mr Ana Daleore

Vanredni profesor

Biografija

Mr Ana Daleore  - vanredni profesor

Email: anadaleore@gmail.com

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Filmska i televizijska produkcija

Predmeti:

 Filmska produkcija 1, Uvod u filmsku produkciju, Savremena filmska produkcija, Osnovi filmske delatnosti.

Radi na Katedri za Filmsku i televizijsku produkciju  od 1996, a u zvanje vanrednog profesora izabrana je 2014. godine. Godine 2006. magistrirala je na Fakultetu  dramskih  umetnosti iz oblasti filmologije – „Značaj star sistema u holivudskoj produkciji do pojave govornog filma“

Važnije reference:

Gostujući predavač:

 • Gostujući profesor  na Akademiji umjetnosti, Banja Luka, 2014- - 2017
 • Gostujući predavač u filmskoj radionici, Flmski edukativni centar „Interakcija“,

Nezavisni filmski centar „Filmart“ Požega, 2012, 2013.;

Selektor:

 • Selektor učesnika Međunarodnog studentskog filmskog kampa INTERAKCIJA, Nezavisni filmski centar FILM ART, Požega, 2010 – 2012;
 • Selektor programa „Mladi lavovi“, Festival filmskog scenarija, Vrnjačka Banja, 2010, 2012.;

Učešće u Simpozijumima, okruglimstolovima, međunarodnim konferencijama:

 • Naučni skup  FILM I KNJIŽEVNOST , Institut za književnost, Beograd, 2018.
 • Međunarodna konferencija „POST TOTALITARIAN CINEMA IN THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Velingrad, Bugarska, 2018.
 • Međunarodna konferencija o balkanskom filmu „Balkanski film na raskršću: od nitratnog do digitalnog“, Beograd, 2017.
 • Okrugli  sto „Zašto se baviti filmom u Srbiji?“, Šumadijski internacionalni Filmski Festival, Kragujevac, 2016.
 • Okrugli sto –radionica „Filmska produkcija u Srbiji i Italiji, komparacija i saradnja“ u organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike Italije, Italijanskog instituta za kulturu i Agencije Italia Lavoro, Italijanska ambasada Beograd, 2014.
 • Simpozijum „68-ma kao na filmu“, Festival filmskog scenarija, Vrnjačka Banja, 2008.
 • Simpozijum „Pisana reč o filmu u Srbiji 1896 -1996 ,Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1996.

 

Projekti:

 • Koscenarista  TV serije „Odjavna špica“,  Bim Bros, Beograd , 2018.
 • Izvršni producent TV serije „Priče iz filmskog grada – kratka istorija Avala Filma , Salamander, 2017 -2018.
 • Direktor  filma „Sistem“ u fazi pripreme i snimanja, Vertical Media, 2017.
 • Producent projekta „Od filma do filmskog programa“, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja, Salamander, 2016.
 • Stručni saradnik na istraživačkom projektu – Struktura bioskopske publike u Beogradu ,  FDU, 1996.

Teorijski rad:

 • Recenzija za knjigu Dejana Kosanovića „Kratak pregled istorije filma u Vojvodini I deo  1896 – 1941., Jugoslovenska Kinoteka i Otvoreni Univerzitet Subotica,2012
 • Autor teksta „Program bioskopa braće Lifka – Beograd, leto 1904“, Monografija LIFKA I LIFKE“, Izdavač: Jugoslovenska Kinoteka i Otvoreni Univerzitet Subotica, srpsko i englesko izdanje,2011.
 • Autor knjige (udžbenika) „Značaj star sistema u holivudskoj produkciji do pojave govornog filma“, Niški kulturni centar, Niš, 2008.
 • Autor teksta „ Gde su bile drugarice ?, Festival filmskog scenarija, Vrnjačka Banja, Simpozijum – „68-a kao na filmu“, 2008;
 • Autor teksta „Postoji li star sistem u srpskoj kinematografiji ?“Zbornik radova 8 – 9, FDU, 2005;
 • Autor teksta „Filmske sveske 1968 – 1986“, časopis Kultura br 96, 1998;

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Kratkometražni igrani film "Peloid", Maja Kecojević, 29.06.2018.