dr um. Slobodan Stanković

Vanredni profesor

Biografija

Uža naučna ili umetnička oblast:

Snimanje i dizajn zvuka za pozorište i radio

Predmeti na kojima je angažovan:

osnovne:

Snimanje i dizajn zvuka za pozorište i radio 1,

Snimanje i dizajn zvuka za pozorište i radio 3,

Osnove snimanja i dizajna zvuka za radio

master:

Snimanje i dizajn zvuka za pozorište i radio 4

doktorske:

Dizajn zvuka 1

Dizajn zvuka 2

Dizajn zvuka 3

Studijski istraživački rad

Doktorski umetnički projekat

Predaje na Fakultetu dramskih umetnosti od 2009. godine.

Godine 2009. je izabran u zvanje umetničkog saradnika, a 2011. u zvanje docenta. Od 2016. je u zvanju vanrednog profesora.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Katedri za snimanje i dizajn zvuka.

2013. Doktorirao je na Interdisciplinarnim studijama Digitalne umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Radio je u Institutu za ispitivanje materijala u Laboratoriji za akustiku (1982–1983), a potom u Radio Beogradu gde je radio do 2009.

Radio je nekoliko sezona u pozorištima Atelje 212 (Sveti Gral, Čaplja, Spasilac, Čonkin, Kosančićev Venac…) i BITEF teatar (Tramvaj zvani želja, Treinspoting, Trinidad, Lolita, Ulični psi, Masterklas…).

Preko deset godina asistirao je i vodio vežbe u tonskom studiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (1983-1993).

Kao dizajner zvuka u dramskom studiju Radio Beograda snimao je i učestvovao u kreiranju dramskih, dokumentarno-dramskih, muzičko-dramskih, eksperimentalno-muzičkih i eksperimentalno-dramskih emisija.

VAŽNIJE REFERENCE:

Učestvovovao je kao koautor i dizajner zvuka u produkciji nagrađenih radio i TV emisija, radio-drama i filmova:

1985. Nagrada na Festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu, za dokumentarnu dramu Vreme osećanja, himne i tako dalje…

1985. Nagrada na Festivalu Prix Italia, za dramu Traganje po pepelu

1986. Nagrada na Festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu, za dramu Zelene trave Irske

1986. Nagrada na Festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu, za ton u drami Zelene trave Irske

1986. Nagrada na Festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu, za tonsku inovaciju u drami Zelene trave Irske

1987. Godišnja nagrada RTB-a, za seriju od sedam drama o Vuku Karadžiću

1994. Nagrada na Festivalu dokumentarne radio drame FEDOR za dramu Kao život — As Life

1997. Nagrada na Festivalu Jugoslovenskog radija na Brezovici, za muzičku emisiju Bez najave

2003. Nagrada u Plovdivu, za TV emisiju Život je marš

2004. III nagrada Quinta Bienal de RADIO MEXICO CITY, radiofonijskom delu Četiri vetra

2006. Specijalno pominjanje žirija na festivalu Prix Italia, za radionicu zvuka Akvafonija

2006. Nominacija za nagrada na takmičenju European Talent Competition of SoundTrack Cologne 3.0 u Kelnu, u kategoriji dizajnera zvuka na filmu

2007. Nagrada na International Radio Festival u Teheranu, za radio dramu Lift

2008. Nagrada na 5. Evropskom festivalu animiranog filma Balkanima, Beograd, za film Fanatazmgorija 2008.

2011. Dobio je Povelju Vitomir Bogić, Radio Beograda za doprinos radiofoniji, Beograd

2011. Predstavnik Radio Beograda na festivalu Prix Europa, Radionica zvuka „Osam i po: Proba orkestra”

2015. Predstavnik Radio Beograda na Evropskom projektu satelitskog prenosa u živo izvođenog, povodom „Rođendana umetnosti” projekta Unije emitera Evrope (EBU), „Glasovi u prostoru”

2015. Predstavnik Radio Beograda na festivalu Prix Italia, Radionica zvuka „Glasovi u prostoru”

2016. Dizajn zvuka za analognu ploču Vladana Radovanovića Elektroakustička muzika, GodRec, Grac

Više puta je učestvovao u realizaciji drama i emisija koje su kao predstavnici Radio Beograda išle na međunarodne festivale Prix Italia, Premios Ondas, Prix Futura, Prix Europa.

Učestvovao je u produkciji audio kompakt diska povodom 30 godina Elektronskog studija Radio Beograda.

Napravio DVD video kao deo knjige Dejana Čavića, Upotreba glasa - od umeća govorenja ka umetnosti glume, izdanje Altera 2009.

Uradio post-produkciju dvostrukog autorskog kompakt diska elektroakustičke muzike Vladana Radovanovića; Fonoverzum/Phonoverse, izdanje SOKOJ 2010.

Režirao je radio-dramu Aleksandra Obrenovića Zubato sunce.

Mnogo puta pozitivno ocenjen doprinos dizajna zvuka u realizaciji radio-drama od strane kritičara u javnim medijima (Politika, Radio Beograd).

Više puta je bio u žiriju za dodelu nagrada na Godišnjem konkursu Radio Beograda u kategoriji eksperimentalnih radiofonskih dela.

Uradio je recenzije i stručnu redakturu za domaća izdanja knjiga o digitalnoj montaži zvuka:

Vodič kroz Cubase VST

Budite kreativni Cubase VST

Program za montažu Cool Edit u izdanju CET-a

Već 22 godine je član udruženja „Horovi među freskama”, neprofitne organizacije koja se bavi organizovanjem „Festivala duhovne muzike” amaterskih horova. Povodom 20. Festivala, 2014. godine, udruženje je dobilo od Patrijarha srpskog Irineja „Gramatu” za „neizmeran dvadesetogodišnji kulturni i umetnički doprinos na polju prezentacije crkvene i duhovne muzike pravoslavnih naroda i pomesnih crkava”.

Festival „Horovi među freskama” je prepoznat i od strane Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, te je Festivalu 2016. godine ova institucija dodelila godišnju nagradu „Zlatni beočug” za trajni doprinos kulturi Beograda.