Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost

Međunarodni onlajn naučni skup

 

17-19. novembar 2021.

Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Povodom 60 godina od osnivanja  Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu organizuje od 17. do 19. novembra 2021. godine međunarodni naučni skup Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost.

Posle godinu dana globalne neizvesnosti i krize izazvanih pandemijom korona virusa, postalo je jasno da ova situacija imati dugoročne implikacije na sve oblasti života uključujući i oblasti produkcije i menadžmenta kreativnog i umetničkog stvaralaštva, medija i kulture. U tom kontekstu pojavili su se izazovi usko povezani sa potrebom transformacije postojećih i uspostavljanja novih modela i praksi u oblasti umetnosti, kulture i medija, namećući potrebu za iznalaženjem novih načina rada i stvaralaštva zasnovanih na kreativnosti i inovacijama.

U navedenim uslovima, Konferencija ima ambiciju da mapira i predstavi trenutno stanje i glavne izazove sa kojima se suočavaju kultura, mediji i dramske umetnosti danas. U drugom nivou ovaj skup bi trebalo da da predloge za konkretna rešenja te da unapredi i promoviše nove ideje i predloge za: menadžment, preduzetništvo, nove poslovne modele, kulturni razvoj i obrazovanje, a sve kroz prizmu kreativnosti i inovacija.

Program Konferencije će biti realizovan u onlajn formatu, a osmišljen je kao interdisciplinarna platforma za diskusiju o inovacijama, trendovima i problemima i praktičnim izazovima i rešenjima u menadžmentu u kulturi i kulturnoj politici, pozorišnoj produkciji i medijskoj produkciji. Okupiće vodeće stručnjake, istraživače i univerzitetske radnike kako bi razmenili iskustva i rezultate istraživanja o savremenim aspektima produkcije i menadžmenta dramskih umetnosti, medija i kulture.

Knjigu rezimea izlaganja učesnika konferencije možete preuzeti u elektronskom formatu.

Program konferencije možete preuzeti ovde.

Zbornik radova "PROŠLOST – SADAŠNJOST – BUDUĆNOST", koji je objavljen povodom obeležavanja 60 godina rada Katedre za menadžment i produkciju možete preuzeti ovde.

Sva pitanja možete uputiti na: konferencija@fdu.bg.ac.rs, Milanu Đorđeviću, sekretaru konferencije.