Menadžment kulture i medija

Naziv studijskog programa

MAS Menadžment kulture i medija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti, Menadžment i biznis,  Nauke o umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 15 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Menadžment kulture i medija mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master menadžer – kultura i mediji (iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, menadžment i biznis,  nauke o umetnosti)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)