Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

Naziv studijskog programa

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti, Menadžment i biznis,  Nauke o umetnosti

Trajanje studijskog programa

4 godine (8 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

240

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

do 15 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma o završenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera (Statut FDU); Ispit obuhvata proveru: - znanja iz opšte kulture,  sposobnosti za analitičko-kritičko mišljenje i sklonosti ka producentsko-menadžerskim poslovima. Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvrđuje se na osnovu uspeha postignutog u opštem srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Naziv diplome

Diplomirani menadžer u kulturi i medijima

Mogućnost nastavka studija

Master akademske studije (II stepen studija)