др Лидија Делић

Научни саветник

Менторство

Докторске академске студије

  • Наративни универзум Живка Николића: идентитет, репрезентација, карневализација, Страхиња Савић, 26.11.2021.