др Небојша Мрђа

Доцент

Биографија

Катедра

Сарадник ФДУ

 

Предмети

Информатика (ФПН)

Интернет и нове медијске технологије (ФПН)

Финансије и рачуноводство (ФДУ)

 

Образовање

Економски факултет, Београд (основне и последипломске студије)

Факултет политичких наука, Београд (докторат)  

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Комуникологија и информатика

 

Научно-истраживачки рад

Најважнији објављени радови:

 

Информатизација друштва – нове могућности и крупне последице (иновирана докторска дисертација, 2019, ФПН)

Финансијске пројекције и пословно одлучивање (Иновирани магистарски рад, 2008, Чигоја штампа)

How organizational design and ERP implementation have become investment in competitiveness: The case of "Sintelon", (чланак о пројекту реструктурирања, 2016, Економика предузећа

 

 

www.nebojsamrdja.com

Linkedin – Nebojsa Mrdja

 

E-mail

nmrdja@gmail.com