др Никола Шуица

Редовни професор

Менторство

Докторске академске студије

  • Наративни универзум Живка Николића: идентитет, репрезентација, карневализација, Страхиња Савић, 26.11.2021.