Креативност и иновације у продукцији драмских уметности, медија и културе: визије и вредности за будућност

Међународни онлајн научни скуп

 

17-19. новембар 2021.

Факултет драмских уметности, Београд

Поводом 60 година од оснивања  Катедре за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе, Факултет драмских уметности у Београду организује од 17. до 19. новембра 2021. године међународни научни скуп Креативност и иновације у продукцији драмских уметности, медија и културе: визије и вредности за будућност.

После годину дана глобалне неизвесности и кризе изазваних пандемијом корона вируса, постало је јасно да ова ситуација имати дугорочне импликације на све области живота укључујући и области продукције и менаџмента креативног и уметничког стваралаштва, медија и културе. У том контексту појавили су се изазови уско повезани са потребом трансформације постојећих и успостављања нових модела и пракси у области уметности, културе и медија, намећући потребу за изналажењем нових начина рада и стваралаштва заснованих на креативности и иновацијама.

У наведеним условима, Конференција има амбицију да мапира и представи тренутно стање и главне изазове са којима се суочавају култура, медији и драмске уметности данас. У другом нивоу овај скуп би требало да да предлоге за конкретна решења те да унапреди и промовише нове идеје и предлоге за: менаџмент, предузетништво, нове пословне моделе, културни развој и образовање, а све кроз призму креативности и иновација.

Програм Конференције ће бити реализован у онлајн формату, а осмишљен је као интердисциплинарна платформа за дискусију о иновацијама, трендовима и проблемима и практичним изазовима и решењима у менаџменту у култури и културној политици, позоришној продукцији и медијској продукцији. Окупиће водеће стручњаке, истраживаче и универзитетске раднике како би разменили искуства и резултате истраживања о савременим аспектима продукције и менаџмента драмских уметности, медија и културе.

Књигу резимеа излагања учесника конференције можете преузети у електронском формату.

Програм конференције можете преузети овде.

Зборник радова "ПРОШЛОСТ – САДАШЊОСТ – БУДУЋНОСТ", који је објављен поводом обележавања 60 година рада Катедре за менаџмент и продукцију можете преузети овде.

Сва питања можете упутити на: konferencija@fdu.bg.ac.rs, Милану Ђорђевићу, секретару конференције.