Ваннаставно особље

 

Служба општих послова

Секретар факултета Весна Јањетовић
Шеф кабинета декана Александра Аврамовић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања Весна Александрић
Самостални стручнотехнички сарадник за наставу и докторске студије Оливера Трајковић
Самостални стручнотехнички сарадник за основне студије и опште послове Кристина Обрадовић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања Светлана Ђукић
Виши стручнотехнички сарадник за опште послове Бранка Мажибрада
Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности Тијана Обрадовић
Програмер – инжењер Ненад Спасић
Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности Александар Јовичић
Курир Милица Вучковић

 

 

Служба за финансијско-економске послове

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова Немања Обрадовић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник Мара Личина
Референт за финанијско-рачуноводствене послове Марко Николић
Референт за финанијско-рачуноводствене послове Јелена Спасић
Референт за финанијско-рачуноводствене послове Слађана Икач
Службеник за јавне набавке Марко Божовић

 

Позоришни и радио студио

Самостални стручнотехнички сарадник - Руководилац Позоришног и радио студија Вељо Герасимовић
Самостални стручнотехнички сарадник за административне послове мр Драгана Ђорђевић
Виши стручнотехнички сарадник за реализацију сценског и студијског звука Братислав Василић
Стручнотехнички сарадник за послове расвете Гордана Пантелић
Стручнотехнички сарадник за опремање вежби, испита и пројеката Душан Поповић
Стручнотехнички сарадник за сценски костим Ана Милојковић

 

Филмски и телевизијски студио

Самостални стручнотехнички сарадник  - Руководилац Филмског и телевизијског студија Вишња Никитин
Самостални стручнотехнички сарадник за административне послове ФТВ студија Тијана Медиговић
Самостални стручнотехнички сарадник за снимање и дизајн звука Антонио Андрић
Самостални стручнотехнички сарадник за административне послове ФТВ студија Мирослав Ђурђевић
Самостални стручнотехнички сарадник за снимање фото и видео материјала Марија Момић
Стручнотехнички сарадник за телевизијску технику Небојша Смиљанић
Стручнотехнички сарадник за видео технику Дејан Рајић
Стручнотехнички сарадник за расвету Петар Ћурчин
Стручнотехнички сарадник за расвету Драган Павловић
Стручнотехнички сарадник за остале делатности у ФТВ студију Сима Ћурковић

 

Институт за позориште, филм, радио и телевизију

Уредник за научноистраживачку документацију и издавачку делатности – Руководилац Института ФДУ мр Александра Протулипац
Виши научни сарадник др Љиљана Рогач Мијатовић
Самостални стручнотехнички сарадник за односе са јавношћу и издавачку делатност мр Горана Венцл
Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу др Ксенија Марковић Божовић
Истраживач – приправник Татјана Николић

 

Библиотека

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци - Руководилац библиотеке Драгица Бјекић
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци Биљана Косановић
Стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци Татјана Јовановић

 

Служба за одржавање зграде

Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања др Саша Саиловић
Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности Драган Божовић
Домар Марко Димић
Мајстор одржавања –водоинсталатер Милош Крајновић
Мајстор одржавања – столар Драган Муљајић
Мајстор одржавања – електричар Горан Радуловић
Референт за заштиту, безбедност и здравља на раду Братислав Славковић
Радник обезбеђења без оружја

Родољуб Славковић

Милан Манчић

Дејан Видаковић

Братислав Перишић
Оператер у контакт центру Фатима Сељими
Мајстор одржавања дворишта и зеленила Радован Адамовић
Чистачице

Славица Ненадовић

Анка Ченић

Марина Милутиновић

Бесира Сипахи

Мирјана Манчић

Мирјана Садриу

Вања Алексић

Татјана Фисенко

Светлана Петронијевић