Драматургија

Драмске и аудиовизуелне уметности - модул драматургија

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

 

Кандидати су дужни да при подношењу пријаве за полагање пријемног испита уз документа приложе и један свој оригинални текст (драмски текст до 40 страна или
сценарио за получасовни филм).
Приложени текст може бити необјављен или раније објављен. Приложени текст треба да
буде откуцан на рачунару, на српском језику, одштампан и предат у пет повезаних и
потписаних примерака и послат на електронску адресу: dramaturgija.prijemni@fdu.bg.ac.rs

 

Испит за проверу склоности и способности састоји се из два елиминаторна дела.

 

Први део


1. Кандидати гледају филм после којег пишу анализу филма.
2.  Кандидати пишу једну драмску сцену на задату тему у медију по избору (позориште,
филм, радио или телевизија).
3. Комисија чита и обавља стручну анализу приложеног дела (драмски текст до 40 страна
или сценарио за получасовни играни или ТВ-филм,) сваког кандидата.
 

Комисија потом оцењује комплет радова (приложени текст, анализа филма и драмска
сцена на задату тему) сваког кандидата, рангира кандидате по броју стечених бодова и
доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом делу испита.
 

Бодовање првог дела
Кандидат може да оствари највише 10 бодова:

1. Анализа филма кандидата се оцењује се са 0-3 бода;
2. Драмска сцена написана на задату тему се оцењује се са 0-3 бода;
3. Приложени текст кандидата оцењује се са 0-4 бода.
Кандидат који оствари најмање 6 бодова стиче право да приступи другом делу испита.

 


Други део


Други елиминаторни део пријемног испита јесте излазак сваког кандидата на усмени
испит пред Комисијом.
Усмени испит подразумева дискусију о сваком раду из комплета радова кандидата.
Комисија затим кроз разговор са кандидатом испитује и утврђује:
· обим познавања и степен разумевања обавезне и препоручене литературе;
· обим општег знања из области теорије и историје позоришта и филма;
· обим познавања светске и домаће драме, позоришта, филма и телевизијских серија;
· општу културу кандидата са акцентом на прочитаним класицима светске и домаће
књижевности;
· уметничке и естетске афинитете кандидата.

 


Бодовање другог дела
Кандидат може остварити максимално 70 бодова.
Финална ранг листа формира се тако што се бодови из првог и другог круга сабирају
са бодовима које кандидат има из средње школе.

 

 

Литература

 

 

Обавезна литература


Аристотел: Поетика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
Мишел Шион: Написати сценарио, Научна књига – Институт за филм, Београд,1987.
Франсоа Трифо: Хичкок, Институт за филм, Београд, 1987.
 

 

Избор из драмске књижевности

 

Бертолт Брехт ― Опера за три гроша
Тенеси Вилијамс ― Трамвај звани жеља
Хенрик Ибзен ― Луткина кућа
Душан Ковачевић ― Балкански шпијун
Волфрам Лоц ― Адреса Свемир
Милена Марковић ― Брод за лутке
Артур Милер ― Вештице из Салема
Јован Стерија Поповић ― Покондирена тиква
Јасмина Реза ― Арт
Софокле ― Цар Едип
Биљана Србљановић ― Београдска трилогија
Горан Стефановски ― Дивље месо
Вилијам Шекспир ― Ричард трећи
Вилијам Шекспир ― Сан летње ноћи
Тања Шљивар ― Као и све слободне дјевојке
 

 

Литература која се препоручује


Нова филмска Европа, приредили Н. Пајкић и С. Радојевић, Клио, Београд, 1999.
Светло у тами – нови Холивуд, приредили Н. Пајкић и Д. Јеличић, Клио, Београд, 2002.
Стјуарт М. Камински: Жанрови америчког филма, Прометеј, Нови Сад, Југословенска кинотека, Београд, 1995.
Дејвид А. Кук: Историја филма 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
Чезаре Молинари: Историја позоришта, Вук Караџић, Београд, 1982.
Небојша Пајкић: Антологија непрочитаних сценарија, Филмски центар Србије, Београд, 2009.
Јержи Плажевски: Језик филма1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.
Жан-Пјер Саразак: Лексика модерне и савремене драме, Књижевна општина Вршац, Вршац, 2009.
Слободан Селенић: Драмски правци 20. века, ФДУ, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, 2002.

Владимир Стаменковић: Крај утопије и позориште, Откровења, Београд, Стеријино позорје, Нови Сад, 2000.
Френсис Фергасон: Појам позоришта, Нолит, Београд, 1979.
Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
 

Од кандидата који приступају пријемном испиту се очекује да су, осим класика драмске књижевности, читали и класике светске и домаће књижевности, али и да познају античке митове и епове, библијске приче, народне епске песме и бајке.
 

Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

 

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

Консултације

 

Термини:

  • 23. фебруар 2023, 13 часова, учионица 34, доц. Вук Бошковић и асистент Филип Грујић
  • 9. март 2023, 13 часова, учионица 34, ред. проф. др ум. Мирко Стојковић
  • 23. март 2023, 13 часова, учионица 34, ред. проф. Ђорђе Милосављевић
  • 6. април 2023, 13 часова, учионица 34, ред. проф. Милена Марковић
  • 20. април 2023, 13 часова, учионица 34, доценткиња Тања Шљивар
  • 4. мај 2023, 13 часова, учионица 34, ван. Проф. Даница Пајовић
  • 11. мај 2023, 13 часова, учионица 34, ред. проф. Биљана Србљановић
  • 18. мај 2023, 13 часова, учионица 34, асистенти Страхиња Маџаревић и Тијана Грумић

 

 

Друштвене мреже

 

Инстаграм

https://www.instagram.com/fdu_dramaturgija/