Филмска и ТВ продукција

Драмске и аудиовизуелне уметности - модул Филмска и ТВ продукција

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

Информатор

Информатор за кандидате и уписане студенте  о студирању на Катедри Филмске и телевизијске продукције. У информатору се налази: опис продуцентске професије, концепт студија, пријемни испит, упис и школарина, оцењивање студената, курикулуми по годинама, завршни испит, Продуцентски дан, спецификације предмета, биографије наставника, остале информације о факултету, информације о погодностима за студенте и студентским документима, контакти.

Информатор ФТВ Продукције 2023

 

Пријемни испит се састоји из четири дела.

 

Први део

Писмени тест, којим се проверавају основна знања из области кинематографије, телевизије и опште културе, који се састоји од 60 питања. Од тог броја је око 50% питања из области кинематографије и телевизије према приложеној литератури из конкурса. На питања се одговара избором тачног од три понуђена одговора. За решавање теста предвиђено је 15 минута, а тест су положили и настављају са полагањем кандидати који имају најмање 41 тачан одговор.

 

Бодовање првог дела

Кандидат може остварити највише 6 бодова.

Кандидат који оствари најмање 4,1 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

 

Други део

Писмени рад на задату тему из области кинематографије и телевизије, полаже се и оцењује под шифром оценама од 5 до 10. Оцењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе и лични став кандидата. За писање рада предвиђено је два сата. Кандидати који на писменом раду добију оцену нижу од 7 не могу да наставе полагање испита.

                                              

Бодовање

Кандидат може остварити највише 4 бода.

Кандидат који оствари најмање 1 бод стиче право да приступи трећем делу испита.

 

 

Трећи део
 Практична провера креативних способности – састоји се из два дела:

а) Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са усменом одбраном.

б) Колективно решавање продукционог задатка са усменом одбраном.

 

 

Четврти део

 Разговор (интервју) са кандидатима.

 Током разговора са кандидатима испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

 

Бодовање

Трећи и четврти део  – кандидат може остварити највише 70 бодова.

 

 

Литература

 

 

 1. Сретен Јовановић: Основи филмске продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: Основи телевизијске продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература

 1. Дејвид А. Кук: Историја филма 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: Телевизија, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

Консултације

Термини:

 • 1. фебруар, 13 часова, учионица 35, Милан Тодоровић, ван. проф.
 • 23. фебруар, 13 часова, учионица 35, мр Зорана Поповић, ред. проф.
 • 1. март, 11 часова, учионица 40а и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, мр Вања Шибалић, ванр. проф.
 • 16. март, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa,  Биљана Царевић, доц.
 • 30. март, 13 часова, учионица 35, Милан Тодоровић, ванр. проф.
 • 6. април, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, Јелена Митровић, ванр. проф.
 • 20. април, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, Мартина Кривокапић, стр. сар.
 • 11. мај, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, Милан Стојановић, доц.
 • 25. мај, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, Данка Трбојевић, доц.
 • 1. јун, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, мр Марина Фафулић Милосављевић, в. ум. сар.
 • 15. јун, 13 часова, учионица 35 и онлајн, https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa, Огњен Ракчевић, доц.

 

 

Друштвене мреже

Фејсбук

https://www.facebook.com/ftvprodukcijafdu

Инстаграм

https://www.instagram.com/ftvprodukcija/