Глума

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

 

Консултације

Од 18.марта 2024. – 22. априла 2024.

Понедељком у 14:00 ч

Петком у 15:00 ч

 

Програм испита за проверу склоности и способности

 

Испит за проверу склоности и способности састоји се из два елиминаторна дела: први део (шири избор) и други део (ужи избор).

 

Програм првог елиминаторног дела:

1. рецитација (према избору кандидата)

2. драмски монолог (према избору кандидата)

3. монолог из комедије домаћег комедиографа.

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Након приказаног програма, Комисија може да постави кандидату и накнадне задатке (импровизације) ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

 

Бодовање првог дела

У првом, елиминаторном делу, кандидат може да освоји највише 5 бодова.

Кандидат који у првом делу пријемног испита освоји минимум 3 бода приступа полагању испита у другом кругу (ужи избор).

 

 

Програм другог елиминаторног дела

Други елиминаторни део (ужи избор) састоји се из рада са одређеним наставницима, писменог задатка и завршне провере способности. У току рада у другом елиминаторном делу, методама теста, разговора, вежби и проба, наставници и сарадници, ради утврђивања неопходног степена глумачке обдарености, испитују: карактеристике говора и говорног апарата, глас, осећање ритма, телесне способности, издржљивост и покретљивост, као и карактеристике личности, њене особености, маштовитост, прилагодљивост у раду.

У другом елиминаторном делу, комисија прегледа и установљава резултате провере способности сваког кандидата по следећим основама:

1. комисија оцењује резултате провере гласа и говора кандидата;
2.  комисија оцењује резулатате провере покрета и изгледа кандидата;
3. комисија оцењује резултате провере способности кандидата да оствари особен глумачки израз.

 

Бодовање другог дела

Кандидат у другом кругу може да освоји до 75 бодова.  

1. Гласовно-говорне способности кандидата оцењују се са 0 до 10 бодова.
2. Сценски покрет – телесне способности кандидата оцењују се са 0 до 10 бодова.
3. Способност кандидата да оствари особен глумачки израз оцењује се са 0 до 55 бодова.

 

Бодови из првог и другог круга се сабирају.

 

 

Литература

 

 1. К. С. Станиславски: СистемПартизанска књига, Београд, 1982.
 2. Бертолт Брехт: Дијалектика у театру, Нолит, Београд, 1966.
 3. Јежи Гротовски: Ка сиромашном позориштуИздавачко-информативни центар студената, Београд, 1976.
 4. Мата Милошевић: Моја глумаТеатрон, Београд, 1977.
 5. Мата Милошевић: Моја режија Стеријино позорје, Нови Сад, 1982.
 6. Ен Денис: Артикулисано тело (Физичка обука глумца), Факултет драмских уметности, Београд, 1997.
 7. К. С. Станиславски: ЕтикаГеа, Београд, 1996.
 8. Боро Стјепановић: Глума 1-2-3, Факултет драмских умјетности, Цетиње, 1997.
 9. Михаил Чехов: О техници глумцаННК Интернационал, Београд, 2005.
 10. Ли Стразберг: Сан о страсти (метод глумачке игре), Факултет драмских уметности, Београд, 2004.
 11. Питер Брук: Нити временаZepter Book World, Београд, 2004.
 12. Владимир Јевтовић: Сиромашно позориштеФакултет драмских уметности, Београд, 1992.
 13. Владимир Јевтовић: Узбудљиво позориштеГеа, Београд, 1997.
 14. Марина Марковић: Глас глумцаKлио, Београд, 2002.
 15. Зборници радова ФДУ, Факултет драмских уметности, Београд.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности могу се служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

 

Е издања Зборника радова ФДУ

https://fdu.bg.ac.rs/sr/fakultet/institut/zbornik-radova-fakulteta-dramskih-umetnosti

 

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

Консултације

 

Консултације се одржавају у вежбаоници бр. 10, а воде их ред. проф. Драган Петровић и асистенткиња Мина Обрадовић.

 

Термини консултација: