Камера

Драмске и аудиовизуелне уметности - модул Камера

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

 

Кандидати су дужни да при подношењу пријаве за полагање пријемног испита уз документа приложе:

1. Колекцију фотографија која представља избор из њиховог дотадашњег рада. Колекција треба да садржи 9 - 15 фотографија, формата 20x30 цм (А4). Фотографије треба да буду некаширане и без паспартуа. Свака фотографија и коверат у коме се предају треба да буду потписане именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да колекцију изабраних фотографија пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.behance.net. Адресу налога са фотографијама потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.

 

2. USB флеш меморију са једним или више самостално реализованих видео радова измонтираним у јединствену целину у трајању до 5 минута. Формат радова који кандидати предају је: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB флеш меморија, или коверат у коме се предаје треба да буде потписана именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да видео радове пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.vimeo.com. Адресу налога са видео радовима потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.    

                                                         

Напомена: Радови треба да буду искључиво у наведеном формату. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеном медијуму, неће бити прихваћени.

Ови радови се предају уз пријаву на конкурс.

 

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

Први део

Снимање фотографија на задате теме. Снима се дигиталним фотоапаратом који обезбеђује кандидат. Задатак за све кандидате је исти. Након обављеног снимања и избора фотографија, кандидати пред комисијом усмено бране своје фотографије.

 

Бодовање првог дела

Kандидат може да оствари највише  5 бодова. Кандидат који оствари најмање 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

 

Други део

Снимање кратког филма на задате теме. Кандидати снимају сопственом техником. Задатак за све кандидате је исти.

  

Бодовање другог дела

Kандидат може остварити највише 5 бодова. Кандидат који оствари најмање 3 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

 

Трећи део

а) Писмени тест из области визуелне, филмске и опште културе.

б) Интервју – провера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провера склоности за визуелно изражавање и комуникацију, провера склоности и способности за филмску и телевизијску делатност, провера познавања једног светског језика и основа рада на рачунару.

 

Бодовање трећег дела

Писмени тест и интервју се бодују интегрално. Kандидат може остварити највише 70 бодова.

 

Напомена: за учешће на конкурсу, а касније и на студијама неопходно је да кандидати обезбеде следећу опрему:

а) дигитални фотоапарат и/или дигиталну камеру,

б) статив,

в) светломер и

г) рачунар оспособљен за обраду слике.

 

 

Литература

 

 

 1. Х. В. Џенсон: Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 2. Јелена Матић: Кратка историја фотографије, Културни центар Београда, Београд, 2017.
 3. Хелмут и Алисон Гершајм: Фотографија – сажета историја, Југославија, Београд, 1973.
 4. Дејвид А. Кук: Историја филма 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 5. Никола Танхофер: Филмска фотографија, Филмотека 16, Загреб, 1981.
 6. Драгољуб Кажић: Елементарна техника фотографије, Универзитет уметности, Београд, 1981.
 7. Срећко Прњат: Дигитална фотографија, Цицеро, Београд, 2009
 8. Група аутора: Лексикон филмских и телевизијских појмова 1, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд, 1993.
 9. Група аутора: Лексикон филмских и телевизијских појмова 2, Универзитет уметности у Београду и ФДУ, Београд, 1997. или ЦД-РOМ Лексикон филмских и телевизијских појмова 1 и 2.

 Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

Консултације

 

Термини:

 • 7. фебруар 2023, 13 часова, учионица 55, Александар Костић, ред. проф.
 • 24. фебруар 2023, 12 часова, учионица 55, Небојша Башић, ванр. проф.
 • 6. март 2023, 13 часова, учионица 55, Петар Поповић, ред. проф
 • 30. март 2023, 14 часова, учионица 55, Милица Дракулић, доц.
 • 6. април 2023, 12 часова, учионица 55, Бранко Сујић, ванр. проф.
 • 20. април 2023, 10 часова, учионица 55, Владан Павић, ред. проф.
 • 9. мај 2023, 10 часова, учионица 55, Иван Шијак, ред. проф.
 • 23. мај 2023, 13 часова, учионица 55, Александар Павловић, доц.
 • 7 . јун 2023, 12 часова, учионица 55, Александар Илић, ванр. проф.