Литература за припрему

ГЛУМА

 1. К. С. Станиславски: СИСТЕМ, Партизанска књига, Београд, 1982.
 2. Бертолт Брехт: ДИЈАЛЕКТИКА У ТЕАТРУ, Нолит, Београд, 1966.
 3. Јежи Гротовски: КА СИРОМАШНОМ ПОЗОРИШТУ, Издавачко-информативни центар студената, Београд, 1976.
 4. Мата Милошевић: МОЈА ГЛУМА, Театрон, Београд, 1977.
 5. Мата Милошевић: МОЈА РЕЖИЈА,  Стеријино позорје, Нови Сад, 1982.
 6. Ен Денис: АРТИКУЛИСАНО ТЕЛО (ФИЗИЧКА ОБУКА ГЛУМЦА), Факултет драмских уметности, Београд, 1997.
 7. К. С. Станиславски: ЕТИКА, Геа, Београд, 1996.
 8. Боро Стјепановић: ГЛУМА 1-2-3, Факултет драмских умјетности, Цетиње, 1997.
 9. Михаил Чехов: О ТЕХНИЦИ ГЛУМЦА, ННК Интернационал, Београд, 2005.
 10. Ли Стразберг: САН О СТРАСТИ (МЕТОД ГЛУМАЧКЕ ИГРЕ), Факултет драмских уметности, Београд, 2004.
 11. Питер Брук: НИТИ ВРЕМЕНА, Zepter Book World, Београд, 2004.
 12. Владимир Јевтовић: СИРОМАШНО ПОЗОРИШТЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 1992.
 13. Владимир Јевтовић: УЗБУДЉИВО ПОЗОРИШТЕ, Геа, Београд, 1997.
 14. Марина Марковић: ГЛАС ГЛУМЦА, Kлио, Београд, 2002.
 15. Зборници радова ФДУ.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке ― Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА

 1. К. С. Станиславски: СИСТЕМ, Партизанска књига, Београд 1982.
 2. др Хуго Клајн: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ РЕЖИЈЕ, Универзитет уметности у Београду 1995.
 3. Питер Брук: ПРАЗАН ПРОСТОР, Лапис, Београд 1996.
 4. Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд 1982. - или Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Београд, 1998.
 5. Петар Марјановић: Мала историја српског позоришта XIII-XXI век, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 2005.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

ДРАМАТУРГИЈА

Обавезна литература:

 

 1. Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 2. Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига – Институт за филм, Београд, 1987.
 3. Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд, 1982.
 4. Франсоа Трифо: ХИЧКОК, Институт за филм, Београд, 1987.

 

Литература која се препоручује:

 

 1. СВЕТЛО У ТАМИ – НОВИ ХОЛИВУД, Клио, Београд, 2002.
 2. Френсис Фергасон: ПОЈАМ ПОЗОРИШТА, Нолит, Београд, 1979.
 3. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 4. Слободан Селенић: ДРАМСКИ ПРАВЦИ XX ВЕКА, ФДУ, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, 2002.
 5. Стјуарт М. Камински: ЖАНРОВИ АМЕРИЧКОГ ФИЛМА, Прометеј, Нови Сад, Југословенска кинотека, Београд, 1995.
 6. Јован Христић: О ТРАГАЊУ ЗА ПОЗОРИШТЕМ, Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 2002.
 7. К.С.Станиславски: СИСТЕМ, Партизанска књига, Београд 1982.
 8. Небојша Пајкић: АНТОЛОГИЈА НЕПРОЧИТАНИХ СЦЕНАРИЈА, Филмски центар Србије, Београд, 2009.
 9. Рејмонд Вилијамс: ДРАМА ОД ИБЗЕНА ДО БРЕХТА, Нолит, Београд, 1979.
 10. Владимир Стаменковић: КРАЈ УТОПИЈЕ И ПОЗОРИШТЕ, Откровења, Београд, Стеријино позорје, Нови Сад, 2000.
 11. НОВА ФИЛМСКА ЕВРОПА, Клио, Београд, 1999.
 12. Hans-Theis Lehmann: ПОСТДРАМСКО КАЗАЛИШТЕ, Центар за драмску умјетност, Загреб, ТКХ – Центар за теорију и праксу издавачких уметности, Београд, 2004.
 13. Роналд Харвуд:  ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Београд, 1998.
 14. Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.

 

Списaк дрaмских дeлa кoјe прeпoручујeмo дa кaндидaти прoчитaју зa пријeмни испит:

Сoфoклe - Крaљ Eдип

Eурипид - Мeдeјa

Вилијaм Шeкспир - Oтeлo

Вилијaм Шeкспир - Сaн лeтњe нoћи

Јoхaн Вoлгaнг Гeтe - Фaуст

Мoлијeр - Дoн Жуaн

Фридрих Шилeр - Мeри Стјуaрт

Јoвaн Стeријa Пoпoвић - Пoкoндирeнa тиквa

Aнтoн Чeхoв - Три сeстрe

Хeнрик Ибзeн - Луткинa кућa

Бeртoлт Брeхт - Мaјкa хрaбрoст и њeнa дeцa

Тeнeси Вилијaмс - Трaмвaј звaни жeљa

Мирoслaв Крлeжa - Гoспoдa Глeмбaјeви

Љубoмир Симoвић - Путујућe пoзoриштe Шoпaлoвић

Aлeксaндaр Пoпoвић - Мрeшћeњe шaрaнa

 

Од кандидата који приступају пријемном испиту се очекује да су осим класика драмске књижевности читали и класике светске и домаће књижевности, али и да познају античке митове и епове, библијске приче, народне епске песме и бајке.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

 

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

 1. Драгићевић Шешић, Милена и Стојковић, Бранимир: КУЛТУРА, МЕНАЏМЕНТ АНИМАЦИЈА, МАРКЕТИНГ, Клио, Београд, 2011.
 2. Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Бeoград, 1998.
 3.  Шинглер, Мартин и Виринга, Синди: РАДИО, Клио, Београд, 2000.
   

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

 

 1. Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 3. Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига, Институт за филм, Београд,1989.
 4. Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 5. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.
 6. Ж. Омон, А. Бергала, М .Мари, М. Верне: ЕСТЕТИКА ФИЛМА, Клио, Београд, 2006.
 7. Владимир Петрић: РАЗВОЈ ФИЛМСКИХ ВРСТА, Уметничка академија у Београду, 1970.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА
 

 1. Сретен Јовановић: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература:

 1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

КАМЕРА
 

 1. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 2. Хелмут и Алисон Гершајм: ФОТОГРАФИЈА – САЖЕТА ИСТОРИЈА, Југославија, Београд, 1973.
 3. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 4. Никола Танхофер: ФИЛМСКА ФОТОГРАФИЈА, Филмотека 16, Загреб, 1981.
 5. Драгољуб Кажић: ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕХНИКА ФОТОГРАФИЈЕ, Универзитет уметности, Београд, 1981.
 6. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд, 1993.
 7. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду и ФДУ, Београд, 1997.
 8. или ЦД-РОМ издање ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2
 9. Срећко Прњат: ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА, Цицеро, Београд, 2009

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

МОНТАЖА

 

 1. Марко Бабац: ФИЛМ У ВАШИМ РУКАМА, Техничка књига, Београд,  1979. (од стр. 5-121 и од 267-334)
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1 и 2, Клио, Београд, 2018.
 3. Никола Клем: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
 4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2, Научна кнјига и Универзитет уметности у Београду, Београд 1993.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
2. Зоран Симјановић: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА, Бикић Студио, Београд, 1996.
3. Иво Блаха: ДРАМАТУРГИЈA ЗВУКА У ФИЛМСКОМ И ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ДЕЛУ, ДКСГ, Београд, 2008.
4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига, Универзитет уметности у Београду, 1993.
5. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду, 1997. (Види појмове из индекса области: "Снимање и обрада звука", "Звук", "Занимања").
6. Љубинко Гордић, Здравко Маљевић: СТЕРЕОФОНИЈА, ТЕОРИЈА И ПРАКСА, РТС издаваштво, 2016. (Први део књиге о акустици и аудио техници).
7. Рихард Мерц: А,Б,Ц... ЗВУКА У АУДИО ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА, РТС, 2013.
8. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
9. ЦД-РOМ ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

    

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3