Монтажа

Драмске и аудиовизуелне уметности - модул Монтажа

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

 

Кандидати уз пријаву на конкурс прилажу видео-аутобиографију на USB флеш меморији, као mp4 или mov фајл h.264 компресиједо три минута, којом треба да уз представљање важних аутобиографских елемената искажу способност аудио-визуелног изражавања кроз функционални монтажни поступак.
Tехнички квалитет израде презентираног садржаја није од пресудне важности. 
На други део пријемног испита кандидати треба да понесу, као резерву, USB диск са својом аутобиографијом.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест којим се проверавају основна знања из области филма, телевизије, историје уметности, информатике, опште културе и информисаности, састоји се од 60 питања. Кандидати који тачно одговорe на најмање 38 питањa на тесту, стичу право да приступе другом делу испита.

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 2 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 38-49 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 50-60 питања оцењује се са 2 бода.

Кандидат који оствари минимум 1 бод стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО


Усменим испитом се проверавају склоности кандидата за бављење филмском и телевизијском монтажом. Анализирају се филмски инсерти и поднети практичан рад.

А – Поднети практични рад кандидата

Б – Анализа филмског инсерта

В – Интервју са кандидатом


БОДОВАЊЕ
Други део – кандидат може остварити максимално 8 бодова.

Кандидат који оствари минимум 5 бодова стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

a)   Монтажа задатог филмског одломка

б)   Одбрана рада пред комисијом

в)   Усмена анализа звучног одломка

                                               БОДОВАЊЕ
Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

 

Литература

 

  1. Марко Бабац: Филм у вашим рукама, Техничка књига, Београд,  1979. (од стр. 5-121 и од 267-334)
  2. Дејвид А. Кук: Историја филма 1 и 2, Клио, Београд, 2018.
  3. Никола Клем: Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
  4. Лексикон филмских и телевизијских појмова 1 и 2, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд 1993.

Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

Консултације

Термини:

 

Консултације воде доценти Романа Вујасиновић и Стеван Филиповић.