Позоришна режија

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

Испит за проверу склоности и способности састоји се из два елиминаторна дела: први део (шири избор) и други део (ужи избор).

 

 

Први део

 

 1. Писани рад „Моја представа" (предаје се уз пријаву у два примерка).

Изаберите међу следећим насловима онај који највише одговара вашем сензибилитету и вашим ставовима:

 • Софокле – Антигона
 • Виљем Шекспир – Ромео и Јулија
 • Франк Ведекинд – Буђење пролећа
 • Бертолт Брехт – Мајка храброст
 • Бранислав Нушић – Др
 • Милена Марковић – Брод за лутке
 • Сара Кејн – 4.48 Психоза.

Писани рад се састоји од следећих елемената:

а) Разлог за представу (лична мотивација за режију предложеног писца и дела; проблем који изабрано дело третира, значај извођења изабраног писца и дела данас, веза са савременим тренутком...)

б) Тема и идеја (централна тема коју одређујете и идеја коју желите да пренесете режијом одабраног текста)

в) Шта се у представи дешава (и најзначајнији догађај у представи)

г) Ликови (основне карактеристике, сукоби између ликова, идеална подела улога)

д) До детаља описана сцена по избору (покушајте да што верније дочарате вашу поставку изабране сцене, описе ликова, њихове односе и мотиве, мизансцен, простор, костим, музику, осветљење...). Уз писани рад можете приложити скице сценографије и костима (цртеж, колаж фотографија), као и инспирације за визуелни израз представе, видео, звук, музику и пропратни материјал који сматрате важним. Писани рад садржи од 5 до 15 страна.

 

 1. Презентација редитељске експликације пред комисијом

Комисија ће посебно вредновати начин на који представљате своје редитељско виђење одабраних комада. Припремите се да дочарате сценску визију дела као да пре тога Комисија није упозната са писаном верзијом вашег рада. Упознајте Комисију са главним карактеристикама дела и покушајте што конкретније да предочите будућу представу. Објасните како ћете одабрани материјал претворити у уметничко искуство. Зашто мислите да је релевантно направити ову представу? Наведите која сценска средства ћете користити да креирате перформанс. Предвиђено време за презентацију је од 5 до 10 минута. Можете користити фотографије, видео-записе, музику, скице костима и сценографије и све друго што сматрате потребним да би Комисија стекла што потпунији увид у вашу визију представе.

Напомена: у пријави за пријемни испит назначите шта вам од техничких услова треба за презентацију: компјутер, видео-бим, музички плејер, HDMI кабл, интернет конекција итд

 

3. Мотивационо писмо (предаје се уз пријаву, до 3600 карактера)

а) због чега желим да студирам позоришну режију

б) кo сам ја (особине, интересовања и досадашње активости)

в) очекивања од студија позоришне режије

 

4. Усмени испит

Разговор о писаном раду и презентацији рада, о познавању позоришта и драмске литературе и осталих уметничких области.

Разговор почиње 19. јуна 2023. године у 10 часова.
 

 

Бодовање првог дела

Кандидат може да оствари највише 5 бодова и то:

 •  Писани рад кандидата се оцењује: 0-1
 • Мотивационо писмо кандидата оцењује се: 0-1
 • Писмени рад оцењује се: 0-1
 • Усмени испит се оцењује се: 0-2

Кандидат који оствари најмање 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

 

Други део

 

1. Практични редитељски рад (време за рад 6 дана)

Практични редитељски рад представља сценску поставку једне сцене са два лица инспирисане комадом који је кандидат изабрао међу понуђеним насловима, у трајању до 10 минута.

 

2. Завршни разговор са комисијом

Завршни разговор одржаће се 25. јуна 2023. год.

 

 

Бодовање другог дела

Кандидат може да оствари највише 75 бодова.

 

 

 

Литература

 

 

 1. С. Станиславски: Систем, Партизанска књига, Београд 1982.
 2. др Хуго Клајн: Основни проблеми режије, Универзитет уметности у Београду 1995.
 3. Питер Брук: Празан простор, Лапис, Београд 1996.
 4. Чезаре Молинари: Историја позоришта, Вук Караџић, Београд 1982. - или Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
 5. Марија Шевцова и Кристофер Инес, Кембриџов увод у позоришну режију, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу, Студио Лабораторија извођачких уметности, БИТЕФ, Београд, 2017.
 6. Бертолт Брехт, Дијалектика у театру, Нолит, 1966.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности могу се служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

 

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

Консултације

 

Консултације води ванр. проф. Кокан Младеновић.

 

Термини консултација:

 

 

Друштвене мреже

Фејсбук страница

https://www.facebook.com/groups/3673687532707599

 

Инстаграм

https://instagram.com/fdu_pozorisna_rezija