Пријаве за пријемне испите

Кандидати подносе пријаву са потребним документима 18. и 19. јуна 2019. године, од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

Кандидати подносе:

 • пријаву за конкурс - формулар се добија на ФДУ на дан предаје докумената,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих разреда средњег образовања (оверене фотокопије или неоверене фотокопије уз оригинале на увид)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оверену фотокопију или неоверену фотокопију уз оригинал на увид)
 • биографију,
 • фотографију - формата дописне карте (9x13cm),
 • лекарско уверење о здравственом стању за упис на факултет (за све кандидате),
 • за Камеру и лекарско уверење од офталмолога,
 • за Монтажу и лекарско уверење од ОРЛ-а о здравственом стању чула слуха,
 • за Снимање и дизајн звука и лекарско уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом,
 • потврду о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и способности на жиро рачун Факултета 840-1612666-05, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 51-07029799-03, за студијске програме:

*Глума – 10.000,00 динара

*Драмске и аудиовизуелне уметности

-  Модул  Позоришна и радио режија – 8.000,00 динара

-  Модул Драматургија – 1.000,00 динара.

-  Модул Филмска и ТВ режија - 8.000,00 динара

-  Модул Филмска и ТВ продукција - 8.000,00 динара

-  Модул Камера - 8.000,00 динара

-  Модул Монтажа - 8.000,00 динара

-  Модул Снимање и дизајн звука - 8.000,00 динара

* Менаџмент и продукција позоришта, радија  и културе - 8.000,00 динара