Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

 

Кандидати су дужни да при подношењу пријаве за полагање пријемног испита уз документа приложе следеће радове:

1. Фотомонтажа у софтверу Photoshop. Рад треба доставити у PSD формату са најмање пет слојева слике и коначан резултат у JPG формату. Тема је по избору, али композиција треба да представља кохерентну реалистичну визуелну целину. Тема није од пресудног значаја.

 

2. Сториборд у 12 сличица о теми по избору. Рад треба да има кохерентну и заокружену причу представљену у форми цртежа кроз 12 кадрова. Рад се предаје у дигиталном JPG формату. Квалитет цртежа није од пресудног значаја.

 

3. Снимљена видео презентација идеје видео игре. Видео мора да садржи следеће елементе и да одговори на следећа питања:

а) На почетку видеа мора да буде видљиво име и презиме кандидата и име игре.

б) Видео треба да садржи:

• Нацртани концепт арт

• Може да садржи исечке из других видео игара који су релевантни за опис идеје предложене игре. (Пример механике, анимације и сл.)

• Потребно је да кандидат сними аудио преко видео материјала у којем усмено треба да појасни елементе видео игре.

• Видео не сме да буде дужи од три минута.

• Видео материјал треба предати у mp4 формату, h264 компресији, резолуција не сме да буде већа од 1920x1080 ни мања од 1280x720 пиксела.

в) Идеја видео игре треба да се уклапа у жанр акционо авантуристички 2Д платформер и треба да одговори на следећа питања (напомена - 2Д се односи на правце кретања у простору, а не нужно на визуелни стил игре):

• Наратив

- Који је главни ток приче и где се одиграва?

- Која је позадинска прича главног карактера?

• Визуелни идентитет игре

- Какав је визуелни стил игре?

- Како изгледа играчев лик?

- Покажите најмање један пример нивоа видео игре.

• Циљеви

- Како се завршава игра, односно који је главни циљ игре?

- Колико нивоа садржи игра?

- Који су циљеви сваког нивоа?

• Актери

- Који су непријатељи играча?

- Какви итеми постоје у видео игри, и чему служе?

- Да ли има оружја, и ако их има, која оружја и муниције би игра садржала?

• Механика и правила игре

- Како функционишу контроле у видео игри и како играч маневрише у нивоима?

- Како се мотивише или награђује играч да би испунио циљеве у видео игри?

- Како се кажњава играч, уколико не постиже циљеве?

- Које препреке играч мора да превазиђе кроз нивое?

- Која су правила игре конзистентна у току читаве игре, и како се градира тежина игре од почетка до краја?

 

Осим обавезних радова, кандидати могу да приложе своје радове у форми Vimeo линка из области цртања, фотографије, 3Д моделовања и 3Д анимације, 2Д анимације, кадрова са визуелним ефектима, пројекте моушн графике, пројекте модификација постојећих игара (Модели, текстуре или рескин, анимације, примере функционисања посебно писаних скрипти и сл) и друге радове из области видео игара. Наведене радове предати на USB меморији уз осталу документацију и послати на vfx.a.ga.fdu@gmail.com, а у предмету мејла навести име и презиме кандидата.

 

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

 Први део (шири избор), други део (ужи избор) и трећи део (најужи избор).

 

 

Први део

а. Анализа предатих радова

Комисија анализира и утврђује да ли квалитет предатих радова задовољава минималне критеријуме. Анализирају се следећи апсекти радова:

Фотомонтажа

1. Да ли је испуњен миниални број лејера?

2. Боје, перспектива и квалитет уклапања слојева слике.

Сториборд

1. Да ли је испуњена форма сториборда која захтева 12 слика?

2. Да ли је квалитет цртежа довољан да би јасно представио причу?

3. Да ли прича има заокружену целину?

Идеја видео игре

1. Да ли су испуњени технички захтеви постављени у овом конкурсу?

2. Да ли видео презентација одговара на сва постављена питања?

 

б. Писмени тест

Писмени тестом проверавају се основна знања из области анимираног филма, филма, телевизије, историје уметности, историје видео игара, информатике, опште културе и информисаности, психолошке и креативне способности из области логичког размишљања, креативних решавања проблема, начина приступању проблемима. Тест се састоји од 30 питања. Кандидати који тачно одговоре на најмање 18 питања и имају најмање 1 бод на анализи предатих обавезних радова, кандидати који су уредно предали неопходну документацију и тражене обавезне радове и задовољавају неопходан просек из претходних студија могу да приступе следећем делу пријемног испита.

 

Бодовање првог дела

 У првом делу кандидат може да оствари највише 4 бода. Тачан одговор кандидата на 18-25 питања оцењује се 1 бодом. Тачан одговор кандидата на 25-30 питања оцењује се са 2 бода. У делу програма Анализа предатих обавезних радова кандидати могу да остваре највише 2 бода. Кандидати који остваре најмање 3 бода стичу право на приступ другом елиминаторном делу испита.

 

 

Други део

Петоминутна презентација кандидата и својих радова, пред комисијом. Презентацију донети на USB меморији у форми PowerPoint или Keynote презентације.

 

Бодовање другог дела

Кандидат може да оствари највише 6 бодова. Кандидат који оствари најмање 4 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

 

Трећи део

а. Практична провера креативних способности

б. Интервју. Током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

 

Бодовање трећег дела

Кандидат може да оствари највише 70 бодова.

 

 

Литература

 

 1. Richard Williams, Animators Survival Kit: fourth edition, USA, 2012
 2. Ian Failes, Masters of FX Octopus Publishing Group, Great Britain, 2015.
 3. Jesse Schell, The Art of Game Design: a Book of Lenses 1st edition, CRC Press, 2008.
 4. Ранко Мунитић, Естетика анимације, Филмски центар Србије, Факултет примењених уметности, 2007.

 

Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

 

Од кандидата који приступају пријемном испиту очекује се да су упознати са истакнутим филмовима, анимираним филмовима и видео играма у последњих 40 година.

 

 

Консултације

Термини:

 • 14. децембар 2022, 13 часова, учионица 2 или биоскопска сала
 • 21. децембар 2022, 13 часова, онлајн https://meet.google.com/dsr-newe-eae
 • 8. фебруар 2023, 13 часова, учионица 2 или биоскопска сала
 • 22. фебруар 2023, 13 часова, онлајн https://meet.google.com/qrt-dwpj-hko
 • 8. март 2023,13 часова, учионица бр. 2 или биоскопска сала
 • 22. март 2023, 13 часова, онлајн https://meet.google.com/qrt-dwpj-hko
 • 12. април 2023, 13 часова, учионица 2 или биоскопска сала
 • 26. април 2023, 13 часова, онлајн https://meet.google.com/qrt-dwpj-hko
 • 10. мај 2023, 13 часова, учионица 2 или биоскопска сала
 • 24. мај 2023, 13 часова, онлајн https://meet.google.com/qrt-dwpj-hko