Ферид Карајица

Редовни професор

Менторство

Мастер академске студије

  • "Зашто се дете кува у паленти - примена циркуских вештина као интегрални део радње у драмској структури", Марта Бјелица, 15.07.2021.