ФotoFUTURA

Студентски фестивал фотографије ФotoFUTURA основан је под покровитељством Факултета драмских уметности и Факултета примењених уметности 2022. године.

Фотографија се данас етаблирала као важна културна и уметничка вредност и као значајна комуникацијска и медијска област у сталном развијању и неопходно је да буде стручно третирана, на прави начин заступљена у јавности, вреднована од стране професионалаца и проучавана у области теорије и историје уметности.

ФДУ и ФПУ су институције високог образовања најмеродавније за такво ангажовање. На овим факултетима експерти фотографске слике и блиских визуелних области баве се проучавањем свих аспеката медија, од технолошких и практичних, уметничких и стваралачких, до теоријских и историјских. Истовремено, истражују се и сагледавају нови правци и тенденције, садржајне и формалне, нове уметничке праксе, дигитални, проширени, интермедијални и мултимедијални аспекти фотографске слике.

Институције образују нове ствараоце у овој области, а фестивал доприноси успостављању професионалних стандарда и етике, препознавању и заштити културне баштине, креирању професионалне ауторске сцене и публике и афирмацији истинских културних и уметничких вредности.

Програмске целине Фотофутуре су: Canon ФotoFUTURA конкурс и изложба, Canon ФotoFUTURA Мастерклас, Аутори, Програм теорије и историје медија.

 

https://www.fotofutura.rs/

КАТАЛОГ