Декан, продекани и студент продекан

 Милош Павловић - Декан

 

 Предраг Велиновић - Продекан

 

 Ана Мартиноли - Продекан

 

 Александра Аврамовић - Шеф кабинета декана

 

 Павле Терзић - Студент продекан