Декан, продекани и студент продекан

 Милош Павловић - декан

 

 Дино Долничар - продекан

 

 Даријан Михајловић - продекан

 

 Александра Аврамовић - шеф кабинета декана

 

 Андреа Пјевић - студенткиња продеканка