Декан, продекани и студент продекан

 Милош Павловић - декан

 

 Вања Шибалић - продекан

 

 Јована Караулић - продекан

 

 Александра Аврамовић - шеф кабинета декана

 

 Филип Тасић - студент продекан