Декан, продекани и студент продекан

 Милош Павловић - декан

 

 Предраг Велиновић - продекан

 

 Ана Мартиноли - продекан

 

 Александра Аврамовић - шеф кабинета декана

 

 Павле Терзић - студент продекан