Заштита од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности

Полазећи од посвећености Универзитета уметности у Београду изградњи и очувању начела академских слобода, једнаких могућности за све учеснике у процесу образовања, заштити интегритета и људског достојанства сваког лица, Сенат Универзитета уметности на 163. седници одржаној 05. маја 2022. године, донео је Правилник о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности у Београду.

Правилником се ближе се одређују појмови везани за сексуално узнемиравање, сексуално уцењивање, сексистичку дискриминацију као и за све остале облике злостављања у образовном и радном процесу, превенција и забрана ових облика понашања, мере спречавања и поступци заштите лица од свих облика злостављања, а у циљу изградње и очувања начела академских слобода, једнаких могућности, поштовања интегритета и људског достојанства свих учесница и учесника у процесу високошколског образовања.