Zaštita od zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu na Univerzitetu umetnosti

Polazeći od posvećenosti Univerziteta umetnosti u Beogradu izgradnji i očuvanju načela akademskih sloboda, jednakih mogućnosti za sve učesnike u procesu obrazovanja, zaštiti integriteta i ljudskog dostojanstva svakog lica, Senat Univerziteta umetnosti na 163. sednici održanoj 05. maja 2022. godine, doneo je Pravilnik o zaštiti od zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Pravilnikom se bliže se određuju pojmovi vezani za seksualno uznemiravanje, seksualno ucenjivanje, seksističku diskriminaciju kao i za sve ostale oblike zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu, prevencija i zabrana ovih oblika ponašanja, mere sprečavanja i postupci zaštite lica od svih oblika zlostavljanja, a u cilju izgradnje i očuvanja načela akademskih sloboda, jednakih mogućnosti, poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnica i učesnika u procesu visokoškolskog obrazovanja.