Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture

O katedri

Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture osnovana je još 1961. kada je nosila ime Katedra za organizaciju scensko-umetničkih delatnosti. Danas, ona pokriva šire oblasti menadžmenta umetnosti, kulture, medija i kreativnih industrija. Studijski program, pozicioniran u polju društveno-humanističkih nauka, odvija se na svim nivoima studija – osnovnim, master i doktorskim (od 2007. godine), što ovu katedru čini jedinstvenom u regionu i među retkima u svetu. Katedra školuje najistaknutije i najambicioznije profesionalce u kulturi u Srbiji i šire, koji su posvećeni čuvanju i razvoju umetničkih i medijskih sloboda i stvaralaštva, kulturne baštine, kreativnosti, kritičkog mišljenja, profesionalne i međunarodne saradnje, kreativne ekonomije i poboljšanju društva u celini. Od osnivanja do danas, oko 1000 studenata je steklo formalno obrazovanje producenta i menadžera u pozorištu, radiju i kulturi. Oni se nalaze na vodećim pozicijama u kulturi i medijima u svojstvu lidera, menadžera i autora projekata, emisija, predstava, kao i naučnika, istraživača i donosiolaca odluka, zbog čega predstavljaju značajne aktere javnog života Srbije i sveta.

 

 

Studijski program

Osnovne studije Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture pružaju studentima znanja o pozorišnim, kulturnim i medijskim sistemima, i omogućuju im da ovladaju veštinama iz polja menadžmenta i produkcije u ovim oblastima. Kroz predavanja, rad na projektima, radionice, profesionalne prakse, praktični i istraživački rad, tribine, studijske posete značajnim i najuspešnijim ustanovama kulture i medija u Srbiji, kao i studijska putovanja u zemlji i inostranstvu, studenti se osposobljavaju za aktivno učešće u organizovanju i vođenju umetničkih produkcija, ustanova kulture, medijskih i drugih umetničkih organizacija, te za pozicije nosilaca budućeg kulturnog razvoja zemlje. Studenti stiču širok spektar znanja i veština: od konceptualnog, kreativnog i kritičkog mišljenja, upravljanja projektima i ustanovama kulture i medija, razumevanja ključnih pojmova savremene kulturne politike, preko razvoja publike, PR-a, marketinga, kopirajtinga, finansijskog poslovanja, autorskog prava, do teorije kulture i estetike, psihologije, istorije drame, muzike, filma. Najznačajniji praktični rad na osnovnim studijama tiče se realizacije Festivala internacionalnog studentskog teatra, vođenja FLUKS radija, osmišljavanja i vođenja samostalnih projekata u kulturi, kao i obavljanja staževa (Ministarstvo kulture, Narodno pozorište, javna gradska pozorišta i druge javne ustanove kulture, Radio Beograd, festivali FEST, BELEF, BITEF, kao i organizacije civilnog društva i privatnog sektora).

Master studije Menadžment kulture i medija studentima omogućuju sticanje teorijsko-istraživačkih znanja i ovladavanje menadžerskim veštinama na višem, strateškom nivou koji je neophodan za uspešno rukovođenje projektima i institucijama kulture i medija – pozorištima, festivalima, kulturnim centrima, radio i televizijskim stanicama, marketing agencijama. Program upoznaje studente s najaktuelnijim temama u kulturi i medijima i daje podsticaj razvoju individualnih sposobnosti studenata (analitičko i kritičko mišljenje, sposobnost modelovanja, konceptualizacija...), posebno onih koje su neophodne za razvoj postojećeg medijskog i kulturnog sistema.

Doktorske studije pružaju vrhunskim studentima platformu za interdisciplinarno naučno-teorijsko promišljanje kulture i medija i razvoj naučne oblasti menadžment u kulturi i medijima.

 

 

Nastavnici i saradnici

Na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, angažovani su redovni profesori: dr Milena Dragićević Šešić, dr Nikola Maričić, dr Vesna Đukić, dr Dragana Čolić Biljanovski, dr Mirjana Nikolić; vanredne profesorke: dr Ana Martinoli i dr Maja Ristić; docentkinja dr Nina Mihaljinac; asistentkinje ma Milica Ilčić i Jovana Karaulić, viša naučna saradnica dr Ljiljana Rogač Mijatović i istraživač pripravnik Tatjana Nikolić, sekretar Katedre.

Nastavnici i saradnici Katedre nastavu izvode na drugim studijskim programima Fakulteta dramskih umetnosti i Univerziteta umetnosti, kao i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Akademiji umjetnosti u Banja Luci, Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju - Crna Gora, Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, univerzitetima u Rigi, Viljnusu, Lionu, Dižonu, Grenoblu, Njujorku, programu Evropske diplome kulturnog menadžmenta u Briselu.

Veliki doprinos radu fakulteta i Univerziteta umetnosti, nastavnici katedre daju obavljajući funkcije: rektora (u dva mandata dr Milena Dragićević Šešić), prorektora (dr Mirjana Nikolić), prodekana FDU (dr Nikola Maričić i dr Ana Martinoli), direktora instituta FDU (dr Milena Dragićević Šešić i dr Mirjana Nikolić), predsednika Saveta FDU (dr Milena Dragićević Šešić, u dva mandata dr Nikola Maričić), urednika Zbornika radova FDU (dr Milena Dragićević Šešić i dr Mirjana Nikolić), predsedavajućeg Naučnog veća (dr Mirjana Nikolić).

Kada je reč o stručnom radu, potrebno je navesti neke od najznačajnijih angažmana: dr Milena Dragićević Šešić je međunarodni ekspert za kulturnu politiku i menadžment UNESKO-a i rukovodilac UNESKO Katedre za kulturnu politiku i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, članica Nacionalne komisije za UNESKO; dr Dragana Čolić Biljanovski je bila dugogodišnji selektor pozorišnog festivala „Nušićevi dani“ u Smederevu i članica Matice srpske; dr Vesna Đukić je članica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova NAT, a bila je i članica Nacionalnog prosvetnog saveta i direktorka Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka; dr Ana Martinoli je bila angažovana kao producentkinja i direktorka programa radija B92, i kao konsultantkinja na projektima u oblasti medijske pismenosti pod pokroviteljstvom IREX-a, Delegacije Evropske Unije u Srbiji, Ministarstva kulture i informisanja RS; dr Maja Ristić radila je kao stalni saradnik Kulturnog dodatka dnevnog lista „Politika“; dr Nina Mihaljinac je angažovana u Ministarstvu kulture i informisanja RS na poziciji menadžera projekata Deska Kreativna Evropa Srbija i predstavlja fakultet i katedru u okviru evropske mreže za kulturnu politiku i menadžment ENCATC; ma Milica Ilčić je angažovana kao konsultant u agenciji Right gde radi na izradi i primeni PR strategija domaćih i inostranih kompanija i dugogodišnja je predsednica UG ZEN art; ma Jovana Karaulić je bila angažovana na poziciji producentkinje brojnih projekata iz oblasti kulture i umetnosti među kojima su: ceremonija otvaranja Univerzijade u Beogradu, izložba EXPO u Šangaju, filmska ostvarenja „Zlogonje” i „Povratak kući – Marina Abramović”; dr Ljiljana Rogač Mijatović je članica Naučnog saveta Fonda za nauku.

Nastavnici i saradnici su nagrađivani za svoj stručni i naučni rad: dr Mirjana Nikolić je dobitnica Srebrne plakete Univerziteta umetnosti i Velike plakete Univerziteta umetnosti; dr Milena Dragićević Šešić nagrađena je ordenom Akademska palma – najviše zvanje Komandir, koji dodeljuje Republika Francuska, kao i  Zlatnom plaketom Univerziteta umetnosti 2004. godine; dr Nikola Maričić, dr Milena Dragićević Šešić i dr Mirjana Nikolić su 2004. dobili nagradu Ministarstva za nauku i tehnologiju RS za učešće u naučnoistraživačkom projektu; Jovana Karaulić dobitnica je Nagrade grada Beograda 2009. godine; Tatjana Nikolić dobitnica je specijalnog priznanja Fondacije “Jelena Šantić” za afirmaciju mladih profesionalaca u kulturi, umetnosti i kreativnim industrijama 2018. godine.

 

 

Naučnoistraživački rad

Nastavnici katedre aktivno kreiraju i učetsvuju u naučnom radu u Srbiji, ali i internacionalno. O tome svedoče učešća u međunarodnim projektima kao što su: COST IS 1007 Investigating Cultural Sustainability; COST IS1203 In Search of Transcultural Memory in Europe; COST IS 1307 New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter'; COST IS 1308 Populist Political Communication in Europe; and CA16213 - New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent; CA18126 - Writing Urban Places. New Narratives of the European City.

Katedra je organizovala na desetine međunarodnih naučnih konferencija s velikim brojem najistaknutijih svetskih stručnjaka u domenu kulture, umetnosti i medija, na primer: „Kultura i održivi razvoj u doba krize“ (2014), „Kulturna diplomatija: umetnost, festivali, geopolitika“ (2017), „Mediji, demokratija, populizam“ (2017), „Pozorište između politike i političnosti” (2018).

Nastavnici i doktoranti katedre su 2018. godine u partnerstvu sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka osmislili i realizovali istraživanje „Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnov za povećanje kulturne participacije”, čiji se rezultati koriste u nastavi kulturne politike na osnovnim i master studijama, kao i za izradu disertacija na doktorskim studijama. 

Knjige i naučne radove nastavnika i saradnika publikovali su najugledniji svetski izdavači poput Sage, Palgrave Macmillan, Routledge, Wiley-Blackwell, European Cultural Foundation.

 

 

Aktivnosti studenata

Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture posebno je ponosna na Festival internacionalnog studenskog teatra, koji su inicirali i samostalno organizuju njeni studenti već 14 godina sa ciljem razmene znanja, iskustava i predstavljanja novih tendencija mladih profesionalaca iz domena pozorišnih i izvođačkih umetnosti iz čitavog sveta. FIST je do sada ugostio predstave iz Velike Britanije, Nemačke, Italije, Brazila, Rusije, Austrije, Poljske, Bugarske itd. Svake godine festival okupii oko 200 učesnika i preko 3000 posetilaca. Inovativnu programsku celinu predstavlja FIST LAB, edukativni umetnički centar koji sprovodi umetnička istraživanja prateći aktuelne tokove u savremenoj pozorišnoj praksi. Studenti katedre pokreću i projekat FISTIĆ INKUBATOR koji predstavlja platformu za razmenu ideja, iskustava i znanja iz oblasti teatra za decu i mlade kroz povezivanje profesionalaca i studenata kako iz zemlje i regiona, tako i iz čitave Evrope.

Studenti takođe samostalno realizuju studentski onlajn audio projekat FLUKS. U okviru ove  jedinstvene internet radio stanice, demonstriraju svoje talente, znanja i veštine kao producenti, novinari, urednici i autori radio programa. FLUKS radio je, tokom skoro decenije postojanja, u svom programu ugostio najrelevantnije autore, teoretičare i praktičare u oblasti medijske, umetničke i kulturne produkcije, kod nas i u regionu. Promovišući nove, progresivne programske sadržaje i oblike, fokusirajući se na autentično kombinovanje informativne, obrazovne i zabavne funkcije programa FLUKS radio odgovara na potrebe milenijumske publike promovišući potencijale medija u digitalnom okruženju.

U nastavi iz predmeta Menadžment u kulturi u okviru praktične nastave već na prvoj godini studenti samostalno osmišljavaju i uz podršku nastavnika realizuju raznovrsne inicijative i projekte intervencije: istraživanja, kampanje, kulturne akcije, koncerte, izložbe i različite umetničke događaje, najčešće u saradnji sa studentima drugih Katedri FDU, drugih umetničkih fakulteta i brojnim umetničkim i kulturnim kolektivima u gradu i u zemlji.

Kao stažisti, studenti su bili aktivni u radu u mnogobrojnim pozorištima (Beogradsko dramsko pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište, Atelje 212, Pozorište „Duško Radković” i druga), kulturnim organizacijama, manifestacijama i projekatima (Ministarstvo kulture, Desk Kreativna Evropa Srbija, FEST, BELEF, BITEF, BEMUS, Beldoks, FSF, Kulturni centar Beograda, Kolarac, KC Grad, Nova iskra, itd.), kao i u okviru posebnih scenskih događaja (otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu, proslava 200 godina Prvog srpskog ustanka u Centru „Sava”; Svetosavska akademija, SKC, 2005; organizacija svečanog otvaranja i zatvaranja Univerzijade, Beograd, 2009.). Učestvuju i u produkciji radio programa i prezentacija studentskih radio emisija na prestižnim radijskim festivalima („Dani radija”, Ohrid i Brezovica, FEDOR - Festival dokumentarne radiofonije), a poslednjih godina su prisutni i na takmičenju Radio Beograda za nagradu „Neda Depolo” koja se dodeljuje za studentska radiofonska ostvarenja. Studenti katere su nagrađivani 2017. i 2018. godine.

Redovna praksa katedre je i organizacija grupnih i individualnih studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu. U samo poslednjih godina studenti su učestvovali na sastanku mreže BalkanExpress - pod-mreže u okviru IETM (Informal European Theatre Meeting) iz Brisela (Belgija); na konferencijama ENCATC-a, Evropske mreže centara za obrazovanje menadžera u kulturi (Poljska, Češka); na godišnjem Internacionalnom pozorišnom festivalu „4+4“ u Pragu (Češka); u međunarodnim letnjim školama koje je organizovao Univerzitet umetnosti: Beograd, Pančevo, Mokra Gora, Pirot, Negotin, Sremski Karlovci, Senjski rudnici.

U okviru tribina i tematskih seminara, koje katedra redovno organizuje kao dodatni edukativni sadržaj, studentima su se predstavili brojni istaknuti pozorišni i radio teoretičari i praktičari, menadžeri u institucijama kulture, pozorištima i medijima iz zemlje i sveta, koji su u dijalogu sa studentima debatovali na aktuelne teme iz oblasti njihovog delovanja.

Godine 2006. Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture pokrenula je nagradu „Arhont“ koja se svake godine dodeljuje studentu ili producentskom studentskom timu za uspešnu konceptualizaciju i realizaciju inovativnih projekata u domenu menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture. Prvu nagradu dobio je producentski tim Festivala Internacionalnog Studentskog Teatra - FIST-a: Nenad Meršnik, Jovana Popović i Marko Radenković.

Na katedri su diplomirali Gordana Janković, direktor Medija programa OSI (London) i trenutno OEBS-a u Beogradu, Jasna Dimitrijević, direktorka Zadužbine Ilije M. Kolarca, Vladan Cerović, direktor Pozorišta timočke krajne u Zaječaru, Aleksandra Ilić, operativna direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Maša Mihailović, nekadašnja direktorka Beogradskog dramskog pozorišta i sada operativna direktorka Ateljea 212, Jasmina Zotović, izvršna direktorka Narodnog pozorišta u Beogradu, mr Janko Ljumović, Ministar kulture Crne Gore, Marko Radenković, osnivač kreativnog haba „Nova iskra”, Virdžinija Đeković, članica UO Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i mnogi drugi.

Iz godine u godinu, napori katedre usmereni su ka inoviranju nastavnih sadržaja, oblika i metoda izvođenja nastave, širenju saradnje sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu koji školuju studente za iste ili slične oblasti delovanja. Katedra prati i razvija kako društvene i obrazovne, tako i umetničke i medijske prakse i trendove, ali ono što ostaje njena najveća snaga, kao i čitavog Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, je vešedecenijsko iskustvo i velika posvećenost edukaciji vrhunskih mladih kadrova za oblast dramskih umetnosti, medija i kulture.

Informacije o projektu Tragovima zvučnog nasleđa koji su realizovali studenti Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, možete pogledati OVDE.