Služba za finansijske poslove

U okviru Službe za finansijske poslove: obavlja se obračun ličnih dohodaka radnika, isplata honorara trećim licima po Ugovoru o delu i autorskom honoraru, izrađuje finansijski plan, sastavlja analitički kontni plan, vode knjigovodstveno-računovodstveni knjige, obavljaju blagajnički poslovi, vrši nabavka materijala, osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
Nemanja Obradović
tel. +381 11 3121311
fax. +381 11 3118560
e-mail: fdufinan@eunet.rs
e-mail: nemanja.obradovic@fdu.bg.ac.rs

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
Mara Ličina
tel. +381 11 2135684  lokal  05
e-mail: mara.licina@fdu.bg.ac.rs

Referent za finanijsko-računovodstvene poslove
Jelena Spasić
tel. +381 11 2135684  lokal  08
e-mail: jelena.spasic@fdu.bg.ac.rs

Referent za finanijsko-računovodstvene poslove
Slađana Ikač
tel. +381 11 2135684  lokal  08
e-mail: sladjana.ikac@fdu.bg.ac.rs

Referent za finanijsko-računovodstvene poslove​​​​​​​
Marko Nikolić
tel. +381 11 2135684  lokal  05
e-mail: marko.nikolic@fdu.bg.ac.rs

Službenik za javne nabavke
Marko Božović
telefon: +381 11 2135684, lok. 40
e-mail: markobozovic@europe.com