Nastavno osoblje

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Katedre E-mail Telefon latinica
Aleksandar Kostić Redovni profesor Katedra kamere aleksandar.kostic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Kostic
Aleksandar Jaćić Vanredni profesor Katedra montaže aleksandar.jacic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Jacic
Aleksandar Ilić Vanredni profesor Katedra kamere aleksandar.ilic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Ilic
mr Aleksandar Miletić Drugo saradničko zvanje Katedra za glumu aleksandar.miletic@fdu.bg.ac.rs mr Aleksandar Miletic
Aleksandar Pavlović Vanredni profesor Katedra kamere aleksandar.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Pavlovic
dr Aleksandar Janković Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju aleksandar.jankovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandar Jankovic
dr Aleksandar Tasković Redovni profesor Katedra za glumu aleksandar.taskovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandar Taskovic
Aleksandar Denić Vanredni profesor Aleksandar Denic
dr Aleksandra Milovanović Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju aleksandra.milovanovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandra Milovanovic
Alisa Stojanović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju alisa.stojanovic@fdu.bg.ac.rs Alisa Stojanovic
dr Ana Martinoli Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture ana.martinoli@fdu.bg.ac.rs dr Ana Martinoli
Ana Radojičić Viši stručni saradnik Katedra montaže ana.radojicic@fdu.bg.ac.rs Ana Radojicic
Ana Tomović Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju ana.tomovic@fdu.bg.ac.rs Ana Tomovic
Ana Grigorović Stručni saradnik Ana Grigorovic
dr Ana Aleksić Mirić Redovni profesor dr Ana Aleksic Miric
Andrijana Stojković Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju andrijana.stojkovic@fdu.bg.ac.rs Andrijana Stojkovic
Anka Kostić Docent Katedra za glumu anka.kostic@fdu.bg.ac.rs Anka Kostic
Antonio Andrić Asistent Antonio Andric
Biljana Aleksić Redovni profesor Katedra za glumu biljana.aleksic@fdu.bg.ac.rs Biljana Aleksic
dr Biljana Mitrović Naučni saradnik dr Biljana Mitrovic
Biljana Srbljanović Redovni profesor Katedra za dramaturgiju biljana.srbljanovic@fdu.bg.ac.rs Biljana Srbljanovic
Biljana Carević Docent Biljana Carevic
dr Bojan Ilić Redovni profesor dr Bojan Ilic
Bojana Novaković Bojana Novakovic
dr Boris Despot Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka boris.despot@fdu.bg.ac.rs dr Boris Despot
Branka Pujić Jovanović Redovni profesor Katedra za glumu branka.pujic.jovanovic@fdu.bg.ac.rs Branka Pujic Jovanovic
Branka Budja Predavač Branka Budja
Branko Sujić Redovni profesor Katedra kamere branko.sujic@fdu.bg.ac.rs Branko Sujic
Vanja Todorić Docent Vanja Todoric
mr Vanja Šibalić Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju vanja.sibalic@fdu.bg.ac.rs mr Vanja Sibalic
dr Vesna Đukić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture vesna.djukic@fdu.bg.ac.rs dr Vesna Djukic
Vesna Aleksandrić Vesna Aleksandric
Vladan Pavić Redovni profesor Katedra kamere vladan.pavic@fdu.bg.ac.rs Vladan Pavic
Vladan Joler Redovni profesor Vladan Joler
Vladimir Krivošejev Viši naučni saradnik Vladimir Krivosejev
Vladimir Barać Drugo nastavničko zvanje Katedra za glumu vladimir.barac@fdu.bg.ac.rs Vladimir Barac
dr Vlatko Ilić Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju vlatko.ilic@fdu.bg.ac.rs dr Vlatko Ilic
Volfgang Šnajder Redovni profesor Volfgang Snajder
Vuk Bošković Docent Katedra za dramaturgiju vuk.boskovic@fdu.bg.ac.rs Vuk Boskovic
dr Galjina Ognjanov Redovni profesor dr Galjina Ognjanov
Goran Terzić Redovni profesor Katedra montaže goran.terzic@fdu.bg.ac.rs Goran Terzic
Goran Marković Profesor emeritus Goran Markovic
mr Goran Peković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs mr Goran Pekovic
Dalibor Petrović Vanredni profesor Dalibor Petrovic
Danica Pajović Vanredni profesor Katedra za dramaturgiju danica.pajovic@fdu.bg.ac.rs Danica Pajovic
Danka Trbojević Docent Danka Trbojevic
Darijan Mihajlović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju darijan.mihajlovic@fdu.bg.ac.rs Darijan Mihajlovic
Darko Subotin Docent Darko Subotin
Darko Bajić Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju darko.bajic@fdu.bg.ac.rs Darko Bajic
Dejan Pejović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dejan.pejovic@fdu.bg.ac.rs Dejan Pejovic
dr Divna Vuksanović Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju divna.vuksanovic@fdu.bg.ac.rs dr Divna Vuksanovic
dr Dijana Metlić Redovni profesor dr Dijana Metlic
dr Dijana Marković Redovni profesor Katedra za glumu dijana.marojevic@fdu.bg.ac.rs dr Dijana Markovic
Dino Dolničar Vanredni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dino.dolnicar@fdu.bg.ac.rs Dino Dolnicar
mr Dragan Dimčić Redovni profesor Katedra montaže dragan.dimcic@fdu.bg.ac.rs mr Dragan Dimcic
Dragan Bibin Vanredni profesor Dragan Bibin
dr Dragan Veselinović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju dragan.veselinovic@fdu.bg.ac.rs dr Dragan Veselinovic
Dragan Petrović Redovni profesor Katedra za glumu dragan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dragan Petrovic
Dragan Stevanović Predavač Dragan Stevanovic
dr Dragana Šumarac Pavlović Redovni profesor dr Dragana Sumarac Pavlovic
Dragutin Ćirković Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dragutin.cirkovic@fdu.bg.ac.rs Dragutin Cirkovic
Dušan Petrović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju dusan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dusan Petrovic
Dušan Matejić Docent Katedra za glumu dusan.matejic@fdu.bg.ac.rs Dusan Matejic
Đorđe Krivokapić Docent Djordje Krivokapic
dr Đorđe Kaličanin Redovni profesor dr Djordje Kalicanin
dr um. Đorđe Marković Docent dr um. Djordje Markovic
Đorđe Milosavljević Redovni profesor Katedra za dramaturgiju djordje.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs Djordje Milosavljevic
Đurđijana Jovanović Predavač Djurdjijana Jovanovic
Egon Savin Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju egon.savin@fdu.bg.ac.rs Egon Savin
dr Enisa Uspenski Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju enisa.uspenski@fdu.bg.ac.rs dr Enisa Uspenski
Zdravko Maljković Predavač Zdravko Maljkovic
dr um. Zoran Maksimović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka zoran.maksimovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Zoran Maksimovic
mr Zorana Popović Redovni profesor zorana.popovic@fdu.bg.ac.rs mr Zorana Popovic
Zorana Kozomarić Zorana Kozomaric
Iva Manojlović Asistent Iva Manojlovic
dr Ivan Medenica Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju ivan.medenica@fdu.bg.ac.rs dr Ivan Medenica
Ivan Stefanović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju ivan.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Ivan Stefanovic
Ivan Šijak Redovni profesor Katedra kamere ivan.sijak@fdu.bg.ac.rs Ivan Sijak
Ivana Vujić Kominac Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju ivana.vujic.kominac@fdu.bg.ac.rs Ivana Vujic Kominac
dr Ivana Milošević Predavač dr Ivana Milosevic
dr Igor Kovačević Docent dr Igor Kovacevic
dr Irena Ristić Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju irena.ristic@fdu.bg.ac.rs dr Irena Ristic
Janko Baljak Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju janko.baljak@fdu.bg.ac.rs Janko Baljak
Jelena Knežević Asistent Jelena Knezevic
Jelena Mitrović Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju jelena.mitrovic@fdu.bg.ac.rs Jelena Mitrovic
Jovan Blešić Stručni saradnik Jovan Blesic
dr Jovana Karaulić Docent dr Jovana Karaulic
Julius Hajneke Redovni profesor Julius Hajneke
Kokan Mladenović Vanredni profesor Kokan Mladenovic
dr Ksenija Radulović Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju ksenija.radulovic@fdu.bg.ac.rs dr Ksenija Radulovic
dr Ksenija Marković Božović Naučni saradnik dr Ksenija Markovic Bozovic
dr Lazar Jovanov Predavač dr Lazar Jovanov
Luka Prstojević Docent Luka Prstojevic
Luka Trajković Stručni saradnik Luka Trajkovic
Ljiljana Petrović Redovni profesor Ljiljana Petrovic
dr Ljiljana Mrkić Popović Profesor emeritus Katedra za glumu ljiljana.mrkic.popovic@fdu.bg.ac.rs dr Ljiljana Mrkic Popovic
dr Ljiljana Rogač Mijatović Vanredni profesor ljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rs dr Ljiljana Rogac Mijatovic
Maja Miloš Samolov Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju maja.milos.samolov@fdu.bg.ac.rs Maja Milos Samolov
dr Maja Ristić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture maja.ristic@fdu.bg.ac.rs dr Maja Ristic
Marija Milenković Redovni profesor Katedra za glumu marija.milenkovic@fdu.bg.ac.rs Marija Milenkovic
Marija Bukvić Stručni saradnik Marija Bukvic
mr Marina Fafulić Milosavljević Drugo saradničko zvanje Katedra za filmsku i televizijsku produkciju marina.fafulic.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs mr Marina Fafulic Milosavljevic
dr Marina Milivojević Mađarev Vanredni profesor dr Marina Milivojevic Madjarev
Mario Lukinović Vanredni profesor Mario Lukinovic
Marta Bjelica Docent Katedra za glumu marta.bjelica@fdu.bg.ac.rs Marta Bjelica
Martina Krivokapić Viši stručni saradnik Katedra za filmsku i televizijsku produkciju martina.krivokapić@fdu.bg.ac.rs Martina Krivokapic
mr Miladin Čolaković Redovni profesor Katedra kamere miladin.colakovic@fdu.bg.ac.rs mr Miladin Colakovic
Milan Stojanović Docent Milan Stojanovic
Milan Todorović Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju milan.todorovic@fdu.bg.ac.rs Milan Todorovic
Milan Prosen Docent Milan Prosen
dr Mile Petrović Redovni profesor dr Mile Petrovic
dr Milena Dragićević Šešić Profesor emeritus Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture milena.dragicevic.sesic@fdu.bg.ac.rs dr Milena Dragicevic Sesic
Milena Marković Redovni profesor Katedra za dramaturgiju milena.markovic@fdu.bg.ac.rs Milena Markovic
dr Milena Stefanović Docent dr Milena Stefanovic
Milivoj Pavlović Vanredni profesor Milivoj Pavlovic
Milica Đelić Nastavnik stranih jezika i veština Milica Djelic
dr Milica Kočović De Santo Naučni saradnik dr Milica Kocovic De Santo
Milica Drakulić Docent Katedra kamere milica.drakulic@fdu.bg.ac.rs Milica Drakulic
Milica Ilčić Asistent Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture milica.ilcic@fdu.bg.ac.rs Milica Ilcic
Miloš Bjelić Docent Milos Bjelic
dr Miloš Milošević Docent dr Milos Milosevic
dr Miloš Jevtić Docent dr Milos Jevtic
dr Miloš Milošević Docent dr Milos Milosevic
Miloš Pavlović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju milos.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Milos Pavlovic
Mina Cvetinović Pavkov Vanredni profesor Mina Cvetinovic Pavkov
Mina Bogosavljević Jovanović Docent Mina Bogosavljevic Jovanovic
Mina Obradović Asistent Katedra za glumu mina.obradovic@fdu.bg.ac.rs Mina Obradovic
mr Miodrag Medigović Redovni profesor Katedra montaže miodrag.medigovic@fdu.bg.ac.rs mr Miodrag Medigovic
dr Mirjana Nikolić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture mirjana.nikolic@fdu.bg.ac.rs dr Mirjana Nikolic
dr um. Mirko Stojković Redovni profesor Katedra za dramaturgiju mirko.stojkovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Mirko Stojkovic
Mladen Čudanov Mladen Cudanov
Narcisa Darijević Marković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju narcisa.darijevic.markovic@fdu.bg.ac.rs Narcisa Darijevic Markovic
Natalija Strahinić Natalija Strahinic
Nataša Janković Vanredni profesor Natasa Jankovic
dr Nebojša Romčević Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju nebojsa.romcevic@fdu.bg.ac.rs dr Nebojsa Romcevic
Nebojša Bašić Vanredni profesor Katedra kamere nebojsa.basic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Basic
Nebojša Savićević Redovni profesor Katedra montaže nebojsa.savicevic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Savicevic
dr Nevena Daković Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju nevena.dakovic@fdu.bg.ac.rs dr Nevena Dakovic
Nenad Popović Docent Katedra montaže nenad.popovic@fdu.bg.ac.rs Nenad Popovic
dr Nikola Maričić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture nikola.maricic@fdu.bg.ac.rs dr Nikola Maricic
Nikola Kokotović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka nikola.kokotovic@fdu.bg.ac.rs Nikola Kokotovic
Nikola Ležaić Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju nikola.lezaic@fdu.bg.ac.rs Nikola Lezaic
dr Nina Mihaljinac Vanredni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture nina.mihaljinac@fdu.bg.ac.rs dr Nina Mihaljinac
Ognjen Rakčević Docent Ognjen Rakcevic
Ognjen Popić Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka ognjen.popic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Popic
Ognjen Obradović Asistent Katedra za teoriju i istoriju ognjen.obradovic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Obradovic
Oleg Novković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju oleg.novkovic@fdu.bg.ac.rs Oleg Novkovic
Pavle Lazić Drugo saradničko zvanje Katedra za glumu pavle.lazic@fdu.bg.ac.rs Pavle Lazic
Pavle Dinulović Docent Katedra za snimanje i dizajn zvuka pavle.dinulovic@fdu.bg.ac.rs Pavle Dinulovic
Petar Mihajlović Docent Petar Mihajlovic
Petar Popović Redovni profesor Katedra kamere petar.popovic@fdu.bg.ac.rs Petar Popovic
Petar Benčina Docent Katedra za glumu petar.bencina@fdu.bg.ac.rs Petar Bencina
Predrag Velinović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju predrag.velinovic@fdu.bg.ac.rs Predrag Velinovic
Predrag Cvetičanin Vanredni profesor Predrag Cveticanin
mr Radenko Ranković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju radenko.rankovic@fdu.bg.ac.rs mr Radenko Rankovic
Romana Vujasinović Docent Katedra montaže romana.vujasinovic@fdu.bg.ac.rs Romana Vujasinovic
Romana Bošković Romana Boskovic
Sanja Đuričić Asistent Sanja Djuricic
Svetlana Cvijanović Vanredni profesor Svetlana Cvijanovic
Svetozar Rapajić Profesor emeritus Svetozar Rapajic
Siniša Bokan Redovni profesor Sinisa Bokan
Slobodan Mihajlović Docent Slobodan Mihajlovic
Slobodan Šijan Redovni profesor Slobodan Sijan
Snežana Ivanović Redovni profesor Katedra montaže snezana.ivanovic@fdu.bg.ac.rs Snezana Ivanovic
dr um. Snežana Trišić Vanredni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju snezana.trisic@fdu.bg.ac.rs dr um. Snezana Trisic
Srdan Golubović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju srdan.golubovic@fdu.bg.ac.rs Srdan Golubovic
dr um. Srđan Karanović Redovni profesor Katedra za glumu srdjan.karanovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Srdjan Karanovic
Stanislav Nikolić Predavač Stanislav Nikolic
Stevan Filipović Docent Stevan Filipovic
Stefan Ivančić Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju stefan.ivancic@fdu.bg.ac.rs Stefan Ivancic
Stefan Arsenijević Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju stefan.arsenijevic@fdu.bg.ac.rs Stefan Arsenijevic
Strahinja Madžarević Docent Strahinja Madzarevic
Tanja Šljivar Docent Tanja Sljivar
dr Tanja Milić Docent dr Tanja Milic
Tara Manić Asistent Katedra za pozorišnu i radio režiju tara.manic@fdu.bg.ac.rs Tara Manic
mr Teodora Anastasija Stanković Redovni profesor Katedra za glumu teodora.stankovic@fdu.bg.ac.rs mr Teodora Anastasija Stankovic
Tijana Grumić Asistent Tijana Grumic
Ferid Karajica Redovni profesor Katedra za glumu ferid.karajica@fdu.bg.ac.rs Ferid Karajica
Filip Radojević Saradnik u nastavi Filip Radojevic
Filip Grujić Asistent Filip Grujic
Hristina Mikić Vanredni profesor Hristina Mikic