Nastavno osoblje

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Katedre E-mail Telefon latinica
dr Aleksandar Janković Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju aleksandar.jankovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandar Jankovic
Aleksandar Kostić Redovni profesor Katedra kamere aleksandar.kostic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Kostic
Aleksandar Pavlović Docent Katedra kamere aleksandar.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Denić Vanredni profesor Aleksandar Denic
Aleksandar Ilić Vanredni profesor Katedra kamere aleksandar.ilic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Ilic
dr Aleksandar Tasković Redovni profesor Katedra za glumu aleksandar.taskovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandar Taskovic
Aleksandar Jaćić Vanredni profesor Katedra montaže aleksandar.jacic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Jacic
mr Aleksandar Miletić Drugo saradničko zvanje Katedra za glumu aleksandar.miletic@fdu.bg.ac.rs mr Aleksandar Miletic
dr Aleksandra Milovanović Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju aleksandra.milovanovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandra Milovanovic
Alisa Stojanović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju alisa.stojanovic@fdu.bg.ac.rs Alisa Stojanovic
Ana Radojičić Viši stručni saradnik Katedra montaže ana.radojicic@fdu.bg.ac.rs Ana Radojicic
Ana Tomović Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju ana.tomovic@fdu.bg.ac.rs Ana Tomovic
dr Ana Aleksić Mirić Redovni profesor dr Ana Aleksic Miric
dr Ana Martinoli Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture ana.martinoli@fdu.bg.ac.rs dr Ana Martinoli
Andrijana Stojković Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju andrijana.stojkovic@fdu.bg.ac.rs Andrijana Stojkovic
Anka Kostić Docent Katedra za glumu anka.kostic@fdu.bg.ac.rs Anka Kostic
dr Biljana Mitrović Naučni saradnik dr Biljana Mitrovic
Biljana Aleksić Redovni profesor Katedra za glumu biljana.aleksic@fdu.bg.ac.rs Biljana Aleksic
Biljana Srbljanović Redovni profesor Katedra za dramaturgiju biljana.srbljanovic@fdu.bg.ac.rs Biljana Srbljanovic
Biljana Carević Docent Biljana Carevic
dr Boris Despot Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka boris.despot@fdu.bg.ac.rs dr Boris Despot
Branislava Stefanović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju branislava.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Branislava Stefanovic
Branka Pujić Jovanović Redovni profesor Katedra za glumu branka.pujic.jovanovic@fdu.bg.ac.rs Branka Pujic Jovanovic
Branko Sujić Vanredni profesor Katedra kamere branko.sujic@fdu.bg.ac.rs Branko Sujic
mr Vanja Šibalić Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju vanja.sibalic@fdu.bg.ac.rs mr Vanja Sibalic
Vanja Todorić Docent Vanja Todoric
dr Vesna Đukić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture vesna.djukic@fdu.bg.ac.rs dr Vesna Djukic
Vladan Joler Redovni profesor Vladan Joler
Vladan Pavić Redovni profesor Katedra kamere vladan.pavic@fdu.bg.ac.rs Vladan Pavic
Vladimir Barać Drugo nastavničko zvanje Katedra za glumu vladimir.barac@fdu.bg.ac.rs Vladimir Barac
dr Vlatko Ilić Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju vlatko.ilic@fdu.bg.ac.rs dr Vlatko Ilic
Vuk Bošković Docent Katedra za dramaturgiju vuk.boskovic@fdu.bg.ac.rs Vuk Boskovic
Galjina Ognjanov Galjina Ognjanov
Goran Marković Profesor emeritus Goran Markovic
Goran Terzić Redovni profesor Katedra montaže goran.terzic@fdu.bg.ac.rs Goran Terzic
mr Goran Peković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs mr Goran Pekovic
Dalibor Petrović Vanredni profesor Dalibor Petrovic
Danica Pajović Vanredni profesor Katedra za dramaturgiju danica.pajovic@fdu.bg.ac.rs Danica Pajovic
Danka Trbojević Docent Danka Trbojevic
Darijan Mihajlović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju darijan.mihajlovic@fdu.bg.ac.rs Darijan Mihajlovic
Darko Subotin Docent Darko Subotin
Darko Bajić Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju darko.bajic@fdu.bg.ac.rs Darko Bajic
Dejan Pejović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dejan.pejovic@fdu.bg.ac.rs Dejan Pejovic
dr Divna Vuksanović Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju divna.vuksanovic@fdu.bg.ac.rs dr Divna Vuksanovic
dr Dijana Metlić Redovni profesor dr Dijana Metlic
dr Dijana Marković Redovni profesor Katedra za glumu dijana.marojevic@fdu.bg.ac.rs dr Dijana Markovic
Dino Dolničar Vanredni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dino.dolnicar@fdu.bg.ac.rs Dino Dolnicar
dr um. Dobrivoje Milijanović Vanredni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dobrivoje.milijanovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Dobrivoje Milijanovic
dr Dragan Veselinović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju dragan.veselinovic@fdu.bg.ac.rs dr Dragan Veselinovic
Dragan Petrović Redovni profesor Katedra za glumu dragan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dragan Petrovic
mr Dragan Dimčić Vanredni profesor Katedra montaže dragan.dimcic@fdu.bg.ac.rs mr Dragan Dimcic
dr Dragana Čolić Biljanovski Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture dragana.colic.biljanovski@fdu.bg.ac.rs dr Dragana Colic Biljanovski
dr Dragana Šumarac Pavlović Redovni profesor dr Dragana Sumarac Pavlovic
Dragutin Ćirković Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dragutin.cirkovic@fdu.bg.ac.rs Dragutin Cirkovic
Dušan Petrović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju dusan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dusan Petrovic
Dušan Matejić Asistent Katedra za glumu dusan.matejic@fdu.bg.ac.rs Dusan Matejic
Đorđe Milosavljević Redovni profesor Katedra za dramaturgiju djordje.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs Djordje Milosavljevic
Đorđe Marković Stručni saradnik Djordje Markovic
dr Đorđe Kaličanin Redovni profesor dr Djordje Kalicanin
Đorđe Krivokapić Docent Djordje Krivokapic
Egon Savin Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju egon.savin@fdu.bg.ac.rs Egon Savin
dr Enisa Uspenski Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju enisa.uspenski@fdu.bg.ac.rs dr Enisa Uspenski
Zdravko Maljković Zdravko Maljkovic
dr um. Zoran Maksimović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka zoran.maksimovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Zoran Maksimovic
mr Zorana Popović Redovni profesor zorana.popovic@fdu.bg.ac.rs mr Zorana Popovic
Iva Manojlović Asistent Iva Manojlovic
Ivan Stefanović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju ivan.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Ivan Stefanovic
Ivan Šijak Redovni profesor Katedra kamere ivan.sijak@fdu.bg.ac.rs Ivan Sijak
dr Ivan Medenica Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju ivan.medenica@fdu.bg.ac.rs dr Ivan Medenica
Ivana Vujić Kominac Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju ivana.vujic.kominac@fdu.bg.ac.rs Ivana Vujic Kominac
dr Irena Ristić Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju irena.ristic@fdu.bg.ac.rs dr Irena Ristic
Janko Baljak Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju janko.baljak@fdu.bg.ac.rs Janko Baljak
Jelena Mitrović Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju jelena.mitrovic@fdu.bg.ac.rs Jelena Mitrovic
Jovan Blešić Stručni saradnik Jovan Blesic
dr Jovana Karaulić Docent dr Jovana Karaulic
Kokan Mladenović Vanredni profesor Kokan Mladenovic
dr Ksenija Radulović Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju ksenija.radulovic@fdu.bg.ac.rs dr Ksenija Radulovic
dr Ksenija Marković Božović Naučni saradnik dr Ksenija Markovic Bozovic
Luka Trajković Stručni saradnik Luka Trajkovic
dr Ljiljana Rogač Mijatović Vanredni profesor ljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rs dr Ljiljana Rogac Mijatovic
dr Ljiljana Mrkić Popović Profesor emeritus Katedra za glumu ljiljana.mrkic.popovic@fdu.bg.ac.rs dr Ljiljana Mrkic Popovic
Maja Miloš Samolov Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju maja.milos.samolov@fdu.bg.ac.rs Maja Milos Samolov
dr Maja Ristić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture maja.ristic@fdu.bg.ac.rs dr Maja Ristic
Marija Milenković Redovni profesor Katedra za glumu marija.milenkovic@fdu.bg.ac.rs Marija Milenkovic
Marija Bukvić Stručni saradnik Marija Bukvic
mr Marina Fafulić Milosavljević Drugo saradničko zvanje Katedra za filmsku i televizijsku produkciju marina.fafulic.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs mr Marina Fafulic Milosavljevic
Mario Lukinović Vanredni profesor Mario Lukinovic
Marta Bjelica Docent Katedra za glumu marta.bjelica@fdu.bg.ac.rs Marta Bjelica
Martina Krivokapić Stručni saradnik Katedra za filmsku i televizijsku produkciju martina.krivokapić@fdu.bg.ac.rs Martina Krivokapic
mr Miladin Čolaković Redovni profesor Katedra kamere miladin.colakovic@fdu.bg.ac.rs mr Miladin Colakovic
Milan Prosen Docent Milan Prosen
Milan Todorović Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju milan.todorovic@fdu.bg.ac.rs Milan Todorovic
Milan Stojanović Docent Milan Stojanovic
dr Mile Petrović Redovni profesor dr Mile Petrovic
Milena Marković Redovni profesor Katedra za dramaturgiju milena.markovic@fdu.bg.ac.rs Milena Markovic
dr Milena Dragićević Šešić Profesor emeritus Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture milena.dragicevic.sesic@fdu.bg.ac.rs dr Milena Dragicevic Sesic
Milivoj Pavlović Vanredni profesor Milivoj Pavlovic
Milica Drakulić Docent Katedra kamere milica.drakulic@fdu.bg.ac.rs Milica Drakulic
Milica Ilčić Asistent Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture milica.ilcic@fdu.bg.ac.rs Milica Ilcic
Milica Đelić Nastavnik stranih jezika i veština Milica Djelic
dr Milica Kočović De Santo Naučni saradnik dr Milica Kocovic De Santo
Miloš Pavlović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju milos.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Milos Pavlovic
Miloš Bjelić Docent Milos Bjelic
dr Miloš Milošević Docent dr Milos Milosevic
Mina Cvetinović Pavkov Vanredni profesor Mina Cvetinovic Pavkov
Mina Obradović Asistent Katedra za glumu mina.obradovic@fdu.bg.ac.rs Mina Obradovic
Mina Bogosavljević Jovanović Docent Mina Bogosavljevic Jovanovic
mr Miodrag Medigović Redovni profesor Katedra montaže miodrag.medigovic@fdu.bg.ac.rs mr Miodrag Medigovic
dr Mirjana Nikolić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture mirjana.nikolic@fdu.bg.ac.rs dr Mirjana Nikolic
dr um. Mirko Stojković Redovni profesor Katedra za dramaturgiju mirko.stojkovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Mirko Stojkovic
Mladen Čudanov Mladen Cudanov
Narcisa Darijević Marković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju narcisa.darijevic.markovic@fdu.bg.ac.rs Narcisa Darijevic Markovic
Nataša Janković Vanredni profesor Natasa Jankovic
dr Nebojša Romčević Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju nebojsa.romcevic@fdu.bg.ac.rs dr Nebojsa Romcevic
Nebojša Bašić Vanredni profesor Katedra kamere nebojsa.basic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Basic
Nebojša Savićević Redovni profesor Katedra montaže nebojsa.savicevic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Savicevic
dr Nevena Daković Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju nevena.dakovic@fdu.bg.ac.rs dr Nevena Dakovic
Nenad Popović Docent Katedra montaže nenad.popovic@fdu.bg.ac.rs Nenad Popovic
Nikola Ležaić Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju nikola.lezaic@fdu.bg.ac.rs Nikola Lezaic
dr Nikola Maričić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture nikola.maricic@fdu.bg.ac.rs dr Nikola Maricic
Nikola Kokotović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka nikola.kokotovic@fdu.bg.ac.rs Nikola Kokotovic
dr Nina Mihaljinac Docent Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture nina.mihaljinac@fdu.bg.ac.rs dr Nina Mihaljinac
Ognjen Obradović Asistent Katedra za teoriju i istoriju ognjen.obradovic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Obradovic
Ognjen Rakčević Docent Ognjen Rakcevic
Ognjen Popić Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka ognjen.popic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Popic
Oleg Novković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju oleg.novkovic@fdu.bg.ac.rs Oleg Novkovic
Pavle Lazić Drugo saradničko zvanje Katedra za glumu pavle.lazic@fdu.bg.ac.rs Pavle Lazic
Pavle Dinulović Docent Katedra za snimanje i dizajn zvuka pavle.dinulovic@fdu.bg.ac.rs Pavle Dinulovic
Petar Benčina Docent Katedra za glumu petar.bencina@fdu.bg.ac.rs Petar Bencina
Petar Popović Redovni profesor Katedra kamere petar.popovic@fdu.bg.ac.rs Petar Popovic
Predrag Velinović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju predrag.velinovic@fdu.bg.ac.rs Predrag Velinovic
dr Radovan Knežević Redovni profesor Katedra za glumu radovan.knezevic@fdu.bg.ac.rs dr Radovan Knezevic
Romana Vujasinović Docent Katedra montaže romana.vujasinovic@fdu.bg.ac.rs Romana Vujasinovic
Sanja Đuričić Asistent Sanja Djuricic
Svetozar Rapajić Profesor emeritus Svetozar Rapajic
Slobodan Mihajlović Docent Slobodan Mihajlovic
Snežana Trišić Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju snezana.trisic@fdu.bg.ac.rs Snezana Trisic
Snežana Ivanović Redovni profesor Katedra montaže snezana.ivanovic@fdu.bg.ac.rs Snezana Ivanovic
Srdan Golubović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju srdan.golubovic@fdu.bg.ac.rs Srdan Golubovic
Srđan Koljević Redovni profesor Katedra za dramaturgiju srdjan.koljevic@fdu.bg.ac.rs Srdjan Koljevic
dr um. Srđan Karanović Redovni profesor Katedra za glumu srdjan.karanovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Srdjan Karanovic
Stevan Koprivica Redovni profesor Katedra za dramaturgiju stevan.koprivica@fdu.bg.ac.rs Stevan Koprivica
Stevan Filipović Docent Stevan Filipovic
Stefan Arsenijević Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju stefan.arsenijevic@fdu.bg.ac.rs Stefan Arsenijevic
Stefan Ivančić Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju stefan.ivancic@fdu.bg.ac.rs Stefan Ivancic
Strahinja Madžarević Asistent Strahinja Madzarevic
Tanja Šljivar Docent Tanja Sljivar
Tara Manić Asistent Katedra za pozorišnu i radio režiju tara.manic@fdu.bg.ac.rs Tara Manic
mr Teodora Anastasija Stanković Redovni profesor Katedra za glumu teodora.stankovic@fdu.bg.ac.rs mr Teodora Anastasija Stankovic
Tijana Grumić Asistent Tijana Grumic
Ferid Karajica Redovni profesor Katedra za glumu ferid.karajica@fdu.bg.ac.rs Ferid Karajica
Filip Grujić Asistent Filip Grujic