Nastavno osoblje

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Katedre E-mail Telefon latinica
mr Aleksandar Miletić Drugo saradničko zvanje Katedra za glumu aleksandar.miletic@fdu.bg.ac.rs mr Aleksandar Miletic
Aleksandar Denić Vanredni profesor Aleksandar Denic
Aleksandar Ilić Vanredni profesor Katedra kamere aleksandar.ilic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Ilic
Aleksandar Pavlović Docent Katedra kamere aleksandar.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Pavlovic
dr Aleksandar Tasković Redovni profesor Katedra za glumu aleksandar.taskovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandar Taskovic
Aleksandar Kostić Redovni profesor Katedra kamere aleksandar.kostic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Kostic
Aleksandar Jaćić Vanredni profesor Katedra montaže aleksandar.jacic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Jacic
dr Aleksandar Janković Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju aleksandar.jankovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandar Jankovic
dr Aleksandra Milovanović Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju aleksandra.milovanovic@fdu.bg.ac.rs dr Aleksandra Milovanovic
Alisa Stojanović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju alisa.stojanovic@fdu.bg.ac.rs Alisa Stojanovic
dr Ana Aleksić Mirić Vanredni profesor dr Ana Aleksic Miric
mr Ana Daleore Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju ana.daleore@fdu.bg.ac.rs mr Ana Daleore
Ana Tomović Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju ana.tomovic@fdu.bg.ac.rs Ana Tomovic
Ana Radojičić Stručni saradnik Katedra montaže ana.radojicic@fdu.bg.ac.rs Ana Radojicic
dr Ana Martinoli Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture ana.martinoli@fdu.bg.ac.rs dr Ana Martinoli
mr Andrija Dimitrijević Redovni profesor Katedra montaže andrija.dimitrijevic@fdu.bg.ac.rs mr Andrija Dimitrijevic
Andrijana Stojković Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju andrijana.stojkovic@fdu.bg.ac.rs Andrijana Stojkovic
Anka Kostić Docent Katedra za glumu anka.kostic@fdu.bg.ac.rs Anka Kostic
Biljana Srbljanović Redovni profesor Katedra za dramaturgiju biljana.srbljanovic@fdu.bg.ac.rs Biljana Srbljanovic
Biljana Carević Docent Biljana Carevic
Biljana Aleksić Redovni profesor Katedra za glumu biljana.aleksic@fdu.bg.ac.rs Biljana Aleksic
Bojana Novaković Skopljak Bojana Novakovic Skopljak
dr Bojana Škorc Redovni profesor dr Bojana Skorc
dr Boris Despot Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka boris.despot@fdu.bg.ac.rs dr Boris Despot
mr Boško Milin Redovni profesor Katedra za dramaturgiju bosko.milin@fdu.bg.ac.rs mr Bosko Milin
Branislava Stefanović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju branislava.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Branislava Stefanovic
Branka Pujić Jovanović Redovni profesor Katedra za glumu branka.pujic.jovanovic@fdu.bg.ac.rs Branka Pujic Jovanovic
Branko Sujić Vanredni profesor Katedra kamere branko.sujic@fdu.bg.ac.rs Branko Sujic
mr Vanja Šibalić Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju vanja.sibalic@fdu.bg.ac.rs mr Vanja Sibalic
mr Velimir Dejanović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju velimir.dejanovic@fdu.bg.ac.rs mr Velimir Dejanovic
dr Vesna Đukić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture vesna.djukic@fdu.bg.ac.rs dr Vesna Djukic
Vladan Pavić Redovni profesor Katedra kamere vladan.pavic@fdu.bg.ac.rs Vladan Pavic
Vladan Joler Redovni profesor Vladan Joler
Vladimir Barać Viši stručni saradnik Katedra za glumu vladimir.barac@fdu.bg.ac.rs Vladimir Barac
dr Vlatko Ilić Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju vlatko.ilic@fdu.bg.ac.rs dr Vlatko Ilic
Vuk Bošković Docent Katedra za dramaturgiju vuk.boskovic@fdu.bg.ac.rs Vuk Boskovic
mr Goran Peković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs mr Goran Pekovic
Goran Marković Profesor emeritus Goran Markovic
Goran Terzić Redovni profesor Katedra montaže goran.terzic@fdu.bg.ac.rs Goran Terzic
dr Goran Gavrić Vanredni profesor dr Goran Gavric
Dalibor Petrović Vanredni profesor Dalibor Petrovic
Danica Pajović Vanredni profesor Katedra za dramaturgiju danica.pajovic@fdu.bg.ac.rs Danica Pajovic
Danka Trbojević Docent Danka Trbojevic
Darijan Mihajlović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju darijan.mihajlovic@fdu.bg.ac.rs Darijan Mihajlovic
Darko Bajić Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju darko.bajic@fdu.bg.ac.rs Darko Bajic
Darko Subotin Docent Darko Subotin
Dejan Pejović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dejan.pejovic@fdu.bg.ac.rs Dejan Pejovic
dr Divna Vuksanović Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju divna.vuksanovic@fdu.bg.ac.rs dr Divna Vuksanovic
dr Dijana Marković Redovni profesor Katedra za glumu dijana.marojevic@fdu.bg.ac.rs dr Dijana Markovic
Dino Dolničar Vanredni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dino.dolnicar@fdu.bg.ac.rs Dino Dolnicar
dr um. Dobrivoje Milijanović Vanredni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dobrivoje.milijanovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Dobrivoje Milijanovic
dr Dragan Veselinović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju dragan.veselinovic@fdu.bg.ac.rs dr Dragan Veselinovic
Dragan Petrović Redovni profesor Katedra za glumu dragan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dragan Petrovic
mr Dragan Dimčić Vanredni profesor Katedra montaže dragan.dimcic@fdu.bg.ac.rs mr Dragan Dimcic
dr Dragana Čolić Biljanovski Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture dragana.colic.biljanovski@fdu.bg.ac.rs dr Dragana Colic Biljanovski
dr Dragana Šumarac Pavlović Redovni profesor dr Dragana Sumarac Pavlovic
Dragutin Ćirković Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka dragutin.cirkovic@fdu.bg.ac.rs Dragutin Cirkovic
Dušan Petrović Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju dusan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dusan Petrovic
Dušan Matejić Asistent Katedra za glumu dusan.matejic@fdu.bg.ac.rs Dusan Matejic
Đorđe Marković Stručni saradnik Djordje Markovic
Đorđe Milosavljević Redovni profesor Katedra za dramaturgiju djordje.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs Djordje Milosavljevic
Đorđe Krivokapić Docent Djordje Krivokapic
Egon Savin Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju egon.savin@fdu.bg.ac.rs Egon Savin
dr Enisa Uspenski Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju enisa.uspenski@fdu.bg.ac.rs dr Enisa Uspenski
dr Zoran Jevtović Redovni profesor dr Zoran Jevtovic
dr um. Zoran Maksimović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka zoran.maksimovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Zoran Maksimovic
Zorana Kozomarić Zorana Kozomaric
mr Zorana Popović Redovni profesor zorana.popovic@fdu.bg.ac.rs mr Zorana Popovic
Iva Manojlović Asistent Iva Manojlovic
Ivan Stanković Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju ivan.stankovic@fdu.bg.ac.rs Ivan Stankovic
Ivan Stefanović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju ivan.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Ivan Stefanovic
dr Ivan Medenica Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju ivan.medenica@fdu.bg.ac.rs dr Ivan Medenica
Ivan Šijak Redovni profesor Katedra kamere ivan.sijak@fdu.bg.ac.rs Ivan Sijak
Ivana Vujić Kominac Redovni profesor Katedra za pozorišnu i radio režiju ivana.vujic.kominac@fdu.bg.ac.rs Ivana Vujic Kominac
Igor Marović Stručni saradnik Katedra kamere igor.marovic@fdu.bg.ac.rs Igor Marovic
dr Irena Ristić Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju irena.ristic@fdu.bg.ac.rs dr Irena Ristic
Janko Baljak Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju janko.baljak@fdu.bg.ac.rs Janko Baljak
Jelena Mitrović Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju jelena.mitrovic@fdu.bg.ac.rs Jelena Mitrovic
Jelisaveta Tatić Čuturilo Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju jelisaveta.tatic.cuturilo@fdu.bg.ac.rs Jelisaveta Tatic Cuturilo
dr Jovana Karaulić Docent dr Jovana Karaulic
Jovica Pavić Redovni profesor Jovica Pavic
Kokan Mladenović Vanredni profesor Kokan Mladenovic
dr Ksenija Marković Božović Naučni saradnik dr Ksenija Markovic Bozovic
dr Ksenija Radulović Vanredni profesor Katedra za teoriju i istoriju ksenija.radulovic@fdu.bg.ac.rs dr Ksenija Radulovic
dr Lidija Delić Naučni savetnik dr Lidija Delic
Luka Trajković Stručni saradnik Luka Trajkovic
dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović Redovni profesor dr Ljiljana Pesikan Ljustanovic
dr Ljiljana Rogač Mijatović Vanredni profesor ljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rs dr Ljiljana Rogac Mijatovic
dr Ljiljana Mrkić Popović Redovni profesor Katedra za glumu ljiljana.mrkic,popovic@fdu.bg.ac.rs dr Ljiljana Mrkic Popovic
Ljubiša Špegar Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka ljubisa.spegar@fdu.bg.ac.rs Ljubisa Spegar
dr Maja Ristić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture maja.ristic@fdu.bg.ac.rs dr Maja Ristic
dr Maja Volk Redovni profesor Katedra za dramaturgiju maja.volk@fdu.bg.ac.rs dr Maja Volk
Maja Miloš Samolov Asistent Katedra za filmsku i televizijsku režiju maja.milos.samolov@fdu.bg.ac.rs Maja Milos Samolov
Marija Milenković Redovni profesor Katedra za glumu marija.milenkovic@fdu.bg.ac.rs Marija Milenkovic
Marija Bukvić Stručni saradnik Marija Bukvic
dr Marina Marković Redovni profesor Katedra za glumu marina.markovic@fdu.bg.ac.rs dr Marina Markovic
mr Marina Fafulić Milosavljević Drugo saradničko zvanje Katedra za filmsku i televizijsku produkciju marina.fafulic.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs mr Marina Fafulic Milosavljevic
dr Marina Milivojević Mađarev Vanredni profesor dr Marina Milivojevic Madjarev
Mario Lukinović Vanredni profesor Mario Lukinovic
Marta Bjelica Docent Katedra za glumu marta.bjelica@fdu.bg.ac.rs Marta Bjelica
Martina Krivokapić Stručni saradnik Katedra za filmsku i televizijsku produkciju martina.krivokapić@fdu.bg.ac.rs Martina Krivokapic
mr Miladin Čolaković Redovni profesor Katedra kamere miladin.colakovic@fdu.bg.ac.rs mr Miladin Colakovic
Milan Stojanović Docent Milan Stojanovic
Milan Prosen Docent Milan Prosen
Milan Todorović Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju milan.todorovic@fdu.bg.ac.rs Milan Todorovic
dr Mile Petrović Redovni profesor dr Mile Petrovic
Milena Marković Vanredni profesor Katedra za dramaturgiju milena.markovic@fdu.bg.ac.rs Milena Markovic
dr Milena Dragićević Šešić Profesor emeritus Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture milena.dragicevic.sesic@fdu.bg.ac.rs dr Milena Dragicevic Sesic
Milivoj Pavlović Vanredni profesor Milivoj Pavlovic
Milica Đelić Milica Djelic
dr Milica Kočović De Santo Naučni saradnik dr Milica Kocovic De Santo
Milica Drakulić Stručni saradnik Katedra kamere milica.drakulic@fdu.bg.ac.rs Milica Drakulic
Milica Ilčić Asistent Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture milica.ilcic@fdu.bg.ac.rs Milica Ilcic
Miloš Bjelić Docent Milos Bjelic
Miloš Pavlović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju milos.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Milos Pavlovic
Mina Cvetinović Pavkov Vanredni profesor Mina Cvetinovic Pavkov
Mina Obradović Asistent Katedra za glumu mina.obradovic@fdu.bg.ac.rs Mina Obradovic
Mina Bogosavljević Jovanović Docent Mina Bogosavljevic Jovanovic
mr Miodrag Medigović Redovni profesor Katedra montaže miodrag.medigovic@fdu.bg.ac.rs mr Miodrag Medigovic
dr Miomir Mijić Redovni profesor dr Miomir Mijic
dr Mirjana Nikolić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture mirjana.nikolic@fdu.bg.ac.rs dr Mirjana Nikolic
dr um. Mirko Stojković Redovni profesor Katedra za dramaturgiju mirko.stojkovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Mirko Stojkovic
dr Miroslava Lukić Krstanović Viši naučni saradnik dr Miroslava Lukic Krstanovic
Mladen Čudanov Mladen Cudanov
Narcisa Darijević Marković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju narcisa.darijevic.markovic@fdu.bg.ac.rs Narcisa Darijevic Markovic
Nataša Janković Docent Natasa Jankovic
Nebojša Bašić Vanredni profesor Katedra kamere nebojsa.basic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Basic
dr Nebojša Romčević Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju nebojsa.romcevic@fdu.bg.ac.rs dr Nebojsa Romcevic
Nebojša Grubor Redovni profesor Nebojsa Grubor
Nebojša Savićević Redovni profesor Katedra montaže nebojsa.savicevic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Savicevic
dr Nebojša Mrđa Docent dr Nebojsa Mrdja
dr Nevena Daković Redovni profesor Katedra za teoriju i istoriju nevena.dakovic@fdu.bg.ac.rs dr Nevena Dakovic
Nenad Popović Docent Katedra montaže nenad.popovic@fdu.bg.ac.rs Nenad Popovic
Nenad Prokić Redovni profesor Katedra za dramaturgiju nenad.prokic@fdu.bg.ac.rs Nenad Prokic
Nikola Kokotović Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka nikola.kokotovic@fdu.bg.ac.rs Nikola Kokotovic
dr Nikola Šuica Redovni profesor dr Nikola Suica
Nikola Ležaić Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju nikola.lezaic@fdu.bg.ac.rs Nikola Lezaic
dr Nikola Maričić Redovni profesor Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture nikola.maricic@fdu.bg.ac.rs dr Nikola Maricic
dr Nina Mihaljinac Docent Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture nina.mihaljinac@fdu.bg.ac.rs dr Nina Mihaljinac
Ognjen Obradović Asistent Katedra za teoriju i istoriju ognjen.obradovic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Obradovic
Ognjen Rakčević Docent Ognjen Rakcevic
Ognjen Popić Redovni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka ognjen.popic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Popic
Oleg Novković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju oleg.novkovic@fdu.bg.ac.rs Oleg Novkovic
Pavle Dinulović Docent Katedra za snimanje i dizajn zvuka pavle.dinulovic@fdu.bg.ac.rs Pavle Dinulovic
Pavle Lazić Drugo saradničko zvanje Katedra za glumu pavle.lazic@fdu.bg.ac.rs Pavle Lazic
Petar Benčina Docent Katedra za glumu petar.bencina@fdu.bg.ac.rs Petar Bencina
Petar Popović Redovni profesor Katedra kamere petar.popovic@fdu.bg.ac.rs Petar Popovic
dr Predrag Cvetičanin Docent dr Predrag Cveticanin
Predrag Velinović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju predrag.velinovic@fdu.bg.ac.rs Predrag Velinovic
mr Radenko Ranković Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku produkciju radenko.rankovic@fdu.bg.ac.rs mr Radenko Rankovic
dr Radina Vučetić Vanredni profesor dr Radina Vucetic
dr Radovan Knežević Redovni profesor Katedra za glumu radovan.knezevic@fdu.bg.ac.rs dr Radovan Knezevic
Romana Vujasinović Stručni saradnik Katedra montaže romana.vujasinovic@fdu.bg.ac.rs Romana Vujasinovic
Sanja Đuričić Asistent Sanja Djuricic
Svetozar Rapajić Profesor emeritus Svetozar Rapajic
dr um. Slobodan Stanković Vanredni profesor Katedra za snimanje i dizajn zvuka slobodan.stankovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Slobodan Stankovic
Slobodan Mihajlović Asistent Slobodan Mihajlovic
Slobodan Šijan Slobodan Sijan
Snežana Ivanović Redovni profesor Katedra montaže snezana.ivanovic@fdu.bg.ac.rs Snezana Ivanovic
Snežana Trišić Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju snezana.trisic@fdu.bg.ac.rs Snezana Trisic
Srdan Golubović Redovni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju srdan.golubovic@fdu.bg.ac.rs Srdan Golubovic
dr um. Srđan Karanović Redovni profesor Katedra za glumu srdjan.karanovic@fdu.bg.ac.rs dr um. Srdjan Karanovic
Srđan Koljević Redovni profesor Katedra za dramaturgiju srdjan.koljevic@fdu.bg.ac.rs Srdjan Koljevic
Stevan Filipović Docent Stevan Filipovic
Stevan Koprivica Redovni profesor Katedra za dramaturgiju stevan.koprivica@fdu.bg.ac.rs Stevan Koprivica
Stefan Arsenijević Vanredni profesor Katedra za filmsku i televizijsku režiju stefan.arsenijevic@fdu.bg.ac.rs Stefan Arsenijevic
Stefan Ivančić Docent Katedra za filmsku i televizijsku režiju stefan.ivancic@fdu.bg.ac.rs Stefan Ivancic
Strahinja Madžarević Asistent Strahinja Madzarevic
Tara Manić Stručni saradnik Katedra za pozorišnu i radio režiju tara.manic@fdu.bg.ac.rs Tara Manic
mr Teodora Anastasija Stanković Redovni profesor Katedra za glumu teodora.stankovic@fdu.bg.ac.rs mr Teodora Anastasija Stankovic
Tijana Grumić Asistent Tijana Grumic
Ferid Karajica Redovni profesor Katedra za glumu ferid.karajica@fdu.bg.ac.rs Ferid Karajica
Filip Grinvald Docent Katedra za pozorišnu i radio režiju filip.grinvald@fdu.bg.ac.rs Filip Grinvald