Katedra za filmsku i televizijsku produkciju

Katedra za Filmsku i televizijsku produkciju osnovana je 1961. godine kao Odsek za organizaciju. Vremenom se razvijala, modernizovala i od školovanja organizatora kulturnih delatnosti, preko filmskih i televizijskih organizatora stigla do školovanja za profesiju - Filmski i televizijski producent.

 

 

Filmski i televizijski producent je, u tradicionalnom shvatanju, osoba koja je obezbedila priču, razvijala scenario, angažovala reditelja, odabrala glavne glumce i okupila ključne članove kreativnog tima neophodne da se realizuje filmsko ili televizijsko ostvarenje. Producent obezbeđuje i finansijska sredstva i odgovoran je za tehničko izvođenje projekta. On je uvek onaj koji donosi glavne kreativne i tehničko-finansijske odluke od početka do kraja rada, a samim tim je najčešće odgovoran za uspeh ili neuspeh filma.

Proces rada na filmu ili seriji traje godinama i bez pažljivog vođenja tako delikatnog projekta, na kojem producent bira pravi put između kreativnih i finansijskih elemenata, nijedan film ili televizijska emisija ne bi stigli do publike.

 

 

Producent je pre svega pripovedač, zatim vizionar koji svojom vizijom drži projekat i ekipu na okupu. On je, pre svega, kreator, menadžer, diplomata, organizator. Producent je lider, onaj koji je sposoban da izvuče najbolje od svih koji rade na filmu i televiziji, stvarajući okruženje poverenja i pozitivne energije. On živi sa projektom od ideje pa do poslednjeg trenutka distribucije, a često i nakon toga. Bez posvećenosti producenta i ljubavi prema projektu koji razvija, ne bi bilo toliko nezaboravnih i uspešnih filmskih priča i televizijskih serija.

Katedra Filmske i televizijske produkcije je oslonac i pokretač producentskih znanja u regionu jer je svojim znanjima učestvovala u osnivanju i radu katedri produkcije na Cetinju, Skoplju, Banja Luci i Novom Sadu. Nastavni proces je kontinuirano unapređivan i modernizovan u skladu sa svetskih trendovima u oblasti produkcije kinematografskih i televizijskih dela. To je omogućilo i proširenje oblasti rada naših studenata u drugim delatnostima poput oglašavanja, marketinga, kao i rada u institucijama kulture.

 

 

Poslednjih dvadesetak godina jedno od osnovnih usmerenja je intenzivan i praktičan rad studenata na različitim projektima iz oblasti kinematografije, televizije, kao i kulture u celini. Iako je prvenstvena pažnja Katedre usmerena ka umetničkom osposobljavanju studenata, uz maksimum fokusa na kolektivni i individualni rad na umetničkim projektima, ne zapostavljaju se ni teorijska istraživanja na svim nivoima studija.

Od 2006. godine Katedra je uspostavila svoju godišnju manifestaciju – praznik naše profesije – Producentski dan, festival studentskih ostvarenja i manifestacija okupljanja profesionalaca koji su potekli sa Katedre. Alumniji Katedre za filmsku i televizijsku produkciju već 58 godina dominantno oblikuju domaću ali i svetsku kulturnu, medijsku i filmsku scenu.

Katedra je dala tri dekana našeg fakulteta, kao i dobitnike velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući i nagrade Oskar.