Katedra za filmsku i televizijsku produkciju

Istorijski razvoj

Prvi pokušaj visokoškolskog obrazovanja kadrova za poslove u oblasti filmske produkcije bio je 1948. godine u okviru Visoke škole za filmsku glumu i režiju (Visoka filmska škola), kada je upisana prva generacija studenata na odseku Organizacije. Svi upisani studenti Odseka za organizaciju Visoke filmske škole su odmah uključeni u filmsku produkciju, tako da je njihovo dalje školovanje praktično prekinuto.

Katedra za filmsku i televizijsku produkciju, kao i razvoj osmišljenog kontinuiranog obrazovanja produkcionih kadrova za film i televiziju, nastaje 1961. godine kada je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, današnji Fakultet dramskih umetnosti, osnovana jedinstvena Grupa za organizaciju. Studenti ove katedre sticali su znanja koja su im omogućavala uspešan organizacioni rad, ne samo u oblasti kinematografije i televizije, nego i u domenu radija, scensko-umetničkih i kulturnih delatnosti. Prva decenija funkcionisanja Katedre pokazala je visoke pedagoške rezultate, kao i pravce daljeg unapređenja funkcionalnog školovanja ovog stručnog profila.

Organizaciona struktura tadašnje Akademije za pozorište, film, radio i televiziju koja se ogledala u podeli na pozorišni i radio smer i filmsko-televizijski smer, bitno je uticala na promenu koncepta obrazovanja organizatora, odnosno budućih producenata. Tako su se stvorili uslovi za formiranje specijalizovanih studijskih programa, i deljenje Katedre za organizaciju na dva dela. To je počelo neposredno pre preseljenja u novu zgradu Akademije 1974. godine, najpre sa podelom na tri smera, da bi 1978. godine došlo do podele na dve katedre.

Deceniju kasnije 1988. godine, Katedra za organizaciju filmske i televizijske delatnosti menja naziv i postaje Katedra za filmsku i televizijsku produkciju. Ova promena nije bila formalne, nego suštinske prirode i bitno je uticala, kako na proces obrazovanja tako i na unapređenje pozicije i statusa diplomiranih producenata u oblasti kinematografije i televizijske delatnosti.

U procesu promene naziva i same suštine školovanja producenata za odgovarajuće kreativne poslove u oblasti kinematografije i televizije neposredno su učestvovali nastavnici koji su predavali glavne predmete za koje se s pravom može tvrditi da su rodonačelnici Katedre i producentske profesije: dr Dejan Kosanović (1962-1995), Ljubomir Radičević (1963-1993), mr Sreten Jovanović (1969-2000), mr Zoran Popović (1973-2019), Svetislav Nedeljkov (1969-1990). Na samom početku studija u periodu od jedne, odnosno dve školske godine predavali su Miladin Kutlešić i Sava Mrmak.

Smenom generacija i dolaskom novih saradnika i nastavnika nastavljena je aktivnost unapređenja procesa obrazovanja filmskih i televizijskih producenata, te su ovaj period do danas obeležili: mr Radenko Ranković (od 1983.), dr Miroslav Savković (1986–2013), Bojan Lukić (1986–1996), mr Goran Peković (od 1990.), mr Nenad Romano (1990-1993), mr Feti Dautović (1993–2015), mr Velimir Dejanović (1993–2020), mr Ana Daleore (1996–2020), mr Vanja Šibalić (od 1997.), Goran Đorđević (1997–2005), mr Marina Fafulić (od 2006.), mr Zorana Popović (od 2010.), Ivan Stanković (2010-2020), Jelena Mitrović (od 2014.), Milan Todorović (od 2015.), Martina Krivokapić (od 2018.), spec. Danka Trbojević (od 2020.), Biljana Carević (od 2020.) i Ognjen Rakčević (od 2020.). Koncept koji se neguje na Katedri, da je školovanje studenata na sva tri nivoa studija maksimalno usmereno ka praktičnom i kreativno producentskom radu, potvrđuje se i kroz angažovanje novog nastavnog kadra, pri čemu se radi o visoko ostvarenim filmskim i televizijskim producentima kao i reklamnim stručnjacima, koji zauzimaju vodeće mesto u bogatoj umetničkoj produkciji brojnih filmskih, televizijskih i marketinških sadržaja.

Savremeno školovanje producenata na Katedri FTV produkcije

Filmski i televizijski producent je, u tradicionalnom shvatanju, osoba koja je obezbedila priču, razvijala scenario, angažovala reditelja, odabrala glavne glumce i okupila ključne članove kreativnog tima neophodne da se realizuje filmsko ili televizijsko ostvarenje. Producent obezbeđuje i finansijska sredstva i odgovoran je za tehničko izvođenje projekta. On je uvek onaj koji donosi glavne kreativne i tehničko-finansijske odluke od početka do kraja rada, a samim tim je najčešće odgovoran za uspeh ili neuspeh filma.

Proces rada na filmu ili seriji traje godinama i bez pažljivog vođenja tako delikatnog projekta, na kojem producent bira pravi put između kreativnih i finansijskih elemenata, nijedan film ili televizijska emisija ne bi stigli do publike.

Producent je pre svega pripovedač, zatim vizionar koji svojom vizijom drži projekat i ekipu na okupu. On je kreator, menadžer, diplomata, organizator. Producent je lider, onaj koji je sposoban da izvuče najbolje od svih koji rade na filmu i televiziji, stvarajući okruženje poverenja i pozitivne energije. On živi sa projektom od ideje pa do poslednjeg trenutka distribucije, a često i nakon toga. Bez posvećenosti producenta i ljubavi prema projektu koji razvija, ne bi bilo toliko nezaboravnih i uspešnih filmskih priča i televizijskih serija.

Katedra Filmske i televizijske produkcije je oslonac i pokretač producentskih znanja u regionu jer je svojim znanjima učestvovala u osnivanju i radu katedri produkcije u Skoplju, Novom Sadu, Banja Luci i na Cetinju. Nastavni proces je kontinuirano unapređivan i modernizovan u skladu sa svetskim trendovima u oblasti produkcije kinematografskih i televizijskih dela. To je omogućilo i proširenje oblasti rada naših studenata u drugim delatnostima poput oglašavanja, marketinga, kao i rada u institucijama kulture.

Na Fakultetu dramskih umetnosti, Katedra za FTV produkciju baštini šezdesetogodišnje iskustvo. Za tih šest decenija ona je u potpunosti formirala svoj pedagoški i razvojni profil. Osnovni koncept rada na Katedri za FTV produkciju, naročito u poslednje tri decenije, usmeren je ka školovanju kreativnih producenata, koji su osposobljeni za obavljanje svih producentskih zadataka na visokoprofesionalan način. Oni svojim znanjem i talentom daju veliki doprinos unapređenju kinematografije i televizijske delatnosti. Gotovo da ne postoji uspešan domaći film, ili koprodukcija, kao ni televizijska serija, ili igrana emisija, odnosno marketinška kampanja, u kojima vodeću ulogu ne obavljaju bivši studenti FTV produkcije. I u mnogim stranim filmskim i televizijskim produkcijama pojavljuju se naši bivši studenti, kao značajne karike u lancu njihove realizcije.

Dalji razvoj Katedre za FTV produkciju usmeren je ka što kompletnijem i efikasnijem školovanju kreativnih filmskih i televizijskih producenata, uz obezbeđivanje njihove potpune osposobljenosti za visoko profesionalan i kreativan rad, ne samo u oblasti kinematografske i televizijske delatnosti, nego i u novim elektronskim medijima, kao i marketinškim i PR agencijama.

Od samog početka svog rada a posebno od školske 2000/2001. godine Katedra za FTV produkciju u nastavni proces inkorporira sve ono što je tog trenutka predstavljalo najsavremenije trendove u obrazovanju producenata, daleko pre mnogih sličnih škola u svetu. Na takav način su zapravo izvršene strateške pripreme za sveukupnu konvergenciju medija, koja je započela početkom milenijuma. Kreativnost producenta postaje ideja vodilja u obrazovanju ovih kadrova.

Vežbe kreativne produkcije postale su sastavni deo praktičnog samostalnog ili grupnog rada studenata produkcije na svim godinama studija. U skladu sa reformisanim programom studiranja Katedra za FTV produkciju izvršila je odgovarajuću reorganizaciju nastave na svim nivoima studija.

Osnovne akademske studije traju četiri godine (240 ESPB) i studenti koji ih završe dobijaju akademsko zvanje diplomirani dramski i audio-vizuelni umetnik iz oblasti filmske i televizijske produkcije. Za upis na osnovne akademske studije Filmske i televizijske produkcije zainteresovani kandidati pristupaju ispitu provere sklonosti i sposobnosti, koji se sastoji iz tri eliminatorna dela. Prvi deo ispita je test opšte kulture i znanja iz oblasti filma i televizije iz zadate literature, drugi deo predstavlja pisanje eseja na zadatu temu. Treći deo čine praktični kreativno-produkcioni zadaci i intervju.

Tokom studiranja na osnovnim studijama studenti osim teorijske nastave ostvaruju veliki broj nastavnih sati u ralizaciji najrazličitijih praktičnih vežbi. Tu su na prvom mestu zajednički filmski i televizijski projekti koje studenti produkcije ostvaruju kroz saradnju sa studentime ostalih katedri a pre svega se odnose na filmove i televizijske drame studenata Filmske i televizijske režije. U okviru glavnih predmeta na svojoj katedri studenti Filmske i televizijske produkcije ostvaruju svoje krativne vežbe samostalno ili u saradnji sa ostalim kolegama sa klase. Tako već na prvoj godini iz predmeta Filmska produkcija rade klasni projekat “Naša klasa”, dok se iz televizijske produkcije rade samostalne kreativne vežbe. Na drugoj godini u okviru predmeta Filmska produkcija studenti realizuju kratki igrani film kao klasnu vežbu, na način da su svi uključeni od kreiranja ideje do finalne realizacije i distribucije. Iz predmeta Televizijska produkcija na drugoj godini studenti rade individualne vežbe koje se odnose na dokumentarne emisije sa različitim temama. Na trećoj godini iz predmeta Filmska produkcija studenti realizuju samostalne kratke dokumentarne filmove vezane za različite teme iz oblasti filmske produkcije. Iz predmeta Televizijska produkcija studenti tokom petog i šestog semestra razvijaju ideju i scenario a na kraju i realizuju vežbu “Sitkom” koja pripada formi složene igrane televizijske strukture. Specifičnost ove vežbe je što se realizuje u studiju uz podršku Radio televizije Srbije. Na četvrtoj godini studenti iz oba glavna predmeta (filmska i televizijska produkcija) rade pripremu projekata za prezentaciju (pič), kao i osmišnjavanje i realizaciju manifestacije Producentski dan.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija FTV produkcije je da obrazuje i osposobi studente da budu eksperti sa jasnom umetničkom, ali i tržišnom vizijom i misijom u oblasti filma, televizije, videa i multimedijalnih projekata. Stečenim znanjima su osposobljeni da prepoznaju i na najadekvatniji način primene nove tehničko-tehnološke, kreativno-umetničke i produkcione inovacije. Na drugoj strani će kompetentno i kvalitetno primenjivati i koristiti znanja iz menadžmenta i marketinga filmske i televizijske produkcije. Zahvaljujući tome, studenti ovladavaju materijom koja se odnosi kako na svetski i domaći medijski sistem i njegove karakteristike, tako i na tehničko-tehnološke, menadžmentsko-marketinške, ekonomske i produkcione zakonitosti i umetničke i kreativne tehnike filmske i televizijske produkcije. Umetnička konceptualizacija filmskih, televizijskih, video i multimedijalnih projekata, te nadgradnja teorijskih i praktičnih znanja studente uvodi i u oblast strategijskog upravljanja filmskom i televizijskom delatnošću.

U okviru jedinstvenog master programa Dramske i audiovizuelne umetnosti, Katedra filmske i televizijske produkcije obezbeđuje dva modula: modul Filmska i televizijska produkcija i modul Reklama i mediji. Studije traju jednu godinu, tj. dva semestra i nose 60 ESPB. Svršeni studenti dobijaju akademsko zvanje master dramski i audio-vizuelni umetnik iz oblasti filmske i televizijske produkcije, odnosno reklame i medija.

Na master akademskim studijama studenti kroz predavanja i angažovanje na samostalnom praktičnom umetničkom ili reklamnom projektu u potpunosti ovladavaju kreativnim i tehnološkim procesima savremene kreativne filmske i televizijske produkcije, tehnikama i metodama medijske produkcije, tehnikama i metodama programiranja i tržišnog nadmetanja medija kao i tehnikama marketinškog uobličavanja komercijalnih komunikacija. Na ovaj način studenti su osposobljeni za samostalno kreativno postavljanje, produkciono oblikovanje i realizaciju umetničkih projekata: filmova, televizijskih programa, reklamnih kao i multimedijalnih ostvarenja.

Nastavnici Katedre za FTV produkciju neposredno su uključeni u realizaciju umetničkih doktorskih studija Fakulteta i Univerziteta umetnosti. Ove studije traju tri godine (šest semestara) i nose 180 ESPB.

Producentski dan

Od školske 2005/2006. godine prema ideji profesora Gorana Pekovića koji je bio i prvi mentor, održava se godišnja manifestacija, praznik naše profesije - Producentski dan, koja ima za cilj predstavljanje i valorizaciju radova studenata iz oblasti filmske i televizijske produkcije u prethodnoj školskoj godini kao i mesto na kome se okupljaju sve generacije studenata produkcije, razmenjuju iskustva, ideje i kreiraju novi projekti. Ova smotra radova je vrlo brzo postala, osim značajnog obrazovnog, i medijski događaj koji okuplja i kolege iz drugih profesija iz oblasti filma, televizije i kulture. Na manifestaciji Producentski dan se uručuju i nagrade za najbolja studentska ostvarenja iz oblasti filma i televizije u protekloj školskog godini, ali i nagrada najboljem mladom producentu za ostvarenja postignuta nakon završetka studija – nagrada Lučonoša. Za velike producentske uspehe Katedra dodeljuje nagrade Specijalni Lučonoša i Lučonoša za životno delo. Svake godine na godišnjoj skupštini Fakulteta, Katedra objavljuje, a na manifestaciji Producentski dan neposredno uručuje i tri nagrade u spomen na svoje bivše kolege. Nagrada „Sreten Jovanović“ za najbolji uspeh iz predmeta Filmska produkcija na trećoj ili četvrtoj godini studija, nagrada „Bojan Lukić“ za najbolji uspeh na prvoj godini studija iz predmeta Televizijska produkcija i nagrada ,,dr Dejan Kosanović” za najbolji master rad u prethodnoj školskoj godini. Od školske 2020/2021. manifestacija Producentski dan postaje internacionalna smotra radova studenata filmske i televizijske produkcije iz celog sveta.

Alumniji Katedre za filmsku i televizijsku produkciju već 60 godina dominantno oblikuju domaću ali i svetsku kulturnu, medijsku i filmsku scenu.

Katedra je dala tri dekana našeg fakulteta (Dejan Kosanović, Sreten Jovanović i Zoran Popović), kao i članove brojnih upravnih odbora, regulatornih tela, institucija kulture i članove i predsednike žirija domaći i stranih filmskih i televizijskih festivala.

Nastavnici, saradnici i alumiji Katedre za filmsku i televizijsku produkciju su ostvarili veliki broj domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući i nagradu Američke filmske akademije - Oskar.