Digitalna transformacija medija i kulture

Naziv studijskog programa - Modul

MAS DIGITALNA TRANFORMACIJA MEDIJA I KULTURE

Naučna, stručna ili umetnička oblast

IMT – Interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne studije  u polju Umetnosti i Društveno-humanističkih nauka

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 30 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Digitalna transformacija medija i kulture mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master menadžer – kultura i mediji - Nosilac diplome je kvalifikovan za rad u ustanovama kulture, umetnosti, medija i obrazovanja

Mogućnost nastavka studija

Doktorske akademske studije (III stepen studija)