Organizacija instituta

Institut za pozorište, film, radio i televiziju

 

 

dr Nevena Daković, direktor Instituta

e-mail: nevena.dakovic@fdu.bg.ac.rs

Biografija

 

 

 

dr Ljiljana Rogač Mijatović, vanr. prof, zamenik direktora

e-mail: ljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rs

Biografija

 

 

mr Aleksandra Protulipac, Urednik za naučnoistraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost, šef službe

e-mail: institutfdu@yahoo.comaleksandra.protulipac@fdu.bg.ac.rs

Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, na Katedri za pozorišnu i radio produkciju. Magistrirala je na Fakultetu dramskih umetnosti (Odsek za teatrologiju) 2004. godine.

 

 

mr Gorana Vencl, Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću i izdavačku delatnost

e-mail: gorana.vencl@fdu.bg.ac.rs

Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, a magistrirala na Univerzitetu umetnosti. Doktorand Fakulteta dramskih umetnosti (oblast Teorija kulture).

 

 

dr Ksenija Marković Božović, Samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju 

e-mail: ksenija.markovic@fdu.bg.ac.rs

Diplomirala je 2005. i magistrirala 2010. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, Beograd. Doktorirala 2018. godine na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u polju menadžmenta u kulturi i umetnosti.

Tokom i nakon završenih osnovnih i magistarskih studija paralalno se bavila primenjeno-umetničkim stvaralaštvom u domenu modnog i scenskog dizajna, da bi od 2011.profesionalnu orijentaciju preusmerila na naučno-istraživački rad u domenu kulture. Jedan je od osnivača udruženja dizajnera "BFW Dizajn Kolektiv" u okviru koga se bavi organizacijom eduktivnog programa,  osmišljavanjem i realizacijom zajedničkih projekata članova Udruženja i koordinacijom programa Fashion Incubatora fokusiranog na afirmaciju i razvoj mladih talenata.

Kao istraživač, prisustvovala je i izlagala na različitim naučnim i stručnim skupovima u oblasti studija kulture, kulturne politike i menadžmenta u kulturi, menadžmenta pozorišta, politike sećanja, održivog razvoja i kulturnih i kreativnih industrija. Poseban segment svog naučno-istraživačkog rada pozicionira u domen menadžmenta pozorišta i pozorišne politike, performativnih umetnosti i kreativnih industrija. Od 2012. do 2016.  bila je član tima Univerziteta umetnosti u Beogradu u okviru međunarodnog projekta TEMPUS – ScenTec, a kao deo istraživačkog tima FDU aktuelno je angažovana u okviru COST akcije Nova istraživačka faza u proučavanju istočno-evropskih kultura otpora (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent - NEP4DISSENT).

 

Tel. + 381 11 3130 622; + 381 11 2135 684 lokal 50