Kamera

Naziv studijskog programa - Modul

Dramske i audiovizuelne umetnosti – Kamera

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

4 godine (8 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

240

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

do 7 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma o završenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera (Statut FDU); položen ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti kamere)

Mogućnost nastavka studija

Master akademske studije (II stepen studija)

 

Fajlovi