Snažnije periferije: jedna južna koalicija

FDU se 2020. pridružio novoj evropskoj mreži fokusiranoj na strategije saradnje, jačanju kapaciteta i kulturnim politikama. Inicijativa „A Southern Coalition”, predvođena je mrežom Artemrede iz Portugalije i povezuje 14 partnera iz 10 zemalja, koji će raditi na zajedničkim aktivnostima od 2021. godine pa nadalje. Prvi projekat ove mreže – „Stronger Peripheries” jedan je od 20 velikih projekata na nivou Evrope koje je za finansiranje odobrio program Kreativna Evropa.

“Snažnije periferije: jedna južna koalicija” je projekat kojim želimo da otvorimo dijalog, ispitamo i raspravimo pojmove “jug” i “periferija” s društveno-političkog i kulturološkog aspekta, kroz različite saradničke i umetničke strategije i aktivnosti jačanja organizacionih kapaciteta. Cilj projekta je promisliti pitanje identiteta kroz kulturu i kulturološke razlike, te preispitati dominantne modele kulturne politike na jugu Evrope.

Južna koalicija je neformalna mreža jedanaest umetničkih organizacija / organizacija nezavisne kulture i tri istraživačke institucije iz 10 evropskih zemalja. Osim FDU, fakulteti i univerziteti uključeni u mrežu su Univerzitet u Barseloni i Institut Univerziteta u Portugalu, a saradnik projekta je i Univerzitet u Monpeljeu. Mreža povezuje lokalne kulturne prakse i želi da prevaziđe izolaciju i marginalizaciju pojedinih inicijativa, kao i da osnaži i podstakne razvoj kapaciteta i veština umetnika, kulturnih profesionalaca i publike. Očekivano je da će projekat uključiti oko 2.000 profesionalaca i imati širi uticaj na preko 10.000 stručnjaka i zainteresovanih pojedinaca.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije kroz program "Kreativna Evropa", a uz podršku i sufinansiranje Ministarstva kulture Republike Srbije. Sa ukupnim budžetom preko tri miliona evra, Južna koalicija obuhvata organizacije i institucije iz Portugala, Španije, Srbije, Grčke, Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Slovenije, Italije i Francuske.

Tim Fakulteta dramskih umetnosti na ovom projektu čine profesorka emerita dr Milena Dragićević Šešić, dr Ksenija Marković Božović, naučna saradnica, asistentkinja dr Jovana Karaulić i Tatjana Nikolić, istraživačica saradnica.