Vizuelni efekti, animacija i gejm art

Naziv studijskog programa - Modul

Vizuelni efekti, animacija i gejm art – Moduli:

Animacija

Vizuelni efekti

Gejm art

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

4 godine (8 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

240

Planirani broj studenata koji će se

upisati na ovaj studijski program

do 20 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma o završenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera (Statut FDU); položen prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije vizuelnih efekata, animacije i gejm arta.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti animacije; vizuelnih efekata ili gejm arta )

Mogućnost nastavka studija

Master akademske studije (II stepen studija)