ARTIS - Art and Research on Transformations of Individuals and Societies

Projekat ARTIS – Umetnost i istraživanje transformacija pojedinaca i društva je jedinstven saradnički poduhvat koji će teoretski istražiti, empirijski dokumentovati i podstaknuti individualne i društvene promene kroz tranformativnu snagu umetnosti. Ideja projekta je utemeljena na tvrdnji da je za unapređenje politika koje bi podsticale širi uticaj umetnosti neophodno izgraditi sistematičan program koji kombinuje empirijska i teorijska istraživanja s perspektivama umetnika, umetničkih pedagoga i drugih aktera.

Osnovni ciljevi projekta su: integracija najsavremenijih empirijskih pristupa u psihologiji, neuronaukama i fenomenologiji kako bi se sprovela serija istraživanja koja će identifikovati specifične vrste iskustava sa umetnošću. Povezivanje tih iskustava s promenama na individualnom (neurokognitivnom, emocionalnom, zdravstvenom) i društvenom nivou (prosocijalni i politički stavovi). Sve to biće sprovedeno u vodećim muzejima i urbanim centrima širom Evrope, kao i u kućnom i radnom okruženju pojedinaca. Kontekstualizacija i ispitivanje empirijskih podataka koristeći teorijske pristupe iz filozofije, kao i političkih nauka i umetničke kritike. Kombinovanje empirijskog i teorijskog fokusa s nizom intervencija, radionica i eksperimenata koje su zajedno kreirale umetničke škole, umetnici i galerije. Prevođenje stečenih uvida u smernice politike koje će biti zagovarane zajedno s ključnim akterima u umetnosti i kulturi.

U projektu učestvuje heterogen skup visokoškolskih ustanova, naučnoistraživačkih organizacija koje su aktivne u polju društvenih nauka, istorije umetnosti, filozofije, pedagogije i kulturne politike, među kojima su: Univerzitet u Beču (Austrija), Univerzitet u Amsterdamu (Holandija), Humboltov Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Arhus Univerzitet (Danska), The Weißensee Akademija umetnosti u Berlinu (Nemačka), Royal Holloway and Bedford Novi Koledž u Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Interdisciplinarni Forum Neurourbanistik u Berlinu (Nemačka), Univerzitet u Oksfordu (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Katedra za produkciju i menadžment.

Projekat se finansira sredstvima Horizont2020 EU programa za nauku i istraživanje, u okviru poziva Societal Transformations and the Arts. Za više informacija o projektu posetite: https://artis.univie.ac.at