Doktorske studije – dramske i audiovizuelne umetnosti

Naziv studijskog programa

Doktorske studije – dramske i audiovizuelne umetnosti

Naučna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

3 godine (6 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

180

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 20

Uslovi za upis na studijski program

Završene master akademske studije u Dramskim i audiovizuelnim umetnostima, 300 ESPB ili završene diplomske studije u dramskim umetnostima prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, najmanja prosečna ocena 8,5 u prethodnom ciklusu studiranja, ocena 9 iz glavnog umetničkog predmeta, kao i izuzetna sklonost prema umetničko-istraživačkom radu. Izuzetno, kandidati sa prosekom manjim od 8,5 mogu konkurisati pod uslovima propisanim Pravilnikom o upisu na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umentosti.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha studijskog programa

Studijski program treba da omogući najviši stepen obrazovanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, da razvije sklonosti doktoranda u sistematskom i kritičkom saznavanju istraživačkih metoda i tehnika, a u cilju razvijanja inovativnih, kreativnih, originalnih umetničko-istraživačkih postupaka u procesu umetničkog rada.
Ovaj program omogućava doktorandu dostizanje produbljene i obogaćene umetničke zrelosti, kompetentnu i argumentovanu komunikaciju u dramskim i audiovizuelnim umetnostima kao i kritičko postavljanje sopstvenog umetničkog dela u istorijski, teorijski i savremeni kontekst; razvijanje sposobnosti uspešnog delovanja u umetničkom i kulturnom životu na nacionalnom i naročito na internacionalnom planu.
Ovaj stepen razvoja u akademskoj zajednici i društvu stvara bazu kadrova za najviše profesionalne zadatke i postignuća u oblasti umetnosti. Studije omogućavaju najviši nivo profesionalizacije sopstvene umetničke poetike. Završni rad je sinteza svih znanja i veština stečenih tokom prethodnih nivoa umetničkih studija i samostalne umetničke prakse, a pisani rad, pod nadzorom mentora, osposobljava kandidata da artikuliše i teorijsko-naučnu dimenziju sopstvenog umetničkog rada.

Ciljevi studijskog programa i kompetencije

Ciljevi studijskog programa su: postizanje najvišeg stepena kreativne, profesionalne prakse u dramskim i audiovizuelnim umetnostima; ovladavanje i primena tradicionalnih, savremenih i specifičnih metoda i tehnika; sposobnost  procenjivanja različitih sadržaja umetničkog dela i umetničke prakse.
Osnovni cilj studijskog programa je realizacija umetničkog projekta koji će biti javno prezentovan, a treba da predstavlja inovativan doprinos razvoju dramskih i audiovizuelnih umetnosti. Ostvaren umetnički projekat treba da predstavlja aktivno i inovativno unapređenje umetničke pedagogije u pojedinim segmentima dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Vrhunske kompetencije koje studenti doktorskih umetničkih studija stiču su društveno opravdane i korisne i predstavljaju doprinos znanju i razumevanju savremene umetničke prakse – rad na razvoju ličnog umetničkog stvaralaštva, rad na popularizaciji i promociji umetnosti i kulture, rad u oblasti visokog obrazovanja u oblasti umetnosti, samo su neke od konkretnih oblasti na koje se kompetencije stečene doktorskim umetničkim studijama primenjuju. Cilj ovih studija je razvoj kreativnih sposobnosti, ovladavanje specifičnim, praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj umetničke karijere, bila ona u okvirima akademske zajednice ili na polju slobodnih umetničkih delatnoti.

Naziv diplome (dodatka diplome)

Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti

Mogućnost nastavka studija

Postdoktorske studije