Doktorske studije – dramske i audiovizuelne umetnosti

Naziv studijskog programa

Doktorske studije – dramske i audiovizuelne umetnosti

Naučna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

3 godine (6 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

180

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 20

Uslovi za upis na studijski program

Završene master akademske studije u Dramskim i audiovizuelnim umetnostima, 300 ESPB ili završene diplomske studije u dramskim umetnostima prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, najmanja prosečna ocena 8,5 u prethodnom ciklusu studiranja, ocena 9 iz glavnog umetničkog predmeta, kao i izuzetna sklonost prema umetničko-istraživačkom radu. Izuzetno, kandidati sa prosekom manjim od 8,5 mogu konkurisati pod uslovima propisanim Pravilnikom o upisu na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umentosti.

 

Položen prijemni ispit.

Naziv diplome (dodatka diplome)

Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti

Mogućnost nastavka studija

Postdoktorske studije