CURIOUS

CURIOUS / Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science

Tokom 2021. i 2022. godine, Laboratorija interaktivnih umetnosti FDU u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Italije, (Arditodesìo Theatre Company), Bugarske (Arte Urbana Collectif) i Belgije (Arenberg Theatre), a uz podršku Kreativne Evrope učestvuje u realizaciji projekta CURIOUS - Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science.

CURIOUS projekat je zasnovan na stanovištu da su savremenom kontekstu potrebne korenite promene kako bi globalna zajednica bila u mogućnosti da se izbori sa svim izazovima sa kojima se suočava. Međutim, iako postoje naučne implikacije za rešavanje aktuelnih ili budućih kriza, činjenica da postoji veliki jaz između onih koji razumeju i onih koji ne razumeju naučne rezultate i njihove smernice i upozorenja, društvo u celini  sprečava da istraje u svojoj borbi i izlaže nas riziku od većeg uticaja lažnih vesti i naučnog negacionizma.

Kultura, uključujući pozorište i druge umetnosti, kada se oblikuje na odgovarajući način može biti temelj povezivanja nauke i društva. 

Na koji način kultura i umetnost mogu da pomogu u boljem razumevenju nauke, njenih metoda i posledica? 

CURIOUS je baziran na iskustvu Jet Propulsion pozorišta, projekta trupe Arditodesìo iz 2012. čija misija je da istraži, izgradi kapacitete i istakne sposobnost performativnih umetnosti da prenesu naučna otkrića. Jet Propulsion je spojio umetnike, naučnike i publiku kroz revolucionarnu artscience produkciju. Sa ovim znanjem,  Arditodesìo će pružiti podršku partnerskim organizacijama u kreiranju jedinstvenih performativnih predavanja - Augmented Lectures, koje će biti predstavljene na 8 Theatre of Wonder (ToW) festivala čija realizacija je planirana u okviru projekta.

U oktobru 2021. godine biće održan prvi Theatre of Wonder festival na Fakultetu dramskih umetnosti gde će biti prikazane artscience predstave, kao i Augmented Lectures formati. Pored ovog inovativnog formata festivalski program obuhvata i prateće programe koji će biti realizovani u saradnji sa Centrom za promociju nauke

CURIOUS će se oslanjati na bogato iskustvo konzorcijuma da na dalje razvija naučno eksperimentisanje i istraživanje koristeći kulturu kao jedinstveno sredstvo da inspiriše, dosegne i razume nauku (Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach, and Understand Science).

Laboratorija interaktivnih umetnosti učešćem u ovom projektu nastavlja rad na istraživačkim procesima u kojima je zastupljen intedrisciplinarni, teorijski i praktični pristup u produkciji umetničkih sadržaja usmerenih ka novim tehnologijama.

Ukoliko želite da dobijate informacije o aktivnostima projekta, molimo Vas da upišete Vašu e-mail adresu pristupom na link.

Za više informacija o projektu, posetite  https://www.projectcurious.eu/