CURIOUS

Tokom 2021. i 2022. godine, Laboratorija interaktivnih umetnosti FDU u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Italije, (Arditodesìo Theatre Company), Bugarske (Arte Urbana Collectif) i Belgije (Arenberg Theatre), a uz podršku Kreativne Evrope učestvuje u realizaciji projekta CURIOUS - Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science.

Cilj projekta predstavlja povezivanje nauke i umetnosti, te uspostavljanje izvođačkih umetnosti kao snažnog alata za promociju naučnih dostignuća koja mogu dati odgovore na ključne izazove današnjice.

Projekat CURIOUS usmeren je na inovativne izvedbene prakse- artscience produkcije i Augmented Lectures koje će biti predstavljene kroz glavnu aktivnost projekta- festivalski format pod nazivom Theatre of Wonder- Pozorište čuda. Tokom dve godine trajanja, u okviru projekta, će biti realizovano 8 Theatre of Wonder festivala.

 

Festival Pozorište čuda 2022

Festival će se realizovati na više lokacija u Beogradu, a u okviru glavnog programa biće prikazano čak 10 inovativnih performansa u produkciji partnerskih organizacija na projektu:

 

Četvrtak 10.11. // 18h // FDU, Scena „Mata Milošević“

Artscience predstava „Život, vaseljena i sve ostalo“

Produkcija: Laboratorija interaktivnih umetnosti FDU

Autor rada: Pavle Dinulović

Često oblasti umetnosti i nauke posmatramo kao nešto mimo “pravog” života, nešto apstraktno i efemerno, što prođe i prestane postojati nakon što mu okrenemo leđa i vratimo se svakodnevici, u kojoj nas ne mori neizvesna beskonačnost fizičkih singulariteta i praznine kosmosa, kao ni beskrajna dubina nas samih, naših bića i njihovih mogućnosti.  Iz straha spoznaje sopstvene slabosti i besmisla, mi vešto sklanjamo sve što nije “život” u fioku koju otvaramo namenski, i sa rezervom. Fioku koja je od života odvojena bravom koju povremeno otključavamo, ali nad kojom imamo utešnu i prividnu kontrolu koja nas štiti od potpune izloženosti ka svom stravičnom kapacitetu univerzuma u kojem postojimo.  No, hteli mi to sebi da priznamo ili ne, beg od nauke i umetnosti je uzaludan posao. Jer, one nisu konstrukti odvojeni od realnosti, apstraktni svetovi koji postoje mimo života - one su prizme kroz koje tumačimo svet, i sebe u njemu, i od njih nema bežanja. Ovaj rad je pokušaj da se vrata svakodnevice odškrinu ka svetovima nauke i umetnosti, te da se sadržaji svih tih fioka izmešaju u haos koji je u svom svojem stravičnom besmislu - divan. Na tragu autorovih prethodnih radova, kroz rad “Život, Vaseljena i sve ostalo” biće korišćene naučne teorije i na licu mesta živo izvedena merenja kao ulaz u sistem koji za cilj ima proizvodnju umetničkog dela - zvučne performativne instalacije koja služi otkrivanju i kušanju nevidljivih svetova koji nas konstantno okružuju, kroz iskonsku formu koja ne poznaje ni jezik, ni starost, ni pol. Kroz koju nevidljive čestice dobijaju masu, a solarna radijacija glas, i kroz koju smo, makar na tren, povezani sa univerzalnim nesagledivim beskrajem prostora i vremena, zajedničkim za sve nas.

 

Četvrtak 10.11. // 20h // Astronomska opservatorija Beograd

Augmented Lecture „Berilijum“

Produkcija: Laboratorija interaktivnih umetnosti FDU

Autorke: Biljana Stankov, Milica Stojšić, Tara Manić

Dizajn zvuka: Nikola Erić

Naš Augmented Lecture odlazi visoko iznad nas u kosmos, među zvezde, korišćenjem hemijskog elementa Berilijuma. Preko njega se na sceni upoznaju dr Biljana Stankov, naučna saradnica na Institutu za fiziku u laboratoriji za spektroskopiju plazme i lasere i Milica Stojšić, arhitektkinja i umetnica u domenu dizajna svetla. Inspirisane doktorskim istraživanjem naučnice Biljane Stankov, došle smo do centralnog pitanja koje postavlja ovo predavanje: da li je moguće spustiti sjaj zvezda, koji vidimo noću, na naš dlan i pogledati ga izbliza? A da li je moguće napraviti ga? Naše predavanje će pokušati da „uhvati“ sasvim neuhvatljivo, da jasno „vidi“ ono što je golim oko nevidljivo i da pronikne u neverovatno složenu prirodu svetlosti, zahvaljujući kojoj vidimo ceo svet oko nas, a koju samostalno ne možemo da sagledamo i razumemo. U izuzetnom ambijentu Opservatorije na Zvezdari, koja je namenjena bližem upoznavanju i sagledavanju kosmosa, pokušaćemo da stvorimo naš mali kosmos na sceni, u kom će se publici približiti i rasvetliti ova neverovatna grana nauke, na ovom uzbudljivom, zajedničkom site-specific predavanju.

 

 

Petak 11.11. // 18h // FDU, Scena „Mata Milošević“

Augmented Lecture „Vidi muziku! Slušaj slike!“

Produkcija: Laboratorija interaktivnih umetnosti

Autori: Jelena Joković, Aleksandar Lazar, Ana Pinter

“VIDI MUZIKU! SLUŠAJ SLIKE!” je prošireno predavanje etnomuzikološkinje Jelene Joković i vizuelnog umetnika Aleksandra Lazara. Oni će izvesti eksperiment sa trubom i tonoskopom pomoću kog će publici vizuelno prikazati muzičke elemente koji se uobičajeno prepoznaju i interpretiraju samo putem čula sluha. U teoriji ovaj fenomen je poznat kao sinestezija, a u ovom specifičnom slučaju, pod imenom “obojeni sluh”, što je sposobnost da se vidi plastičnost melodije ili boja muzičkog tonaliteta. Pored toga što čini estetski doživljaj jedinstvenim, sinestezija ima veliki značaj baš za razvoj trubačke muzike na našem kulturnom podneblju. Kako su naši najvrsniji trubački izvođači uglavnom stekli veštinu sviranja usmenim putem i van školskih institucionalnih sistema, većina se ne služi ili čak ne poznaje zvanični notni sistem. Razumevanjem postupka sinestezije možemo bolje razumeti načine na koje ovi izvođači uče, pamte i izvode muziku, kao i koje su druge prednosti ovakvog neformalnog tipa obrazovanja.    

 

Petak 11.11. // 20h // FDU, Mala projekciona sala

Augmented Lecture „Evergreen

Produkcija: Laboratorija interaktivnih umetnosti

Autorke: Tijana Jakovljević, Jana Baljak, Anja Čuković

“Da li bismo bolje razumeli biljke ukoliko bismo ih čuli? “ je pitanje koje na izvestan način predstavlja okosnicu ovog rada. Naša ideja jeste da kroz par različitih primera oslikamo zvukom unutrašnji život biljke, to jest njihova stanja I na taj način ih “oživimo”. Pojavom “biljaka koje govore” postiže se veći stepen razumevanja, prisniji odnos i kao krajnji produkt stvaranje empatije i saosećanja.

 

Subota 12.11. // 18h // Bitef teatar

Augmented Lecture „Uzbudljivi svet mapa“

Produkcija: Arte Urbana Collectif, Bugarska

Autori: Evgenia Sarafova, Nikola Nalbantov, Dimitar Uzunov

Mape su pratile i pomagale razvoj ljudskih civilizacija. U "Uzbudljivom svetu mapa" geograf Evgenija Sarafova i video umetnik Nikola Nalbantov upoznaće nas sa istorijom karata, njihovom upotrebom, kao i njhovim neočekivanim i inovativnim primenama.

 

Subota 12.11. // 20h // Narodno pozorište

Augmented Lecture „Šta je život?

Produkcija: Arditodesio, Italija

Autori: Gianluca Lattanzi, Maura Pettorruso

“Šta je život?” je naziv serije predavanja čuvenog fizičara Ervina Šredingera, koji se za vreme Drugog svetskog rata sklonište našao u Irskoj. Okružen izveštajima o smrti, Šredinger je doveo u pitanje procese koji omogućavaju da se život širi na našoj planeti. Principi fizike i hemije moraju ovo uzeti u obzir. Ali kako? Zašto je to tako? I da li mora da bude tako? Na koji način informacije o tome ko smo i kako funkcionišemo mogu da pređu iz jednog organizma u drugi? Zakoni statističke i kvantne mehanike obezbedili (otkrili) su mu skicu molekula koji je morao da bude dovoljno velik da zadrži sve informacije, ali i dovoljno mali, da bude sadržan u ćeliji. 9 godina kasnije, DNK je otkriven, što je pokrenulo revoluciju u nauci o životu, koja nas je navela da manipulišemo genetskim kodom, reprogramiramo ćelije i dizajniramo vakcine. Međutim, iako se racionalno možemo nadati da ćemo moći da objasnimo šta je život, daleko smo od odgovora na drugo pitanje- zašto?

 

Nedelja 13.11. // 18h // Kulturni centar „Magacin“

Augmented Lecture: „Proširena sinteza“

Produkcija: Arenberg, Belgija

Autorke: Rosie Broadhead, Kaivalya Brewerton

Gde priroda počinje i gde se završava u našem telu? Ljudi i njihove kreacije smatraju se nekako odvojenim od drugih aspekata zemaljskog postojanja. U „Proširenoj sintezi“, polifono predavanje naglašava vrednost ravnoteže naših tela u različitim okruženjima. To su okružeja u kojima živimo, s kim i čime se okružujemo i ko živi na nama. Ravnoteža naše psihološke, fizičke i ekologije životne sredine, mikrobna ravnoteža na našim telima i ravnoteža ovih ljudskih i neljudskih intra i intra dejstava. Prevazilazeći ovu ideju da se možemo vratiti majci prirodi. „Proširena sinteza“ je alat za razumevanje tela i njegove orijentacije i načina na koji razmišljamo o fiziološkoj individualnosti.

 

Nedelja 13.11. // 20h // Atelje 212

Arscience predstava: „Princip neizvesnosti“

Produkcija: Arditodesio, Italija

Autori: Andrea Brunello, Enrico Merlin, Michela Marelli

Profesor prolazi kroz neke od najmisterioznijih koncepata kvantne mehanike (eksperiment sa dvostrukim prorezom, Šredingerova mačka, mnogi svetovi Hjua Evereta III) da bi predstavio divan svet sačinjen od misterija i paradoksa. Ali usred sve te radosti koja izaziva strahopoštovanje leži uznemirujuća istina. Predavanje se pretvara u ispovest koja meša neke od najnaprednijih ideja kvantne mehanike sa profesorovom tajnom, gurajući ga do ekstremne, konačne odluku.

 

Ponedeljak 14.11. // 18h // Teatar Vuk

Augmented Lecture: „Biodizajn“

Produkcija: Laboratorija interaktivnih umetnosti FDU

Autori: Biljana Jović, Ivan Lušičić Liik, Iva Olujić

Dizajn zvuka: Aleksa Nikolić

Kako vidimo sviet oko nas? Primećujemo zgrade, liftove, pločice, prozore. Kada pođemo u prirodu, susrećemo se s grmljem, stablima, cviećem, travom. A da li primjećujemo neku sličnost između prirode i objekata? Geometrija, preciznije biomimetika, je odgovor koji objašnjava šta čini tu vezu. Gledano iz ugla geometrije sve oko nas su tačke, linije, ravni koji postaju sve složeniji oblici i tako tvore sav svet u kome živimo.

 

Ponedeljak 14.11. // 20h // Zvezdara teatar

Arscience predstava: „Dug put do zvezda“

Produkcija: Arte Urbana Collectif, Bugarska

Autori: Dimitar Uzunov, Andrea Brunello, Vladimir Bozhilov

„Dug put do zvezda” upoznaje nas sa najnovijim naučnim teorijama o nastanku Solarnog sistema i života uopšte. Ova originalna predstava će otputovati duboko do filozofskih pitanja koja se namecću u svetu astrobiologije – moderne discipline koja povezuje astrofiziku, biologiju, hemiju, geologiju i filozofiju. Aktuelna astrobiološka istraživanja usmerena su na potragu za nastanjivim egzoplanetama u dubokom svemiru. Možemo li tamo pronaći drugu planetu Zemlju, ili možda smisao samog života?