Kontakt

ADRESA
Bulevar umetnosti 20
11 070 Novi Beograd
Srbija

 

DEKANAT
Aleksandra Avramović
šef kabineta
+ 381 11 214 0419
+ 381 11 213 5684 lokal 100
fduinfo@fdu.bg.ac.rs

 

STUDENTSKA SLUŽBA
Kristina Obradović
saradnik za osnovne studije
+ 381 11 260 4525
+ 381 11 213 5684 lokal 124
kristina.obradovic@fdu.bg.ac.rs

 

Vesna Aleksandrić
saradnik za osnovne studije i studentska pitanja
+381 11 260 4525
+381 11 213 5684 lokal 124
vesna.aleksandric@fdu.bg.ac.rs
 

Olivera Trajković
saradnik za nastavu i doktorske studije
+381 11 313 2686
+381 11 213 5684 lokal 125
olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs

 
Svetlana Đukić
saradnik za master studije i studentska pitanja
+381 11 313 2686
+381 11 213 5684 lokal 125
svetlana.djukic@fdu.bg.ac.rs

 

BIBLIOTEKA
Dragica Bjekić
rukovodilac
+381 11 3132 687
+381 11 2135736 lokal 125
biblioteka@fdu.bg.ac.rs