Kontakt

adresa Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd
Srbija
e-mail fduinfo@fdu.bg.ac.rs - dekanat
e-mail kristina.obradovic@fdu.bg.ac.rs - za sva pitanja u vezi prijemnih ispita i osnovnih akademskih studija
telefon +381 11 213 5684