Dekan, prodekani i student prodekan

 Miloš Pavlović - dekan

 

 Predrag Velinović - prodekan

 

 Ana Martinoli - prodekan

 

 Aleksandra Avramović - šef kabineta dekana

 

 Andrea Pjević - studentkinja prodekanka