Dekan, prodekani i student prodekan

 Miloš Pavlović - dekan

 

 Dino Dolničar - prodekan

 

 Darijan Mihajlović - prodekan

 

 Aleksandra Avramović - šef kabineta dekana

 

 Andrea Pjević - studentkinja prodekanka