Dekan, prodekani i student prodekan

 Miloš Pavlović - Dekan

 

 Predrag Velinović - Prodekan

 

 Ana Martinoli - Prodekan

 

 Aleksandra Avramović - Šef kabineta dekana

 

 Pavle Terzić - Student prodekan