мр Вања Шибалић

Ванредни професор

Биографија

е-пошта: vanjasib@gmail.com

                vanja.sibalic@fdu.bg.ac.rs

 

Рођенa у Београду, 6. маја 1970. године.

 

Образовање:

Основне студије: Факултет драмских уметности, Катедра за ФТВ продукцију, образовни профил – дипломирани организатор филмске и телевизијске делатности, средња оцена 8,96, дипломски рад: Организациони систем телевизије у Француској, оцена 10, 1988.-1993.

Специјализација: ФДУ, Специјалистичке студије «Реклама и медији», 2008.-2009., просечна оцена 9,75, специјалистички рад Климатске промене нису бајка – Ожиљци остају

Магистратура: ФДУ, област Продукција драмских уметности и медија, просечна оцена 10, 27. септембра 2010. одбрањена теза Специфичности правног регулисања ТВ делатности у оквиру активности европских организација Савета Европе и Европске Уније

Докторат: Студент треће године Докторских уметничких студија, Филмска и телевизијска продукција, просечна оцена 10

Тренинзи и професионална усавршавања: How to write good project proposal and get EU funds, European Training Academy Workshop, Београд, октобар 2017; Professional Program for Serbia Media Managers, професионално усавршавање у организацији Амбасаде САД, Вашингтон и Сан Франциско, 2012; Студијска посета International Advertising Association, Њујорк, 2012; Challenges of Contemporary Journalism – Going Digital, Скопље. 2011; Colors in Advertising, IAA семинар, Београд, 2009; Salonica Studio Production Workshop, Thessaloniki Film Festival, 2006; Специјализовани семинар из ФТВ продукције, Femis – Париз, 1991.

Страни језици: Енглески и француски језик

Радно искуство:

Универзитет уметности, Факултет драмских уметности, Београд

2021.- сада – ванредна професорка, предмети: Телевизијска продукција 1, Основе телевизијске делатности (основне студије), Телевизијска продукција, Програмирање аудиовизуелних садржаја, Студије телевизије (мастер студије)

Предавач за предмет Менаџмент и маркетинг телевизије, Филмска школа Дунав филм, 2003- 2005.

Организатор продукције Културно-образовног програма, Радио Телевизија Србије, 1992-1993.

Активност на факултету:

Добитница је Сребрне медаље Универзитета Уметности у Београду за значајан и креативан допринос развоју Факултета драмских уметности – продукцији школе документарног филма Ateliers Varan у Београду 2004. године.

Менторка на 2 дипломска рада на основним студијама, 6 дипломских радова на мастер студијама и 1 магистарског рада.

Педагошко искуство је стицано од 1997. године кроз низ сарадничких (асистент приправник, асистент и виши стручни сарадник) звања, као и наставничка звања доцента и ванредног професора кроз различите облике учешћа у извођењу наставе.

У оквиру матичног предмета интензивно сарађује са студентима на изради индивидуалних и колективних вежби из практичног наставног сегмента телевизијске продукције. У потпуности реализује све елементе предвиђене наставним планом и програмом предмета Телевизијска продукција. Веома активно учествује у прилагођавању наставе и постојећих студијских програма изменама проузрокованим акредитационим циклусима, као и изради нових студијских програма. Остварена дугогодишња успешна и континуирана сарадња са наставницима и сарадницима других факултета Универзитета уметности у Београду у размени интердисциплинарних сазнања и њиховој примени на заједничким пројектима.

Координација, надзор и контрола пројектне наставе телевизијских предмета Филмско-телевизијског смера ФДУ. У склопу ове наставне активности у периоду од 2010. до 2022. била је ментор продукције у процесу телевизијске реализације 21 испитне позоришне представе на сцени „Мата Милошевић“ (Принц жаба, Шта је собар видео, Шекспир – ликови,  Арт, Вртешка, Госпођица Јулија, Олеана, Или имаш наде или немаш, Егзекутор, Господин Фока, Хајка на вука, Аудиција, Плен, Ружа са два мириса, Кући, Парче ноћи, Командир стана, Чудо у Шаргану, Џорџ Каплан, Леон и Лена и Шекспир – сцене), као и 18 ФИСТ представа; 20 телевизијских снимака наступа музичких састава – FDU Music Sessions (Qzema, Тројица, Bangcoks, Ораси, Marko Louis, Поп Стар, Дигресија, КК Трио, Quasaborn, The End is Near, Ars Ignis, Клотљуди, Irie FM, Шајзербитерлемон, A.S.Blues Band, Страх, Пјано Трио, Психобиље, Квинтет, Party Animals); 64 рекламна спота у оквиру заједничких пројеката ФТВ смера – рекламних кампања за MTV – EXIT – акција против трговине људима (7 ТВ спотова); Карактером против насиља (10 ТВ спотова), Рециклирај у оквиру кампање Очистимо Србију (12 ТВ спотова), Орка (5 ТВ спотова) Институт за трансфузију крви Србије (7 ТВ спотова), Белхоспис (6 ТВ спотова), Избеглице ( 5 ТВ спотова), Инклузија Рома(7 ТВ спотова), Удружење пивара Србије – трезно и опрезно (5 ТВ спотова); 78 заједничких вежби телевизијских предмета - ТВ драма.

Успостављање и развој сарадње са телевизијским станицама и продукцијским кућама како би се студентима омогућила адекватна припрема за професионални ангажман и активно учешће у раду медија Београда и Србије.

 Вишегодишње учешће у осмишљавању и реализацији непрофитних рекламних кампања друштвене одговорности и хуманитарног карактера, као дела наставног процеса са студентима четврте године – продукција телевизијских спотова за Удружење Плави круг (9 ТВ спотова) , Туристички кластер Општине Савски венац (5 ТВ спотова), Удружење слепих и слабовидих Бели штап, портал Serbia.com (5 ТВ спотова), Удружење Живимо заједно – 4 кратка наменска филма, Удружење Чеп за хендикеп (7 ТВ спотова).

Друге важне референце:

-    Конференција Мека моћ екрана Балкана, ФДУ, 27.05.2022, презентован рад на француском језику Campagnes promotionnelles et traitement médiatiques de grandes competitions sportives;

-  Међународни фестивал студентског документарног филма Бистре реке, Темска 14.-17.07.2022, чланица жирија;

- Учесница, модерторка панела и уредница књиге апстраката - Конференција THE MAKING OFF... Дигитална прошлост и садашњост – регионална конференција о ТВ серијама, 27. i 28. мај 2021.

- Учесница циклуса трибина Филм као поп култ Филмови о телевизији, Установа културе Пароброд, 28. октобар 2021.

- Учесница конференције Трансмедијално приповедање и дигитално мапирање: историја, сећање, идентитет, 2.-5. новембар 2020.

- Чланица жирија за међународну селекцију  -  "Best Engaging Film in International Competition", Београд: 16. Фестивал „Слободна зона“, 5-10. новембар 2020;

- Учесница FemixEdu организације филмских курсева – Положај филмских радница, децембар 2020.

-  Чланица радне групе и представник Универзитета уметности за израду Нацрта каталога радних места у култури и информисању, Министарство културе и информисања, 2019 -

-    Консултанткиња у оквиру програма Развој и унапређење комуникацијских вештина организација цивилног друштва у Републици Србији, Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА), 2019 – 2020

-    Чланица организационог одбора пројекта 40 година новог таласа на ФДУ, 2019

-    Учесница са пленарним излагањем на  Другом међународном научном скупу Традиционално и савремено у уметности и образовању, одржаном од 8. до 10. новембра 2019. на Факултету уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

-    Учесница на Седмом националном научном скупу са међународним учешћем Балкан Арт Форум – Уметност и култура данас: Метафора, перцепција и симболизам, Универзитета у Нишу, Факултет уметности у Нишу, 4-5. октобар 2019.

-    Учесница конференције Нови хоризонти културе, уметности и медија у дигиталном окружењу са саопштењем Вертикални видео – потенцијали доминантног аудиовизуелног садржаја генерисаног од стране корисника, Факултет драмских уметности, 11-14. септембар 2019.

- Чланица тима Факултета драмских уметности за имплементирање Темпус пројекта 544108-2013 StudAVP - Развој високог образовања и друштва стварањем колаборативног окружења у области уметности и медија помоћу регионалног студентског партнерства у продукцији аудиовизуелног садржаја, 2014 – 2017;

-    Учесница конференције ТВ серије – од геополитике до геокритике, Југословенска кинотека, 15. март 2017, Факултет драмских уметности и Клио

-    Осмислила и конципирала предмет Програмирање аудиовизуелних садржаја у оквиру мастер студијског програма ФДУ Дигитална трансформација медија и културе

-    Координаторка радне групе за израду Плана интегритета Факултета драмских уметности, јануар 2017- јун 2022

-   Чланица Комисије за акредитацију 2021-2022 и координаторка за студијске програме драмске и аудио-визуелне уметности – основне и мастер студије

-    Чланица ФДУ тима за развој и акредитацију регионалног мастер студијског програма из области телевизијских серија

-    Предавач у оквиру циклуса Читање серија, једног од трибинских програма Дома културе Студентски град – предавање о ТВ серији Гордост и предрасуде (BBC, 1995) – 14. март 2019.

Менторство

Мастер академске студије

  • Телевизијска емисија "Љубав на менију", Јована Чучуковић, 13.02.2024.
  • Кратки играни филм "Визит(к)а", Марија Миленковић, 23.10.2019.
  • Пилот епизода документарно-забавног серијала "Свети пир - српска средњовековна гозба", Марко Вуковић, 22.04.2019.
  • Играно документарни серијал "Научници из гараже" - пилот епизода, Душан Булић, 29.10.2018.
  • Краткометражни играни филм "Пелоид", Маја Кецојевић, 29.06.2018.