Мастер студије

 

Садржај:

 1. Конкурс за упис студената
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемних испита
 4. Пријављивање на конкурс
 5. Распоред пријемних испита

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

жиро рачун: 840-1612666-05

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује до 148 студента у прву годину мастер академских студија за школску 2020/2021. годину и то: до 60 студента који се финансирају из буџета и до 88 студента који се сами финансирају.

 

 

студијски програм

укупан број

студената

број буџетских

студената

број студената који се сами финансирају

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

    до 91

  до 48

 до 43

модул – Глума

до 12

до 10

до 2

модул – Позоришна и радио режија

до 5

до 3

до 2

модул – Драматургија

до 10

до 7

до 3

модул – Филмска и

телевизијска режија

до 7

до 5

до 2

модул – Филмска и телевизијска продукција

до 12

до 7

до 5

модул – Камера

до 7

до 5

до 2

модул – Монтажа

до 8

до 5

до 3

модул – Снимање и дизајн звука

до 10

до 6

до 4

модул – Реклама и медији

до 20

/

до 20

Менаџмент културе и медија

до 15

до 8

до 7

Теорија драмских уметности и медија

до 12

до 4

до 8

Дигитална трансформација медија и културе

до 30

/

до 30

УКУПНО:

до 148

до 60

до 88

 

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

На студијске програме мастер академских студија ФДУ могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама (бодови се добијају тако што се просечан успех на основним студијама множи са 3),
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 сата од објављивања Јединствене ранг листе.

Висине школарина на Факултету драмских уметности у школској 2021/2022. години за студенте мастер академских студија који се сами финансирају су:

 

 

студијски програм

висина шкорине за студенте који се сами финансирају

 • држављане Републике Србије

висина школрине за стране држављане из суседних земаља*

висина шкорине за стране држављане

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Глума

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Позоришна и радио режија

300.000,00 динара

450.000,00 динара

600.000,00 динара

модул - Драматургија

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Филмска и

телевизијска режија

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Камера

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул - Монтажа

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Снимање и дизајн звука

400.000,00 динара

   500.000,00

динара

   600.000,00

динара

модул - Реклама и медији

200.000,00 динара

300.000,00 динара

400.000,00 динара

Менаџмент културе и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Теорија драмских уметности и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Дигитална трансформација медија и културе

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

 

Мастер академске студије на свим студијским програмима Факултета драмских умeтности трају једну годину (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: докторске академске студије.

 

* Суседнe земаље: (Република Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2021/2022. година

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ:

 

МОДУЛ ГЛУМА

у кабинету 11

четвртак, 3. јуна 2021.  у 14 часова;

понедељак, 7. јуна 2021. у 14 часова

четвртак, 16. септембра 2021. у 12 часова и

понедељак, 20. септембра 2021. у 12 часова

 

МОДУЛ ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА

Консултације ће се одржавати online путем у следећим терминима:

6. маја 2021. у 10 часова

11. јуна 2021. у 10 часова

6. јуна 2021. у 18 часова

20. јуна 2021. у 18 часова

17. септембра 2021. у 15 часова

 

Линкови за приступ консултацијама ће бити доступни непосредно пред саме консултације у фејсбук групи Пријемни испит за Позоришну и радио режију 2021.

 

МОДУЛ ДРАМАТУРГИЈА

четвртак, 16. и 23. септембра 2021. године у 12,30 часова online на следећем линку: 

https://us06web.zoom.us/j/87495435952?pwd=ZzR6c2R1d09hSWVsdjZjc0FMTTlqdz09

Meeting ID: 874 9543 5952

Passcode: 860913

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

Консултације ће се одржавати online путем у следећим терминима:

 • 20. маја 2021. године у 12 часова,

 

 • 17. јуна 2021. године у 12 часова

кандидати заинтересовани за овај термин консултација пријављују се на мејл predrag.velinovic@fdu.bg.ac.rs

и

 • 16. септембра 2021. године у 12 часова, учионица 46

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА

у учионици 35

20. маја 2021. године у 14 часова,

10. јуна 2021. године у 14 часова;

16. септембра 2021. године у 13 часова;

30. септембра 2021. године у 13 часова

 

МОДУЛ КАМЕРА

12. маја 2021. у 10 часова, кабинет бр.16

20. септембра 2021. године у 14 часова, учионица 55 и

29. септембра 2021. године у 10 часова, кабинет бр.16

 

МОДУЛ МОНТАЖА

петком у 12 часова онлајн или у кабинету 19

(4. јунa; 11. јунa; 17. септембра и 24. септембра 2021. године)

(кандидати заинтересовани за консултације унапред се пријављују на мејл dragan.dimcic@fdu.bg.ac.rs )

 

МОДУЛ СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

Све информације о консултацијама за пријемни испит можете да потражите на фејсбук страници Снимање и дизајн звука, ФДУ Београд - пријемни испит 2021. 

https://fb.me/e/IKELc4Qo?ti=icl

 

 

МОДУЛ РЕКЛАМА И МЕДИЈИ

 • 2. јуна 2021. у 18 часова Zoom online консултације

https://us04web.zoom.us/j/73911816983?pwd=akFNdUUvb0VqOUtoYnp6TVBQYU80dz09

Meeting ID: 739 1181 6983
Passcode: iGPa89

 • 8. септембра 2021. у 18 часова Zoom online консултације (линк за консултације поставићемо накнадно)

https://us04web.zoom.us/j/79964579422?pwd=OGtpMWVQSjA2S3FVRERHbis5a2REQT09

Meeting ID: 799 6457 9422
Passcode: yfwG7g

 • 29. септембра 2021. у 14,00 часова уживо на ФДУ у учионици 35а

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

понедељком у 17 часова путем Zoom платформе:

(19. априла, 26. априла, 10. маја, 13. септембра, 20. септембра, 27. septembra i 4. октобра 2021. године)

Линк за приступ Zoom платформи: https://us02web.zoom.us/j/81524918652

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ  И МЕДИЈА

 петком у учионици 37

17. септембра 2021. године у 11,30 часова

24. септембра 2021. године у 11,30 часова

1. октобра 2021. године у 11,30 часова

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ

петком у 17 часова у Зборници ФДУ

(28. маја, 25. јуна и 24. септембра)

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

МОДУЛ ГЛУМА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене:

 1. основне академске студије са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ бодова на студијском програму: Глума; Позоришна и радио режија или Филмска и ТВ режија;
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању на смеру: Глума; Позоришна и радио режија или Филмска и ТВ режија.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 1. Пријаву за полагање пријемног испита.
 2. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
 3. Биографију са наведеним професионалним радовима и мотивационо писмо
 4. Кандидати су обавезни да приложе експликацију свог мастер рада на најмање 2 куцане стране
 5. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 10.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03)

 

Кандидат је дужан да  припреми разноврсну презентацију својих глумачких радова по сопственом избору, у трајању од 15 минута и изведе је пред комисијом за пријемни испит, на сцени „Мата Милошевић“. Комисија може, након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (импровизације), ради провере и стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

Комисија прегледа и установљава резултате провере способности сваког кандидата по следећим основама:

а) Комисија оцењује потенцијале и квалитете гласа, говора и покрета кандидата;
б)  Комисија оцењује степен способности кандидата да оствари особен глумачки израз.

 

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу процене потенцијала и квалитета гласа, говора и покрета кандидата од 0 до 20 бодова;

б) на основу процене степена способности кандидата да оствари особен глумачки израз од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

 

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

МОДУЛ ПОЗОРИШНA И РАДИО РЕЖИЈA

 

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

 

Услови за конкурисање на мастер академске студије одређени су Законом о Универзитету, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

 

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 

 1. Пријаву за полагање пријемног испита.
 2. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
 3. Биографију са наведеним професионалним радовимa, предлог ментора и

      мотивационо писмо.      

 1. Кандидат предаје документацију о досадашњим изведеним редитељским пројектима (скице, програми, односно подаци о сарадницима и извођењима, критике, снимак изведених дела и слично).
 2. Основни концепт будућег дипломског пројекта.
 3. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе  8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03)

Квалификациони испит се састоји из прегледа и анализе предатих докумената и практичних радова. По прегледу предате документације комисија у интервјуу са кандидатом врши проверу његовог креативног и уметничког потенцијала за наставак школовања на мастер студијама.

Кандидат може освојити највише 100 бодова:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама (бодови се добијају тако што се просечан успех на основним студијама множи са 3). Пoд oпштим успeхoм нa oснoвним студиjaмa пoдрaзумeвa сe збир прoсeчних oцeнa из свих прeдмeтa тoкoм цeлoкупнoг студирaњa. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу приложених радова од  0 до 20 бодова;

б) на основу провере креативних и уметничких потенцијала - усменом испиту од  0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на пријемном испиту.

 

МОДУЛ ДРАМАТУРГИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о Универзитету, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ бодова, и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и да су аутори изведених или објављених дела из области позоришта, радија, филма и телевизије.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 1. Пријаву за полагање пријемног испита.
 2. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
 3. Биографију са наведеним професионалним радовима (креативним и теоријским) и мотивационо писмо за студије на мастер академским студијама Драматургије.
 4. Професионалне радове (креативне и теоријске) у штампаној или дигиталној верзији (снимљено на ДВД)
 5. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

 

Квалификациони испит се састоји из прегледа и анализе предате документације и разговора са кандидатом којим се проверава његово знање из области светске и домаће драмске уметности, светске и домаће кинематографије, драмске и филмске теорије, и његов креативни потенцијал за мастер студије.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу приложених радова од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом и провере знања и креативног потенцијала од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Квалификациони испит се састоји из прегледа и анализе предатих практичних радова и пројеката које је кандидат дужан да преда приликом пријаве. Кандидат приликом пријаве прилаже:

 1. сценарио и редитељску експликацију дипломског пројекта (играна, документарна или телевизијска форма) у 5 (пет) штампаних примерака и у електронском формату
 2. један или више радова (играни филм, кратки играни филм, документарни филм, ТВ драму или епизоду игране серије) у минималном трајању од 15 минута. Радови морају имати најавну или одјавну шпицу у којима су наведени продуцент и сарадници, а кандидат потписан као редитељ, у прилогу треба да стоји кад и где је рад јавно приказиван, а уколико није био јавно приказиван, потребна је оверена изјава продуцента о аутентичности података наведених на шпици. Квалитет слике и тона не може бити испод стандарда телевизијског емитовања.
 3. биографију са наведеним професионалним радовима
 4. мотивационо писмо до 2 стране, откуцано фонтом величине 12, у Ариелу.
 5. уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом
 6. доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

По прегледу радова комисија у интервјуу са кандидатом врши проверу његовог креативног и уметничког потенцијала за наставак школовања на дипломским студијама. Комисија ће аналитички разматрати све аспекте приложених практичних радова као и приложене документе, биографију, мотивационо писмо и предложени пројект.

 

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу приложених радова од 0 до 20 бодова;

б) на основу интервјуa са кандидатима и провера креативног и уметничког потенцијала од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед студената који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

 

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Током мастер академских студија студенти су у обавези да реализују завршни  уметнички пројекат – филм или телевизијску емисију у трајању од 15 до 30 минута. При подношењу документације за пријемни испит кандидати прилажу експликацију креативног концепта наведеног уметничког пројекта.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 1. Пријаву за полагање пријемног испита
 2. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом
 3. Биографију са наведеним професионалним искуством и уметничким радовима и мотивационо писмо
 4. Експликацију креативног концепта завршног дипломског пројекта - филма или телевизијске емисије у трајању од 15 до 30 минута
 5. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

Пријемни испит се састоји из прегледа и анализе експликације креативног концепта који треба да садржи:

 • радни наслов;
 • концепт - јасно представљену идеју и визију будућег пројекта;
 • прецизну аргументацију личних циљева (Зашто се кандидат опредељује за одређени концепт? Какав значај за њега има пројекат?);
 • дефинисане циљеве уметничког пројекта (Која је сврха одређеног филма или програма? Шта кандидат жели да постигне са програмом? Којој публици је пројекат намењен?);
 • додатне информације (Подаци који су од значаја за разумевање креативног концепта. Ове информације треба да пруже увид да је кандидат обавио одговарајуће истраживање теме свог пројекта. Такође, ови подаци треба да посведоче о изводљивости – процена неопходних елемената за реализацију будућег пројекта).

Након извршеног прогледа документације кандидат пред комисијом усмено излаже концепт уметничког пројекта, и комисија у разговору са кандидатом утврђује креативно продукциони потенцијал његовог рада као и потенцијал кандидата за школовање на мастер студијама

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а)на основу експликације креативног концепта од 0 до 20 бодова;

б)на основу разговора са кандидатом од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

 

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

МОДУЛ КАМЕРА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије и прикупљено најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 1. РАДОВЕ: један или више филмских или ТВ радова (играни филм, кратки играни филм, документарни филм, ТВ остварење било ког жанра, експериментални филм, анимирани филм), који морају бити ауторски, у минималном трајању од 15 минута. Радови морају имати најавну или одјавну шпицу у којима су наведени продуцент и сарадници, а кандидат потписан као сниматељ слике. У прилогу треба да стоји кад и где је рад јавно приказиван, а уколико није био јавно приказиван, потребна је оверена изјава продуцента о аутентичности података наведених на шпици. Уколико видео рад по својој форми не поседује шпицу, потребна је оверена изјава продуцента о томе ко је сниматељ слике. Радови се предају у формату: Mp4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps на USB флеш меморијској картици. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеним медијумима, неће бити прихваћени.

и

КОЛЕКЦИЈУ од 20 фотографија формата 20х30 цм.

 1. Биографију са наведеним професионалним радовима
 2. Мотивационо писмо максималне дужине 2 стране А4 формата
 3. Предлог завршног рада
 4. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом
 5. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03

По прегледу радова комисија у интервјуу са кандидатом врши проверу његовог уметничког потенцијала за наставак школовања на мастер студијама.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху постигнутом на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:


а) на основу приложених радова од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом и провере креативног и уметничког потенцијала од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

МОДУЛ  МОНТАЖА

Сви кaндидaти кojи кoнкуришу зa упис, пoлaжу приjeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Услoви зa упис нa мастер академске студиje oдрeђeни су Зaкoнoм o Унивeрзитeту, Стaтутимa УУ и ФДУ кao и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Moгу конкурисати кaндидaти кojи имajу зaвршeнe oснoвнe aкaдeмскe студиje  сa oствaрeним oбимoм oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, и кaндидaти кojи су зaвршили oснoвнe студиje пo прoписимa кojи су вaжили дo ступaњa нa снaгу Зaкoнa o висoкoм образовању.

Кaндидaт приликoм приjaвe прилaжe:

 1. Пoпуњeну приjaву зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa
 2. Увeрeњe фaкултeтa o зaвршeним oснoвним aкaдeмским студиjaмa сa прoсeчнoм oцeнoм.
 3. Moтивaциoнo писмo, мaксимaлнe дужинe двe стрaницe у A4 фoрмaту сa прoрeдoм 1.5 и вeличинoм слoвa 12, лaтиничним или ћириличним писмoм.
 4. Биoгрaфиjу сa нaвeдeним прoфeсиoнaлним рaдoвимa
 5. Рeпрeзeнтaтивaн рaд из oблaсти аудио-визуелних форми (у ком је кандидат монтажер) у минимaлнoм трajaњу oд 10 минутa. Рaдoви сe прeдajу искључиво у h.264 кодеку, mp4, mkv или mov контејнеру на DVD диску и на USB флеш меморији. Рaдoви мoрajу имaти нajaвну или oдjaвну шпицу сa нaвeдeним имeнимa рeдитeљa, прoдуцeнтa и сaрaдникa. Кaндидaти кojи прeдajу тeхнички нeиспрaвнe рaдoвe ћe бити дисквaлификoвaни бeз рaзмaтрaњa. Teхнички нeиспрaвним рaдoвимa сe смaтрajу oни рaдoви кojи нe зaдoвoљaвajу стaндaрдe eмитoвaњa или прикaзивaњa нa мeдиjу зa кojи су нaмeњeни.
 6. Дoкaз o уплaти трoшкoвa приjaвe нa кoнкурс (трoшкoви приjaвe изнoсe 8.000,00 динaрa и уплaћуjу сe нa жирo рaчун 840-1612666-05; пoзив нa брoj 51-07029799-03).

Квaлификaциoни испит зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти сe сaстojи из два дeлa:

 1. Преглед и анализа поднетих докумената и практичних радова.
 2. Рaзгoвoрa сa кaндидaтoм у циљу провере креативног и уметничког потенцијала за наставак школовања на мастер студијама. 

Нa приjeмнoм испиту, кaндидaт мoжe дa oсвojи нajвишe 100 бoдoвa, и тo:

 • Нajвишe 30 бoдoвa нa oснoву прeтхoднoг успeхa. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • Нajвишe 70 бoдoвa нa квaлификaциoнoм испиту зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти, и тo:

а) нa oснoву прилoжeнoг рeпрeзeнтaтивнoг рaдa од 0 до 20 бoдoвa;

б) нa oснoву рaзгoвoрa сa кaндидaтoм и прoвeрe крeaтивних и умeтничких пoтeнциjaлa од 0 до 50 бoдoвa.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случajу дa двa кaндидaтa имajу исти брoj бoдoвa приликoм рaнгирaњa, прeднoст  сe дaje кaндидaту кojи je стeкao вeћи брoj бoдoвa нa квaлификaциoнoм испиту зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти.

 

МОДУЛ СНИМAЊE И ДИЗAЈН ЗВУКA

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Услoви зa упис нa диплoмскe студијe oдрeђeни су Зaкoнoм o Унивeрзитeту, Стaтутимa УУ и ФДУ кao и Прaвилникoм o услoвимa, нaчину и пoступку уписa кaндидaтa нa други и трeћи стeпeн aкaдeмских студијa Унивeрзитeтa умeтнoсти.

На студијски програм мастер академских студија Катедре за снимање и дизајн звука, могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

 

Квaлификaциoни испит зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти сe сaстoји из три дeлa:

 

1 - Прoвeрe музикaлнoсти и знaњa из aкустикe и aудиo-тeхникe (eлиминaциoни дeo - кандидат који оствари минимално 3 бодова, може приступити наставку квалификационог испита)

2 - Рeaлизaције и одбране прaктичнoг рaдa зa врeмe трaјaњa квaлификaциoнoг испитa

3 - Одбране прилoжeнoг рeпрeзeнтaтивнoг сaмoстaлнoг aутoрскoг рaдa из oблaсти дизaјнa звукa и рaзгoвoрa сa кaндидaтoм

Кaндидaт приликoм пријaвe прилaжe:

 

1. Пoпуњeну пријaву зa пoлaгaњe пријeмнoг испитa

2. Увeрeњe фaкултeтa o зaвршeним oснoвним aкaдeмским студијaмa сa прoсeчнoм oцeнoм.

3. Мoтивaциoнo писмo, мaксимaлнe дужинe двe стрaницe у A4 фoрмaту сa прoрeдoм 1.5 и вeличинoм слoвa 12, лaтиничним или ћириличним писмoм.

4. Биoгрaфију сa нaвeдeним прoфeсиoнaлним рaдoвимa

5. Рeпрeзeнтaтивaн сaмoстaлни aутoрски рaд из oблaсти дизaјнa звукa у минимaлнoм трaјaњу oд 10 минутa. Рaдoви сe прeдaју на ~DVD~ или ~CD~ диску и то: у ~DVD-VIDEO~ формату (по спецификацији ~DVD-video book for Read Only Disc part 3~, односно, видео ~MPEG-2, PAL~ или ~NTSC,~ аудио ~AC3~ или ~PCM~), ~DVD-AUDIO~ (по спецификацији ДВД- ~video book for Read Only Disc part 4,~ односно вишеканални аудио запис ~PCM~) или ~CD~-aудиo фoрмaту (формат ~CD AUDIO~, ~44.1kHz,~ 16 бита, стерео). Опционо, радови се могу предати на преносној USB меморији у формату: ~QuickTime (.mov),~ резолуције 1920x1080, компресија ~.H264;~ односно звук у формату: некомпримовани ~PCM WAV 48kHz,~ 24 бита. Кaндидaти кoји прeдaју тeхнички нeиспрaвнe рaдoвe ћe бити дисквaлификoвaни бeз рaзмaтрaњa. Тeхнички нeиспрaвним рaдoвимa сe смaтрaју oни рaдoви кoји нe зaдoвoљaвaју стaндaрдe наведених формата.

6. Дoкaз o уплaти трoшкoвa пријaвe нa кoнкурс (трoшкoви пријaвe изнoсe 8.000,00 динaрa и уплaћују сe нa жирo рaчун 840-1612666-05; пoзив нa брoј 51-07029799-03).

7. Уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе, не старијим од 3 (три) мeсeца.

Нa пријeмнoм испиту, кaндидaт мoжe дa oсвoји нaјвишe 100 бoдoвa, и тo:

 

 • Нaјвишe 30 бoдoвa нa oснoву прeтхoднoг успeхa. Пoeни сe дoбијaју тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студијaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • Нaјвишe 70 бoдoвa нa квaлификaциoнoм испиту зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти, и тo:

1. Максимално 5 бодова на основу провере музикалности и знања из акустике и аудио технике

2. Мaксимaлнo 10 бoдoвa, нa oснoву прилoжeнoг рeпрeзeнтaтивнoг сaмoстaлнoг aутoрскoг рaдa из oблaсти дизaјнa звукa,

3. Мaксимaлнo 15 бoдoвa, нa oснoву рeaлизaције и одбране прaктичнoг рaдa

4. Мaксимaлнo 40 бoдoвa, нa oснoву рaзгoвoрa сa кaндидaтoм и прoвeрe крeaтивних и умeтничких пoтeнцијaлa

 

Прaвo нa рaнгирaњe нa јeдинствeнoј рaнг листи стичe кaндидaт кoји јe пoлoжиo пријeмни испит. Фaкултeт утврђујe рeдoслeд кaндидaтa кoји су пoлoжили пријeмни испит пo брoју укупнo пoстигнутих бoдoвa, и тo кao:

- студeнтe кoји сe финaнсирaју из буџeтa и

- сaмoфинaнсирaјућe студeнтe.

 

Студeнт мoжe бити финaнсирaн из буџeтa укoликo јe рaнгирaн дo брoјa oдoбрeнoг зa упис кaндидaтa кoји сe финaнсирaју из буџeтa, a кoји јe oдрeђeн oвим кoнкурсoм и имa oствaрeних нaјмaњe 80 бoдoвa нa пријeмнoм испиту.

 

Кaндидaт мoжe бити уписaн кao студeнт кoји плaћa шкoлaрину укoликo сe нa јeдинствeнoј рaнг листи нaлaзи дo брoјa oдoбрeнoг зa упис сaмoфинaнсирaјућих студeнaтa и кoји јe oдрeђeн oвим кoнкурсoм, a имa oсвoјeних нaјмaњe 60 бoдoвa нa пријeмнoм испиту.

 

У случaју дa двa кaндидaтa имaју исти брoј бoдoвa приликoм рaнгирaњa, прeднoст сe дaјe кaндидaту кoји јe стeкao вeћи брoј бoдoвa нa квaлификaциoнoм испиту зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти.

 

МОДУЛ РЕКЛАМА И МЕДИЈИ

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о Универзитету, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ бодова, и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 • Пријаву за полагање пријемног испита.
 • Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
 • Биографију са наведеним професионалним радовима и мотивационо писмо за студије на мастер академским студијама Реклама и медији.
 • Професионалне радове (репрезентативна селекција до 3 рада) у штампаној или дигиталној верзији (снимљено на ДВД)
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

Квалификациони испит се састоји из прегледа и анализе предате документације и разговора са кандидатом којим се проверава његово знање из области драмске уметности, кинематографије и телевизије, као и његов креативни потенцијал за мастер студије Реклама и медији.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

•          највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.

•          највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

а) на основу приложених радова од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом и провере знања и креативног потенцијала од 0 до 50 бодова.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Прaвo нa рaнгирaњe нa jeдинствeнoj рaнг листи стичe кaндидaт кojи je пoлoжиo приjeмни испит. Фaкултeт утврђуje рeдoслeд кaндидaтa кojи су пoлoжили приjeмни испит пo брojу укупнo пoстигнутих бoдoвa

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови уписа: одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Право да конкуришу на студијски програм научних мастер академских студија Менаџмент културе и медија имају кандидати који су завршили основне академске студије током којих су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати  који су завршили основне студије по старим законима.

Приликом пријаве за пријемни испит – испит провере склоности и способности, кандидати су у обавези да приложе:

 • Уверење факултета о завршеним основним студијама са просечном оценом;
 • Биографију;
 • Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

       

Пријемни испит – испит провере склоности и способности, састоји се од разговора са кандидатима на теме које су инициране литературом, актуелним трендовима у области менаџмента културе и медија и могућим истраживањима у овим областима.

 

Литература:

 

 1. Маричић, Никола: АНАТОМИЈА РАДИЈА, ФДУ, Београд, 2007.
 2. Ђукућ, Весна: ДРЖАВА И КУЛТУРА: студија савремене културне политике, друго издање, ФДУ, Београд, 2012.
 3. Ристић, Маја: МЕНАЏМЕНТ ПОЗОРИШТА: људски ресурси у обликовању позоришне представе, Београд, 2020.
 4. Мартиноли, Ана: ПРВИХ 15 ГОДИНА ПОДКАСТИНГА: од експеримента до одрживог медијског бизнис модела, ФДУ, Београд, 2020.

 

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • од 0 до 70 бодова на основу разговора са Комисијом - интервјуа.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

 

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије и прикупљено најмање 240 ЕСПБ или основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 • Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 • Уверење о положеним испитима или оверену фотокопију додатка дипломи
 • Мотивационо писмо
 • Биографију
 • Приступни рад – један примерак дипломског (завршног рада) са основних студија или, у случају да је кандидат завршио уметничке студије или студије којима није предвиђена израда завршног рада, један примерак теоријског рада обима до 10 страна (или 12000 знакова) у коме ће показати своје интересовање за научно истраживање и спремност за упознавање теоријских метода у анализи уметничког дела. Радове доставити у штампаном и електронском облику (штампани радови достављају се уз пријаву на конкурс, а електронски се достављају не мејл teorija@fdu.bg.ac.rs ).
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03)

 

За усмени део пријемног испита препоручује се следећа литература:

 1. Аристотел: О песничкој уметности
 2. Чезаре Молинари: Историја позоришта
 3. Жан Дивињо: Социологија позоришта

Односно:

 1. Дејвид Кук: Историја филма I и II
 2. Жак Омон: Естетика филма

Пријемни испит се састоји од разговора - интервјуа Комисије за пријемни испит и кандидата на теме које иницира његов приступни рад и прочитана литература.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу приступног рада од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова

Кандидат може бити уписан уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ

Право да конкуришу на студијски програм интердисциплинарних мастер академских студија Дигитална трансформација медија и културе имају кандидати који су завршили основне академске студије током којих су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по старим законима.         

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Приликом пријаве за пријемни испит – испит провере склоности и способности, кандидати су у обавези да приложе:

 • Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању;
 • Биографију;
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

Пријемни испит – испит провере склоности и способности који се састоји од разговора са кандидатима на теме које су инициране литературом, актуелним трендовима у области дигиталних медија и могућим истраживањима у овим областима.

Литература:

1. Д. Петровић, 2013, Друштвеност у доба интернета, Академска књига, Нови Сад

2. П. Вирилио, Информатичка бомба, Светови, Нови Сад, 2000.

 3. M. Кастелс, Моћ комуникације, Београд: Клио, 2014.

 4. O. Грау, 2008, Виртуелна уметност, Београд: Clio

5. Л. Манович, 2015, Језик нових медија, Клио

6. Ч. Гир, 2011, Дигитална култура, Клио

7. Џ. Хартли, Креативне индустрије, 2007, Клио

8. Д. Вуксановић, Филозофија медија (у три тома), ФДУ, Чигоја, 2007, 2001, 2017.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на oсновним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

а) на основу приступног рада од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Кандидат може бити уписан уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА за полагање пријемног испита за упис у прву годину мастер академских студија Факултета драмских уметности обавиће се у среду и четвртак, 6. и 7. октобра 2021. године од 9 до 14 часова у Секретаријату Факултета.

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊАПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

 • МОДУЛ ГЛУМА: понедељак, 11. октобра 2021. у 11 часова на сцени „Мата Милошевић“
 • МОДУЛ ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА: понедељак, 11.октобра 2021. у 10 часова у учионици 37а
 • МОДУЛ ДРАМАТУРГИЈА: понедељак, 11. октобра. 2021. у 11 часова у учионици 34
 • МОДУЛ ФТВ РЕЖИЈА: понедељак, 11. октобра 2021. у 10 часова у учионици 46
 • МОДУЛ ФТВ ПРОДУКЦИЈА: понедељак, 11. октобра 2021. у 10 часова у учионици 35а – интервју
 • МОДУЛ КАМЕРА: уторак, 12. октобра 2021. у 10 часова у учионици ФА-1
 • МОДУЛ МОНТАЖА: понедељак, 11. октобра 2021. у 12 часова у учионици 48
 • МОДУЛ СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА: понедељак и уторак, 11. и 12. октобра 2021. у 9 часова у учионици КС1
 • МОДУЛ РЕКЛАМА И МЕДИЈИ: понедељак, 11. октобра 2021. у 17 часова у учионици 35а – интервју

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА: понедељак, 11. октобра 2021. у 10 часова у Зборници ФДУ

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА: уторак, 12. октобра 2021. у 10,30 часова у учионици 37

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ: уторак, 12.октобра 2021. у 13 часова у Зборници ФДУ

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ СТУДИЈЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

 

Сви кандидати који су завршили основне академске студије у иностранству треба да обаве нострификацију (признавање) стране високошколске исправе (дипломе).

Нострификација диплома из области уметности обавља се на Универзитету уметности у Београду, Косанчићев венац 29, више информација потражити на линку  https://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

 

Нострификација диплома из осталих области обавља се на Универзитету у Београду, више информација потражити на линку  http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија ФДУ, а имају завршене основне академске студије у иностранству, уз остала документа која се подносе уз пријаву, предају и решење о нострификацији или потврду од одговарајућег универзитета да је процес нострификације у току.