Катедра за снимање и дизајн звука

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ

 

Развојем аудио-визуелних, као и електронских медија у другој половини XX века,  јавља се све већа потреба за креативним звучним изражавањем. Експанзија употребе звука у медијима отвара простор све већем броју адекватно образованих кадрова који се баве креирањем звука. Идеја о школовању високо-образованих сниматеља и дизајнера звука на нашим просторима рођена је половином седамдесетих година XX века. Тада је формирана комисија у коју су ушли представници Факултета драмских уметности у Београду и тадашње РТВ Београд. Предлог за оснивање Катедре формиран је 1985. године. Две године касније, министарство просвете Републике Србије доноси одлуку да профил "Дипломирани сниматељ звука" буде уврштен у шему високо-школских профила. Међутим, почетак школовања сниматеља и дизајнера звука на Факултету био је због административних препрека на дуже време одложен.

Упркос томе, потреба за одговарајућим начином снимања, обраде и креирања звука није могла бити заустављена, тако да 1985. године Рихард Мерц, као виши стручни сарадник, постаје први наставник на Факултету драмских уметности у Београду за предмет Снимање и обрада звука студентима Катедри режије, монтаже и камере. Радећи на Факултету као педагог, а на РТВ Београд као сниматељ и дизајнер звука, професор Мерц спаја професионално и педагошко искуство сагледавајући сву сложеност послова, и формира предлог за почетно образовање будућих сниматеља и дизајнера звука. У пролеће 1996. године, професор Мерц организује на ФДУ семинар за асистенте сниматеља звука, који у јесен исте године прераста у "Школу звука" са дванаест стручних предмета.

"Школа звука" је окупила потенцијалне наставнике и омогућила формирање првих наставних програма појединих предмета. То је помогло да се реактивира стара идеја и да се убрзају припреме за отварање Катедре. Тадашњи Декан ФДУ, проф. др Љиљана Мркић-Поповић, заједно са професором Рихардом Мерцом прилази припреми и изради наставног плана Катедре за снимање и дизајн звука. Крајем марта 1997. године Факултет добија начелну сагласност од Министарства просвете за формирање Катедре. Током наредних месеци на ФДУ и Универзитету уметности одржани су бројни састанци и седнице на којима су разматране потребе формирања Катедре и предлози наставног плана и програма. Већ 21. августа 1997. године, Министарство просвете Републике Србије одобрава оснивање Катедре за снимање и обраду звука, која ускоро мења назив у Катедра за снимање и дизајн звука. Тако ФДУ постаје прва универзитетска четворогодишња школа за област снимања и дизајна звука у југоисточној Европи.

Више од двадесет година након формирања прве комисије, у којој учествује од самог почетка, Рихард Мерц постаје редовни професор, оснивач и први шеф Катедре за снимање и дизајн звука.

У септембру 1997. године одржан је пријемни испит за упис прве генерације студената на који се пријавило 64 кандидата. Након три круга елиминација, одабрано је 11 кандидата који су формирали прву генерацију студената Катедре за снимање и обраду звука.

У историји Катедре постоји неколико значајних датума:

 

1. октобар 1997. године: формално је започела настава на Катедри. Овај дан усвојен је као дан Катедре за снимање и дизајн звука.

28. јун 2001. године: дипломирао је први студент у историји Катедре, Драгутин Ћирковић.

14. децембар 2001. године: редовном професору Рихарду Мерцу, оснивачу Катедре за снимање и дизајн звука, додељена је Велика плакета Универзитета уметности са Повељом, у знак признања за изузетне заслуге и допринос развоју Универзитета уметности и Факултета драмских уметности.

15. септембар 2005. године: магистрирала је Оливера Кристић, тада асистент, дипломирани студент прве генерације Катедре за снимање и дизајн звука.

18. март 2011. године: докторирао је мр Зоран Максимовић, тада доцент, дипломирани студент прве генерације Катедре за снимање и дизајн звука.

1. октобар 2017. године: Катедра обележава 20 година постојања.

 

Досадашњи шефови Катедре за снимање и дизајн звука (1997-2019): Рихард Мерц, ред. проф., Зоран Јерковић, доцент, Драгутин Ћирковић, ван.проф., Љубиша Шпегар, ред. проф. и др.ум. Зоран Максимовић, ред.проф.

 

АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА

 

Двадесет година касније, статистика показује изузетан успех Катедре. На студије Снимања и дизајна звука конкурисало је око 2 хиљаде кандидата, уписано је преко 200 студената, од којих је 50 завршило дипломске студије по старом, а још око 100 студената по новом наставном програму на основним студијама. Осам од једанаест наших наставника и сарадника дипломирало је управо на Катедри за снимање и дизајн звука.

Наставници и сарадници Катедре за снимање и дизајн звука постали су лидери креативног промишљања у својим областима, доказани стручњаци и професионалци, чије су импозантне професионалне каријере прожете успешном сарадњом са најзначајнијим именима домаће и интернационалне уметничке сцене и потврђене најпрестижнијим наградама из области звука на домаћим (Златна арена, Златна мимоза, Кристална призма, Златна медаља Београда, Златни микрофон, YUSTAT, FEDOR, TAKTONS...)  и интернационалним фестивалима (Prix Italia, Premio Ondas, Acustica International, номинације EFA , наградама на бијеналима и филмским фестивалима широм целог света)

Са поносом можемо истаћи чињеницу да су студенти Катедре за снимање и дизајн звука направили прекретницу у приступу и односу према звуку у српској кинематографији, али и у кинематографијама у региону. Прве генерације студената су изузетним залагањем и ентузијазмом, уз знање и искуство које су им преносили први наставници Катедре, ношени љубављу према својој професији, по први пут звук на српском филму приближили нивоу и стандардима савременог европског и америчког филма. Тај ентузијазам се прелио и на све студенте наредних генерација који данас своје знање успешно примењују у готово свим земљама региона, али и у многим кинематографијама запада. Може се слободно рећи да је Катедра за снимање и дизајн звука постала генератор најквалитетнијих кадрова и стожер креативног мишљења из области звука у овом делу Европе. То се вишеструко потврдило редовним учешћем наставника и студената Катедре на најпрестижнијим интернационалним стручним скуповима као што су "School of Sound" у Лондону, "International film-musik & sound design bienalle" у Бону и "AES" конференцијама широм света.

Студенти Катедре за снимање и дизајн звука су у протеклој деценији освојили практично све студентске и професионалне еснафске награде на просторима бивше Југославије, али и неколико значајних европских и светских награда. У свим областима бављења звуком они показују своје знање, креативност, вештину и стручност.

Не треба занемарити улогу Катедре, њених студената а нарочито дипломаца запослених у струци, на начин осмишљања, развијања и реализације звука на ТВ и радио станицама, позориштима и другим продукцијским кућама. На свим медијима који држе до квалитета, неспорно је присутан врло изражен напредак у третирању звука током комплетног продукцијског поступка. Наши студенти и дипломирани дизајнери звука заузимају водећа места и као шефови својих сектора и истакнути креативци, они својим утицајем доприносе побољшању квалитета, успостављају стандарде и представљају покретачку снагу и незаобилазну карику у креирању свих врста програма.

Данас је јасно да је сниматељ и дизајнер звука уметничко занимање. Сложеност грађења звучне слике у филмским, телевизијским, позоришним и радиофонским делима изискује озбиљно познавање драматургије звука, високу креативност и естетичност, добар слух и осећај за ритам. Дипломирани сниматељ и дизајнер звука је уметник у области снимања, дизајна и реализације звука у медијима. Активно обавља уметничку праксу - дизајн звука, стварајући звучну слику у складу са драматуршким и стилским захтевима постављеног задатка. Има проверен и однегован слух као и изражену музичку писменост. Познавалац је карактеристика говорног апарата, музичких инструмената и њихових акустичких особина. Може веома успешно да користи техничке могућности сложених аудио-система и да влада новим технологијама. Детаљно је упућен у природу аудиовизуелних изражајних средстава у оквиру филма, телевизије, радија, позоришта као и нових интерактивних медија.

Сниматељи и дизајнери звука присутни су у свим медијима: радио и ТВ станицама, у музичким и продукционим студијима, запошљавају их филмске продукционе куће, позоришта, фирме које се баве организацијом сценских и сценско-музичких догађаја. Нашли су место и у области мултимедија и интерактивних медија, где посебно место заузима производња видео-игара.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

 

Основне академске студије на Катедри за снимање и дизајн звука трају четири године        (8 семестара).

За упис на основне студије кандидати полажу испит за проверу склоности и способности, који се састоји из четири елиминаторна дела. Први део представља решавање теста из области опште културе, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио-технике. Други део испита представља провера музикалности и писана анализа звучне слике филмског инсерта. У трећем делу се проверавају способности распознавања звука, као и предзнања из области аудио-технике и рачунара. Финални круг подразумева проверу креативних потенцијала кандидата за постављање односа звучних средстава у једноставном музичком и драмском садржају, анализу обавезног приложеног практичног рада и општи интервју са кандидатом како би се провериле склоности, интересовања кандидата, особине личности и сл.

Настава на Катедри за снимање и дизајн звука је организована за оба одсека Факултета драмских уметности: Филмско - телевизијски, као  и Позоришни и радио одсек. На студијама постоје четири главна, уметничка предмета: Снимање звука, Снимање и дизајн звука за филм и телевизију, Снимање и дизајн звука за позориште и радио и Снимање музике.

 

На првој години основних студија, у оквиру предмета Снимање звука, студенти се упознају са базичним принципима поставке микрофона за снимање говора, звучних ефеката, амбијенталног звука, као и основним принципима рада са аудио-уређајима. Поред тога, студенти стичу праксу бавећи се микроманским радом на заједничким вежбама са студентима осталих Катедри на Факултету драмских уметности, и припремају се за сложеније сниматељске захвате у наредним годинама студија.

 

На другој години, у оквиру предмета Снимање и дизајн звука за ФТВ 1 и 2, студенти стичу основна знања из области снимања звука на терену и у студију у различитим облицима филмског и телевизијског стваралаштва. Током ове године студија, у оквиру заједничких вежби Филмско-телевизијског смера, наши студенти представљају вође екипе за снимање звука.

У оквиру предмета Снимање и дизајн звука за ПиР 1 и 2, студенти стичу основна знања о припреми и реализацији различитих врста радијског програма, а по сопственој идеји реализују звучну слику једноставног радијског садржаја.

 

На трећој години, у оквиру предмета Снимање и дизајн звука за ФТВ 3 и 4, студенти добијају увид у постпродукцију звука на филму и телевизији. Баве се принципима пост-синхроног снимања говора и звучних ефеката, основним принципима монтаже и миксовања звука, као и реализацијом сложенијих ТВ програма.

Настава на предмету Снимање музике 1 и 2, студентима пружа основна знања о поставци микрофона за различите музичке инструменте, као и о принципима снимања различитих жанрова музике.

У оквиру предмета Снимање и дизајн звука за ПиР 3 и 4, студенти стичу увид у принципе дизајнирања сценског звука, реализације позоришних представа, специфичности директног миксовања звука током одигравања сценских догађаја, те могућностима креирања звука у таквим условима.

 

На четвртој години, у оквиру предмета Снимање и дизајн звука за ФТВ 5 и 6, студенти проширују стечена знања о постпродукцији звука за филм, унапређују принципе миксовања звука, упознају се са форматима за вишеканалну репродукцију звука у медијима, као и особеностима постпродукције звука у одговарајућем формату.

Предмет Снимање музике 3 и 4, студентима даје смернице за поступак миксовања музике различитих жанрова, показује особености и различитости приступа обради звука код музичких форми, те начине припрема материјала за мастеровање у одговарајућим форматима звука.

Програм предмата Снимање и дизајн звука за ПиР 5 и 6 бави се радио-драмом као најсложенијим обликом радиофонског израза, креативним аспектима примене звука, наменском употребом звучних изражајних средстава и њиховом применом у модерном радиофонском и театарском стваралаштву.

 

Поред главних, постоје и предмети: Монтажа звука, Основи нотног писма, Музички инструменти,  Примењена музика, Аудио уређаји и системи, Акустика и Основе аудио-технике. Студенти Катедре за снимање и дизајн звука такође слушају низ обавезних и изборних теоријских и стручно-уметничких предмета са студентима осталих Катедри на Факултету драмских уметности. Циљ свих ових предмета је да студентима пруже основна предзнања у једном ширем смислу, да их припреме за што боље овладавање вештинама у својој струци, али и да им помогну да прошире начине креативног размишљања у поступку дизајнирања звука.

Полагањем свих испита на основним академским студијама, студенти стичу академски назив: Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник - Сниматељ и дизајнер звука.

За пријем на Мастер студије, потребно је претходно завршити уметничке основне академске студије. Потом се полаже пријемни испит, који се састоји од презентовања самосталног ауторског рада из области дизајна звука, реализовања практичног рада на самом испиту, као и разговора са кандидатом, те провере његових уметничких потенцијала.

 На дипломском једногодишњем - Мастер наставном програму, у оквиру предмета Снимање и дизајн звука за ФТВ 7 и 8, студенти усавршавају своја знања из области снимања и постпродукције звука за најсложеније филмске и телевизијске структуре. На предмету Снимање и дизајн звука за ПиР 7 и 8, изучавају се високо-естетизовани облици радијског стваралаштва као што је "мусиqуе цонцрете", али и  најсложенији облици сценског звучног дизајна и озвучавања спектакла. Поред ових, постоје и уметнички предмети:  Снимање класичне музике, Снимање популарне музике и Дизајн звука у мултимедијима; као и  изборни теоријско-уметнички предмети и теоријско-методолошки предмети који су обавезан део Мастер студијског програма.

Тежиште наставе је пре свега потпуно креативан рад у аудио-визуелним формама, способност давања "личног печата" у звучном изразу и развијање осећаја за употребу новитета у звучној слици, као и стварање основе за бављење теоријским и практичним радом на вишим нивоима студија. 

Полагањем свих испита и одбраном завршног (мастер) Дипломског рада, студенти стичу назив:  Мастер драмски и аудиовизуелни уметник - Сниматељ и дизајнер звука

Дизајн звука се изучава у оквиру Докторских уметничких студија у драмским и аудио-визуелним уметностима на Факултету драмских уметности кроз премете Дизајн звука 1, 2 и 3. Наставни програм обухвата изучавање феномена перцепције и психологије звука, односа звук-простор и звук-слика, као и критичко преиспитивање употребе звука као изражајног средства у медијима.

Студенти избором предмета Дизајн звука као главног, могу свој докторски уметнички пројекат да раде из области дизајна звука.

Полагањем свих испита и одбраном докторског уметничког пројекта, студенти стичу академски назив Доктор драмских и аудио-визуелних уметности, и могућност да школовање наставе на пост-докторским уметничким студијама.

Заокружујући петнаестогодишњи период, од оснивања Катедре за снимање и дизајн звука до данас, са задовољством можемо констатовати да могућност изучавања уметности дизајнирања звука на овако високом нивоу представља круну и исходиште дугогодишње борбе да се овој уметничкој дисциплини у академском свету да место које одавно заслужује.

 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

 

Прве генерације студената су извели следећи наставници и сарадници Катедре за снимање и дизајн звука: Рихард Мерц, ред. проф. (Снимање звука, Снимање и дизајн звука за ФТВ), Љубиша Шпегар, ред.проф. (Снимање и дизајн звука за ФТВ), Ђуро Санадер, доцент (Снимање звука, Дизајн сценског звука), Зоран Јерковић, доцент (Снимање и дизајн звука за радио), Петар Марић, виши стручни сарадник (Дизајн сценског звука), Светолик Зајц, ван.проф. (Монтажа звука), Ђорђе Петровић, виши стручни сарадник ФМУ (Снимање музике), др Миомир Мијић, ван.проф. ЕТФ (Акустика, Основе аудио-технике), Милош Гавански, виши стручни сарадник (Аудио уређаји и системи), Рајко Максимовић, ред. проф. ФМУ (Музички инструменти, Основи нотног писма), Зоран Симјановић, ред. проф. (Примењена музика) и Никола Лоренцин, ред.проф. (Режија звука).

Кроз 22 године постојања Катедре, као наставници и сарадници су били ангажовани: Зоран Филиповић, виши стручни сарадник (Основи снимања и дизајна звука за ФТВ), мр  Оливера Кристић-Грачанин, асистент (Дизајн сценског звука), Велибор Хајдуковић, виши стручни сарадник (Снимање и дизајн звука за ФТВ), Зоран Маринковић, стручни сарадник (Снимање и дизајн звука за радио, Снимање музике), Љубинко Гордић, стручни сарадник (Снимање музике), Александар Протић, демонстратор (Монтажа звука), Александар Перишић-Спасић, демонстратор (Монтажа звука), Дора Филиповић, демонстратор (Монтажа звука, Снимање и дизајн звука за ПиР) и Драшко Аџић, стручни сарадник (Примењена музика, Музички инструменти, Основи нотног писма).

Данас, наставни кадар Катедре за снимање и дизајн звука чине: Љубиша Шпегар, ред.проф. (Снимање и дизајн звука за ФТВ, Дизајн звука за дуге форме), др Борис Деспот, ред.проф. (Примењена музика, Музички инструменти, Основи нотног писма,), др Миомир Мијић, ред.проф. ЕТФ (Акустика, Основи аудио технике), Драгутин Ћирковић, ред.проф. (Снимање звука, Основе снимања звука), Никола Кокотовић, ред.проф (Снимање и дизајн звука за ФТВ, Аудио уређаји и системи), др.ум. Зоран Максимовић, ред.проф. (Снимање и дизајн звука за ФТВ, Основе постпродукције звука, Дизајн звука), Дејан Пејовић, ван.проф (Снимање музике, Музичка продукција, Креативна музичка продукција), Огњен Попић, ван.проф (Монтажа звука, Основе монтаже звука, Снимање и дизајн звука за ФТВ),  др.ум. Слободан Станковић, ван.проф (Снимање и дизајн звука за ПиР, Основе снимања и дизајна звука за радио), др.ум. Добривоје Милијановић, ван.проф. (Снимање и дизајн звука за ПиР, Дизајн звука за мултимедије), Дино Долничар, доцент (Снимање музике, Музичка продукција, Снимање и дизајн звука за ФТВ), Павле Динуловић, доцент, и сарадници у настави: Слободан Михајловић и Сања Ђуричић.