Катедра за Визуелне ефекте, анимацију и гејм арт

КОНКУРС ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК 2023/2024

Нови студијски програм је осмишљен као програм четворогодишњих студија са обимом од 240 ЕСПБ у оквиру којег ће се студенти оспособљавати за стварање у области анимације, визуелних ефеката, видео игара и интерактивних медија.

Програм је конципиран тако да на првој години сви студенти заједно похађају наставу упознајући се са развојем све три области ка којима је програм усмерен (анимација, визуелни ефекти и гејм арт), стварањем у програмима за дводимензионално и тродимензионално генерисање компјутерске слике, као и основама драмских и ликовних уметности.
У другој години, студенти се усмеравају и на основу својих афинитета опредељују за модул Визуелни ефекти, модул Анимација или модул Гејм арт. У оквиру студија на модулима, студенти имају предавања уско везана за сваку од тих специјализованих области, али имају и заједничкa обавезнa предавања из области драмских и примењених уметности.
Трећа година представља наставак студија по модулима, уче се напредне технике и најсавременије методе стварања у одабраној области.
У четвртој години студенти реализују сложен заједнички рад уз менторски рад професора, тако што у тиму преузимају улоге карактеристичне за област свог модула. У току последње године студенти се уче тимском раду, организацији посла, пласману производа као и етичким принципима понашања у струци.

Велики број изборних предмета у оквиру три области (модула) у току студија обезбеђује да сваки студент, након што спозна целокупан стваралачки процес, усмери своју креативност на једну област по сопственом избору, што ће студенту омогућити да стекне специфичне компетенције које ће му бити неопходне да би био конкурентан на тржишту рада.

Стратешки партнер Факултета је компанија 3lateral, а подршку су пружиле и многе друге комапније (Ubisoft, Nordeus, Mad Head Games, Take One, Digital Kraft,...). Компанија EPIC Games, која је водећа светска компанија у области интерктивних уметности и 3д технологија (Unreal Engine), је препознала квалитет и развојни потенцијал Факултета драмских уметности и одлучила да Факултету додели престижни EPIC MegaGrants за развој новог студијског програма из области анимације, визуелних ефеката, гејм арта и интерактивне компјутерски генерисане слике.