Катедра за драматургију

Настала 1960. године по угледу на Јејлову школу драме, Катедра већ више од 60 година кроз основне, мастер и докторске студије упознаје студенте са техникама писања, жанровима и појединостима драматургије позоришта, филма, радија, телевизије, видео игара и копирајтинга.

На главним предметима, Филмској и ТВ драматургији, и Позоришној и радио драматургији, студенти уче како да стварају оригиналне сценарије и драмске текстове, у складу са вишевековним наслеђем позоришне и филмске драматургије. На часове студенти долазе са предлозима који су онда изложени анализи и исцрпној групној дискусији у којој се лоши одбацују, а добри развијају како би се од њих створиo текст чији се живот не завршава испитом, већ је спреман за продукцију.

Наставни кадар Катедре чине професори, доценти, асистенти и сарадници који активно учествују у друштвеном и културном животу.

Од њеног оснивања, наставни кадар Катедре за драматургију чинили су: Јосип Кулунџић, Ратко Ђуровић, Љубиша Ђокић, Јован Христић, Владимир Стаменковић, Весна Језеркић, Петрит Имами, Филип Давид, Дубравка Кнежевић, Небојша Пајкић, Живојин Павловић, Властимир Радовановић, Душан Ковачевић, Гордан Михић, Милош Радивојевић, Слободан Стојановић, Предраг Перишић, Слободан Селенић, Бошко Милин, Срђан Кољевић.

Наставни кадар Катедре данас чине: Мирко Стојковић, Биљана Србљановић, Ђорђе Милосављевић, Милена Марковић, Стеван Копривица, Даница Пајовић, Вук Бошковић, Тања Шљивар, Страхиња Маџаревић, Тијана Грумић, Филип Грујић и Петар Михајловић.