Кaтeдрa зa филмску и тeлeвизијску прoдукцију

Историјски развој

Први покушај високошколског образовања кадрова за послове у области филмске продукције био је 1948. године у оквиру Високе школе за филмску глуму и режију (Висока филмска школа), када је уписана прва генерација студената на одсеку Организације. Сви уписани студенти Одсека за организацију Високе филмске школе су одмах укључени у филмску продукцију, тако да је њихово даље школовање практично прекинуто.

Катедра за филмску и телевизијску продукцију, као и развој осмишљеног континуираног образовања продукционих кадрова за филм и телевизију, настаје 1961. године када је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију, данашњи Факултет драмских уметности, основана јединствена Група за организацију. Студенти ове катедре стицали су знања која су им омогућавала успешан организациони рад, не само у области кинематографије и телевизије, него и у домену радија, сценско-уметничких и културних делатности. Прва деценија функционисања Катедре показала је високе педагошке резултате, као и правце даљег унапређења функционалног школовања овог стручног профила.

Организациона структура тадашње Академије за позориште, филм, радио и телевизију која се огледала у подели на позоришни и радио смер и филмско-телевизијски смер, битно је утицала на промену концепта образовања организатора, односно будућих продуцената. Тако су се створили услови за формирање специјализованих студијских програма, и дељење Катедре за организацију на два дела. То је почело непосредно пре пресељења у нову зграду Академије 1974. године, најпре са поделом на три смера, да би 1978. године дошло до поделе на две катедре.

Деценију касније 1988. године, Катедра за организацију филмске и телевизијске делатности мења назив и постаје Катедра за филмску и телевизијску продукцију. Ова промена није била формалне, него суштинске природе и битно је утицала, како на процес образовања тако и на унапређење позиције и статуса дипломираних продуцената у области кинематографије и телевизијске делатности.

У процесу промене назива и саме суштине школовања продуцената за одговарајуће креативне послове у области кинематографије и телевизије непосредно су учествовали наставници који су предавали главне предмете за које се с правом може тврдити да су родоначелници Катедре и продуцентске професије: др Дејан Косановић (1962-1995), Љубомир Радичевић (1963-1993), мр Сретен Јовановић (1969-2000), мр Зоран Поповић (1973-2019), Светислав Недељков (1969-1990). На самом почетку студија у периоду од једне, односно две школске године предавали су Миладин Кутлешић и Сава Мрмак.

Сменом генерација и доласком нових сарадника и наставника настављена је активност унапређења процеса образовања филмских и телевизијских продуцената, те су овај период до данас обележили: мр Раденко Ранковић (од 1983.), др Мирослав Савковић (1986–2013), Бојан Лукић (1986–1996), мр Горан Пековић (од 1990.), мр Ненад Романо (1990-1993), мр Фети Даутовић (1993–2015), мр Велимир Дејановић (1993–2020), мр Ана Далеоре (1996–2020), мр Вања Шибалић (од 1997.), Горан Ђорђевић (1997–2005), мр Марина Фафулић (од 2006.), мр Зорана Поповић (од 2010.), Иван Станковић (2010-2020), Јелена Митровић (од 2014.), Милан Тодоровић (од 2015.), Мартина Кривокапић (од 2018.), спец. Данка Трбојевић (од 2020.), Биљана Царевић (од 2020.) и Огњен Ракчевић (од 2020.). Концепт који се негује на Катедри, да је школовање студената на сва три нивоа студија максимално усмерено ка практичном и креативно продуцентском раду, потврђује се и кроз ангажовање новог наставног кадра, при чему се ради о високо оствареним филмским и телевизијским продуцентима као и рекламним стручњацима, који заузимају водеће место у богатој уметничкој продукцији бројних филмских, телевизијских и маркетиншких садржаја.

Савремено школовање продуцената на Катедри ФТВ продукције

Филмски и телевизијски продуцент је, у традиционалном схватању, особа која је обезбедила причу, развијала сценарио, ангажовала редитеља, одабрала главне глумце и окупила кључне чланове креативног тима неопходне да се реализује филмско или телевизијско остварење. Продуцент обезбеђује и финансијска средства и одговоран је за техничко извођење пројекта. Он је увек онај који доноси главне креативне и техничко-финансијске одлуке од почетка до краја рада, а самим тим је најчешће одговоран за успех или неуспех филма.

Процес рада на филму или серији траје годинама и без пажљивог вођења тако деликатног пројекта, на којем продуцент бира прави пут између креативних и финансијских елемената, ниједан филм или телевизијска емисија не би стигли до публике.

Продуцент је пре свега приповедач, затим визионар који својом визијом држи пројекат и екипу на окупу. Он је креатор, менаџер, дипломата, организатор. Продуцент је лидер, онај који је способан да извуче најбоље од свих који раде на филму и телевизији, стварајући окружење поверења и позитивне енергије. Он живи са пројектом од идеје па до последњег тренутка дистрибуције, а често и након тога. Без посвећености продуцента и љубави према пројекту који развија, не би било толико незаборавних и успешних филмских прича и телевизијских серија.

Катедра Филмске и телевизијске продукције је ослонац и покретач продуцентских знања у региону јер је својим знањима учествовала у оснивању и раду катедри продукције у Скопљу, Новом Саду, Бања Луци и на Цетињу. Наставни процес је континуирано унапређиван и модернизован у складу са светским трендовима у области продукције кинематографских и телевизијских дела. То је омогућило и проширење области рада наших студената у другим делатностима попут оглашавања, маркетинга, као и рада у институцијама културе.

На Факултету драмских уметности, Катедра за ФТВ продукцију баштини шездесетогодишње искуство. За тих шест деценија она је у потпуности формирала свој педагошки и развојни профил. Основни концепт рада на Катедри за ФТВ продукцију, нарочито у последње три деценије, усмерен је ка школовању креативних продуцената, који су оспособљени за обављање свих продуцентских задатака на високопрофесионалан начин. Они својим знањем и талентом дају велики допринос унапређењу кинематографије и телевизијске делатности. Готово да не постоји успешан домаћи филм, или копродукција, као ни телевизијска серија, или играна емисија, односно маркетиншка кампања, у којима водећу улогу не обављају бивши студенти ФТВ продукције. И у многим страним филмским и телевизијским продукцијама појављују се наши бивши студенти, као значајне карике у ланцу њихове реализције.

Даљи развој Катедре за ФТВ продукцију усмерен је ка што комплетнијем и ефикаснијем школовању креативних филмских и телевизијских продуцената, уз обезбеђивање њихове потпуне оспособљености за високо професионалан и креативан рад, не само у области кинематографске и телевизијске делатности, него и у новим електронским медијима, као и маркетиншким и ПР агенцијама.

Од самог почетка свог рада а посебно од школске 2000/2001. године Катедра за ФТВ продукцију у наставни процес инкорпорира све оно што је тог тренутка представљало најсавременије трендове у образовању продуцената, далеко пре многих сличних школа у свету. На такав начин су заправо извршене стратешке припреме за свеукупну конвергенцију медија, која је започела почетком миленијума. Креативност продуцента постаје идеја водиља у образовању ових кадрова.

Вежбе креативне продукције постале су саставни део практичног самосталног или групног рада студената продукције на свим годинама студија. У складу са реформисаним програмом студирања Катедра за ФТВ продукцију извршила је одговарајућу реорганизацију наставе на свим нивоима студија.

Основне академске студије трају четири године (240 ЕСПБ) и студенти који их заврше добијају академско звање дипломирани драмски и аудио-визуелни уметник из области филмске и телевизијске продукције. За упис на основне академске студије Филмске и телевизијске продукције заинтересовани кандидати приступају испиту провере склоности и способности, који се састоји из три елиминаторна дела. Први део испита је тест опште културе и знања из области филма и телевизије из задате литературе, други део представља писање есеја на задату тему. Трећи део чине практични креативно-продукциони задаци и интервју.

Током студирања на основним студијама студенти осим теоријске наставе остварују велики број наставних сати у рализацији најразличитијих практичних вежби. Ту су на првом месту заједнички филмски и телевизијски пројекти које студенти продукције остварују кроз сарадњу са студентиме осталих катедри а пре свега се односе на филмове и телевизијске драме студената Филмске и телевизијске режије. У оквиру главних предмета на својој катедри студенти Филмске и телевизијске продукције остварују своје кративне вежбе самостално или у сарадњи са осталим колегама са класе. Тако већ на првој години из предмета Филмска продукција раде класни пројекат “Наша класа”, док се из телевизијске продукције раде самосталне креативне вежбе. На другој години у оквиру предмета Филмска продукција студенти реализују кратки играни филм као класну вежбу, на начин да су сви укључени од креирања идеје до финалне реализације и дистрибуције. Из предмета Телевизијска продукција на другој години студенти раде индивидуалне вежбе које се односе на документарне емисије са различитим темама. На трећој години из предмета Филмска продукција студенти реализују самосталне кратке документарне филмове везане за различите теме из области филмске продукције. Из предмета Телевизијска продукција студенти током петог и шестог семестра развијају идеју и сценарио а на крају и реализују вежбу “Ситком” која припада форми сложене игране телевизијске структуре. Специфичност ове вежбе је што се реализује у студију уз подршку Радио телевизије Србије. На четвртој години студенти из оба главна предмета (филмска и телевизијска продукција) раде припрему пројеката за презентацију (пич), као и осмишњавање и реализацију манифестације Продуцентски дан.

Сврха студијског програма основних академских студија ФТВ продукције је да образује и оспособи студенте да буду експерти са јасном уметничком, али и тржишном визијом и мисијом у области филма, телевизије, видеа и мултимедијалних пројеката. Стеченим знањима су оспособљени да препознају и на најадекватнији начин примене нове техничко-технолошке, креативно-уметничке и продукционе иновације. На другој страни ће компетентно и квалитетно примењивати и користити знања из менаџмента и маркетинга филмске и телевизијске продукције. Захваљујући томе, студенти овладавају материјом која се односи како на светски и домаћи медијски систем и његове карактеристике, тако и на техничко-технолошке, менаџментско-маркетиншке, економске и продукционе законитости и уметничке и креативне технике филмске и телевизијске продукције. Уметничка концептуализација филмских, телевизијских, видео и мултимедијалних пројеката, те надградња теоријских и практичних знања студенте уводи и у област стратегијског управљања филмском и телевизијском делатношћу.

У оквиру јединственог мастер програма Драмске и аудиовизуелне уметности, Катедра филмске и телевизијске продукције обезбеђује два модула: модул Филмска и телевизијска продукција и модул Реклама и медији. Студије трају једну годину, тј. два семестра и носе 60 ЕСПБ. Свршени студенти добијају академско звање мастер драмски и аудио-визуелни уметник из области филмске и телевизијске продукције, односно рекламе и медија.

На мастер академским студијама студенти кроз предавања и ангажовање на самосталном практичном уметничком или рекламном пројекту у потпуности овладавају креативним и технолошким процесима савремене креативне филмске и телевизијске продукције, техникама и методама медијске продукције, техникама и методама програмирања и тржишног надметања медија као и техникама маркетиншког уобличавања комерцијалних комуникација. На овај начин студенти су оспособљени за самостално креативно постављање, продукционо обликовање и реализацију уметничких пројеката: филмова, телевизијских програма, рекламних као и мултимедијалних остварења.

Наставници Катедре за ФТВ продукцију непосредно су укључени у реализацију уметничких докторских студија Факултета и Универзитета уметности. Ове студије трају три године (шест семестара) и носе 180 ЕСПБ.

Продуцентски дан

Од школске 2005/2006. године према идеји професора Горана Пековића који је био и први ментор, одржава се годишња манифестација, празник наше професије - Продуцентски дан, која има за циљ представљање и валоризацију радова студената из области филмске и телевизијске продукције у претходној школској години као и место на коме се окупљају све генерације студената продукције, размењују искуства, идеје и креирају нови пројекти. Ова смотра радова је врло брзо постала, осим значајног образовног, и медијски догађај који окупља и колеге из других професија из области филма, телевизије и културе. На манифестацији Продуцентски дан се уручују и награде за најбоља студентска остварења из области филма и телевизије у протеклој школског години, али и награда најбољем младом продуценту за остварења постигнута након завршетка студија – награда Лучоноша. За велике продуцентске успехе Катедра додељује награде Специјални Лучоноша и Лучоноша за животно дело. Сваке године на годишњој скупштини Факултета, Катедра објављује, а на манифестацији Продуцентски дан непосредно уручује и три награде у спомен на своје бивше колеге. Награда „Сретен Јовановић“ за најбољи успех из предмета Филмска продукција на трећој или четвртој години студија, награда „Бојан Лукић“ за најбољи успех на првој години студија из предмета Телевизијска продукција и награда ,,др Дејан Косановић” за најбољи мастер рад у претходној школској години. Од школске 2020/2021. манифестација Продуцентски дан постаје интернационална смотра радова студената филмске и телевизијске продукције из целог света.

Алумнији Катедре за филмску и телевизијску продукцију већ 60 година доминантно обликују домаћу али и светску културну, медијску и филмску сцену.

Катедра је дала три декана нашег факултета (Дејан Косановић, Сретен Јовановић и Зоран Поповић), kао и чланове бројних управних одбора, регулаторних тела, институција културе и чланове и председнике жирија домаћи и страних филмских и телевизијских фестивала.

Наставници, сарадници и алумији Катедре за филмску и телевизијску продукцију су остварили велики број домаћих и међународних признања, укључујући и награду Америчке филмске академије - Оскар.