Извештај Комисије - Вања Ковечвић Екберг

ОБАВЕШТЕЊЕ     На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место сарадника у звању стручног сарадника за уметничку обла...

Обавештење о увиду јавности - Јаков Мунижаба

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ И ДОКТОРСКИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ   ЈАКОВА МУНИЖАБЕ   „MOTION STOP – ОЖИВЉАВАЊЕ ЗВУКА“     ДОСТУПНИ СУ НА УВИД ЈАВНОСТИ   од 10.7.2019. године до 9.8.2019. године ...

Извештај Комисије - Слободан Михајловић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е     На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место сарадника у звању асистента за уметничку обла...