ARTIS - Art and Research on Transformations of Individuals and Societies

Пројекат АРТИС – Уметност и истраживање трансформација појединаца и друштва је јединствен сараднички подухват који ће теоретски истражити, емпиријски документовати и подстакнути индивидуалне и друштвене промене кроз транформативну снагу уметности. Идеја пројекта је утемељена на тврдњи да је за унапређење политика које би подстицале шири утицај уметности неопходно изградити систематичан програм који комбинује емпиријска и теоријска истраживања с перспективама уметника, уметничких педагога и других актера.

Основни циљеви пројекта су: интегрaција најсавременијих емпиријских приступа у психологији, неуронаукама и феноменологији како би се спровела серија истраживања која ће идентификовати специфичне врсте искустава са уметношћу. Повезивање тих искустава с променама на индивидуалном (неурокогнитивном, емоционалном, здравственом) и друштвеном нивоу (просоцијални и политички ставови). Све то биће спроведено у водећим музејима и урбаним центрима широм Европе, као и у кућном и радном окружењу појединаца. Контекстуализација и испитивање емпиријских података користећи теоријске приступе из филозофије, као и политичких наука и уметничке критике. Комбиновање емпиријског и теоријског фокуса с низом интервенција, радионица и експеримената које су заједно креирале уметничке школе, уметници и галерије. Превођење стечених увида у смернице политике које ће бити заговаране заједно с кључним актерима у уметности и култури.

У пројекту учествује хетероген скуп високошколских установа, научноистраживачких организација које су активне у пољу друштвених наука, историје уметности, филозофије, педагогије и културне политике, међу којима су: Универзитет у Бечу (Аустрија), Универзитет у Амстердаму (Холандија), Хумболтов Универзитет у Берлину (Немачка), Архус Универзитет (Данска), The Weißensee Академија уметности у Берлину (Немачка), Royal Holloway and Bedford Нови Колеџ у Лондону (Уједињено Краљевство), Интердисциплинарни Форум Неуроурбанистик у Берлину (Немачка), Универзитет у Оксфорду (Уједињено Краљевство) и Факултет драмских уметности у Београду, Катедра за продукцију и менаџмент.

Пројекат се финансира средствима Хоризонт2020 ЕУ програма за науку и истраживање, у оквиру позива Societal Transformations and the Arts. За више информација о пројекту посетите: https://artis.univie.ac.at