Јавне набавке

 

ПРAВИЛНИК

ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ

 

 

2020. година

01 - Санација хидроизолације, бетонских елемената и рушевне фасаде на делу равног крова

 

02 - Набавка електричне енергије за потребе Факултета драмских уметности у 2021. години

 

2019. година

01 - Набавка електричне енергије за потребе Факултета драмских уметности у 2020. години