Јавне набавке

 

ПРAВИЛНИК

ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ

 

2019. година

 

01 - набавка електричне енергије за потребе Факултета драмских уметности у 2020. години