EPICA – Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community

Основна идеја пројекта EPICA гласи да је неопходно оснажити концепт партиципације, како у теорији, тако и у пракси, уколико желимо да учинимо посвећен корак ка развоју демократског и одрживог друштва и унапређењу квалитета живота људске заједнице.

Полазећи од анализе концепта и теорија партиципације у култури, планирању, управљању и буџетирању, главни циљ пројекта EPICA је суштинска потрага за алтернативним системским решењима и моделима одлучивања у пољу културе и архитектуре. Моделима који су засновани на партиципативним принципима, друштвено и еколошки одговорни и економски оправдани, оријентисани ка правичности и солидарности у нашим друштвима.

Под појмом “партиципација” подразумевају се различити процеси и радње које остварују јавни интерес, а које обухватају људе (становнике насеља, градова, села, укључујући припаднике рањивих и маргинализованих група, као и друге заинтересоване стране, попут организација цивилног друштва и академску заједница) који преузимају активну улогу у доношењу одлука и управљању јавним ресурсима.

Уз подршку Фонда за науку Републике Србије, пројекат окупља тим водећих, међународно признатих истраживача и практичара у области партиципације у култури (савремена уметност и наслеђе), архитектуре и просторног планирања у Србији, који долазе са Факултета драмских уметности, Архитектонског факултета, Института економских наука, Факултета спорта и психологије - Тимс и Факултета ликовних уметности.

У трогодишњем периоду, заједно и кроз укључивање бројних спољних сарадника и сарадница, пројекат ће понудити 1) иновативне и системске, емпиријски тестиране моделе и алате за партиципацију у култури, архитектури и урбаном планирању; 2) релевантне препоруке за јавне политике; 3) оквир за нову трансдисциплинарну теорију партиципације, и 4) нове методолошке приступе истраживању партиципације. Све активности допринеће локалном економском и културном развоју, друштвеној инклузији и заштити животне средине.

Више информација о пројекту је доступно на веб-сајту: epica.rs.