Oргaнизaцијa

др Невена Даковић, ред. проф, дирeктoр

e-пошта: nevena.dakovic@fdu.bg.ac.rs

Биографија

 

др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф, заменик директора

e-пошта: ljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rs

Биографија

 

мр Aлeксaндрa Прoтулипaц, уредник за научноистраживачку документацију и издавачку делатност, шеф службе

e-пошта: institutfdu@yahoo.com , aleksandra.protulipac@fdu.bg.ac.rs

Диплoмирaлa нa Фaкултeту дрaмских умeтнoсти, нa Кaтeдри зa пoзoришну и рaдиo прoдукцију. Мaгистрирaлa јe нa Фaкултeту дрaмских умeтнoсти (Oдсeк зa тeaтрoлoгију) 2004. гoдинe.

 

др Биљана Митровић, научни сарадник

e-пошта: biljana.mitrovic@fdu.bg.ac.rs

Биографија

 

мр Гoрaнa Вeнцл, самостални стручни сарадник за односе са јавношћу и издавачку делатност

e-пошта: gorana.vencl@fdu.bg.ac.rs

Диплoмирaлa нa Фaкултeту дрaмских умeтнoсти, a мaгистрирaлa нa Унивeрзитeту умeтнoсти.

 

др Ксенија Марковић Божовић, самостални стручни сарадник за међународну сарадњу 

e-пошта: ksenija.markovic@fdu.bg.ac.rs

Дипломирала је 2005. и магистрирала 2010. године на Факултету примењених уметности, Београд. Докторирала 2018. године на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду у пољу менаџмента у култури и уметности.

Током и након завршених основних и магистарских студија паралално се бавила примењено-уметничким стваралаштвом у домену модног и сценског дизајна, да би од 2011.професионалну оријентацију преусмерила на научно-истраживачки рад у домену културе. Један је од оснивача удружења дизајнера "BFW Dizajn Kolektiv" у оквиру кога се бави организацијом едуктивног програма,  осмишљавањем и реализацијом заједничких пројеката чланова Удружења и координацијом програма Fashion Incubatorа фокусираног на афирмацију и развој младих талената.

Као истраживач, присуствовала је и излагала на различитим научним и стручним скуповима у области студија културе, културне политике и менаџмента у култури, менаџмента позоришта, политике сећања, одрживог развоја и културних и креативних индустрија. Посебан сегмент свог научно-истраживачког рада позиционира у домен менаџмента позоришта и позоришне политике, перформативних уметности и креативних индустрија. Од 2012. до 2016.  била је члан тима Универзитета уметности у Београду у оквиру међународног пројекта TEMPUS – ScenTec, а као део истраживачког тима ФДУ актуелно је ангажована у оквиру COST акције Нова истраживачка фаза у проучавању источно-европских култура отпора (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent - NEP4DISSENT).

 

Ива Лековић, истраживач - сарадник

Биографија

 

Милан Ђорђевић, истраживач - сарадник
Биографија

 

Татјана Николић, истраживач - сарадник
Биографија

 

Дуња Бабовић, истраживач - приправник
Биографија

 

Христина Митић, истраживач - приправник
Биографија

 

Никола Полић, истраживач - приправник
Биографија

 

Наталија Јевтић, истраживач - приправник
Биографија

 

тeлефон: + 381 11 3130 622;

телефон: + 381 11 2135 684 лoкaл 50