др Биљана Митровић

Научни сарадник

Биографија

Катедра

Институт за позориште, филм, радио и телевизију

 

Предмети

Мастер студије

ФДУ

  • Методе анализе аудио-визуелног текста: од филма до пост-медија
  • Дигитални преокрет: теорија и пракса нових медија

 

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности

  • Увод у студије видео-игара

 

Докторске академске студије:

ФДУ:

  • Увод у студије филма и екранских медија
  • Теорија драмских уметности, медија и културе 1б: Филма и екранских медија

 

Образовање

  • Филолошки факултет Универзитета у Београду, Група за српску књижевност и језик са општом књижевношћу – дипломске и мастер студије
  • Факултет драмских уметности у Београду, докторске научне студије Теорије драмских уметности, медија и културе, тема „Идентитети текста и идентитети у тексту ММОРПГ видео-игара“

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Теорија драмских уметности, медија и културе, студије видео-игара

 

Научно-истраживачки рад

Tavčar, Marija i Mitrović, Biljana (2022) „The Transdisciplinary Encounter of Narratology and Visual Art in MMORPGs”, Art & Media, Issue No. 27, April 2022, pp. 103-114 DOI: http://dx.doi.org/10.25038/am.v0i27.495 103-114 ISSN 2217-9666 - printed, ISSN 2406-1654 – online

Dušanić, Dunja i Mitrović, Biljana (2021) „Komemoracije prvog svetskog rata (2014−2019)“ u ur. Nevena Daković, Ljiljana Rogač Mijatović, Ksenija Radulović Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje istorija, sećanje, identitet. Beograd: FDU,  str. 111-129, ISBN 978-86-82101-92-5

Mitrović, Biljana (2020) „Studije video-igara: Janus teorije i prakse”, u Zbornik FDU, br. 37, pp. 59–72 SSN 2787-1282

Митровић, Биљана (2020) “Лудологија и наратологија - легенда о сукобу”, Култура бр. 168, Завод за проучавање културног развитка, pp. 263-280, DOI:  http://dx.doi.org/10.5937/kultura2068263

Nikolić, Sandra i Mitrović, Biljana (2019) “The Contemporary Serbian Film Industry: Issues of Production and Distribution (2008−2017)”, in Betty Kaklamanidou and Ana Corbalán (eds.) Contemporary European Cinema: Crisis Narratives and Narrative in Crises, Contemporary European Cinema: Crisis Narratives and Narrative in Crises, London: Routledge,  pp. 134-146, 978-1-138-56440-4

Daković, Nevena i Mitrović, Biljana (2019)   “Zazornost balkanske lepote” in Miranda Levanat Peričić, Tomislav Oroz (ur.) Liber monstrorum balcanorum: čudovišni svijet europske margine, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, pp. 239-259, 978-953-222-815-1

Mitrović, Biljana (2019) “The Theory Demon – video game studies methodology” in Tatjana Nikolić (ed.) New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment, book of abstract, pp. 115-116, 978-86-82101-81-9, Belgrade: FDU

Mitrović, Biljana (2019) “Narativni identitet(i) teksta MMORPG video-igara” u Nevena Daković (ur.) Studije filma i (ekranskih) medija: Srbija 3.0, Beograd: Filmski centar Srbije, pp. 219-233, ISBN 978-86-7227-106-5

Nevena Daković i Mitrović, Biljana (2018) “Moni Buli: slike i reči potrage za identitetom” u Nevena Daković i Vera Mevorah (ur.) Granićnici sećanja: jevrejsko nasleđe i Holokaust. Beograd: Jevrejski istorijski muzej. pp. 97-115,  ISBN 978-86-88113-13-7

Mitrović, Biljana (2017) „Šekspir i video-igre”, u Daković, Nevena, Medenica, Ivan, Radulović, Ksenija (ur.) Šekspir i transmedijalnost. Beograd: FDU str. 55–70, ISBN: 978-86-82101-67-3.

Mitrović, Biljana (2016) “Digital media archiving practices – video game texts” in Media Archaeology: memory, media and culture in digital age, Editted by/uredile Nevena Daković, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović, Belgrade, pp. 195–204. ISBN 978-86-82101-61-1   

Mitrović, Biljana (2016) „Information as a Product, Necessity and Prerogative in Digital Environment: The Case of Virtual Worlds” u Medijski dijalozi časopis za istraživanje medija i društva, godina IX, br.24, ur. Mimo Drašković, Podgorica: Istraživački medijski centar Podgorica i IVPE Cetinje, str. 137–156. ISSN 1800‐7074

Митровић, Биљана (2015). „(Пост)хуманизам у дигиталном окружењу: култура и видео-игре“, у Александра Вранеш и Љиљана Марковић. Хуманизам, култура или илузија? тематски зборник у 2 књиге, Београд: Универзитет у Београду. Филолошки факултет, стр. 227–235, ISBN 978-86-6153-284-9       

Mitrović, Biljana (2015) „Medijska (ne)pismenost i (ne)pismenost u medijima: slučaj MMO video‐igara” u Medijski dijalozi časopis za istraživanje medija i društva, godina VIII, br.22, ur. Mimo Drašković, Podgorica: Istraživački medijski centar Podgorica i IVPE Cetinje, str. 335–347. ISSN 1800‐7074

Mitrović, Biljana (2014) ”Places of suffering, sites of Memory and Digital Media“ in Conference proceedings Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media, ed. Nevena Daković, Belgrade: Diskurs and Faculty of Dramatic Arts – Institute for Theatre, Film, Radio and Television, pp. 114–122, ISBN 978-86-82101-54-3

 

 

Области проучавања: наратологија, трансмедијалност, светови прича, виртуелни светови, студије видео-игара.

Добитница награде Душан Стојановић 2018. године за докторску дисертацију „Идентитети текста и идентитети у тексту ММОРПГ видео-игара“.

Била је гостујући предавач из области теорије и драматургије видео-игара на Универзитету Ховде у Шведској